Oferta pracy
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także w związku z naszą współpracą, przedstawiamy następujące informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych: 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Cityboard Media Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Narbutta 30, 02-541 Warszawa, nr tel.: (22) 376 99 00, adres e-mail: [email protected] 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: [email protected] 3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem niniejszej umowy, będą przetwarzane przez Zleceniodawcę wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie realizacji obowiązków i praw wiążących się z zawartą umową, lecz nie stanowiących bezpośrednio przejawu jej wykonania (obrona i dochodzenie roszczeń), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. 8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Digital Account Manager

Cityboard Media Sp. z o.o.

 • Gdańsk

  Gdańsk, pomorskie
 • ważna jeszcze 24 dni
  do: 10 lis 2021
 • kontrakt B2B
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • Realizowanie ilościowych i jakościowych celów sprzedażowych.

 • Nawiązanie i budowanie efektywnych i długotrwałych relacji z Klientami.

 • Identyfikowanie potrzeb Klientów w zakresie marketingu online i zarządzanie ich aktywnością w kanałach digital (PPC, SEO, Content marketing, Afiliacja, Paid Social, E-mail marketing, Programmatic, Video, Mobile).

 • Śledzenie trendów w obszarze digital i inspirowanie nimi Klienta.

Nasze wymagania

 • Minimum 2-letnie doświadczenie w sprzedaży produktów i usług digitalowych, które poparte jest wymiernymi sukcesami.

 • Znajomość specyfiki takich obszarów jak: Display, Video, Content marketing, Performance.

 • Doświadczenie w sprzedaży kompleksowych rozwiązań reklamowych, zarówno w modelu direct, jak i programmatic.

 • Bardzo dobra organizacja pracy; doświadczenie w pracy nad kilkoma projektami równocześnie.

 • Bardzo dobra znajomość narzędzi digitalowych, zarówno w teorii jak i w praktyce. Szukamy osób, które świetnie znają narzędzia oferowane klientom.

 • Otwartość i plastyczne podejście do realizowanych projektów. Zależy nam na osobach, które potrafią działać w zmiennych warunkach i nie boją się zmian.

To oferujemy

 • Wynagrodzenie motywacyjne (podstawa oraz motywacyjny system prowizyjny – można wypracować nieograniczone wynagrodzenie dodatkowe).

 • Biuro w bardzo dobrej lokalizacji.

 • System szkoleń i wsparcia merytorycznego.

 • Dodatkowe dni wolne od pracy, a długie weekendy zawsze wolne.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

Cityboard Media Sp. z o.o.

Jesteśmy agencją digitalową, która wspiera i rozwija marki. Social media, kreacja, strategia, AR/VR - to tylko kilka elementów z obszaru naszej działalności. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj się razem z Cityboard Digital.

Przewiń do profilu firmy