Oferta pracy

1. Administrator danych osobowych

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych) (dalej: „RODO”), informujemy że administratorami danych w procesie Twojej rekrutacji są, odpowiednio w zależności od podmiotu rekrutującego:

 • Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. (Warszawa, ul. Słowicza 32) w zakresie rekrutacji prowadzonych przez tę spółkę.
 • Avon Distribution Polska Sp. z o. o. (Garwolin, ul. Stacyjna 77) w zakresie rekrutacji prowadzonych przez tę spółkę.
 • Avon Global Business Services Sp. z o. o. (Warszawa, ul. 17 stycznia 56) w zakresie rekrutacji prowadzonych przez tę spółkę.
 • Avon Operations Polska Sp. z o.o. (Garwolin, ul. Stacyjna 77) w zakresie rekrutacji prowadzonych przez tę spółkę.

2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe, jako kandydata do pracy, będą przetwarzane przez nas w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji w związku z którą aplikujesz do nas, a – w przypadku Twojej dodatkowej zgody – przechowywane w naszej bazie rekrutacyjnej i przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnych z Twoimi kwalifikacjami lub podobnych.

2.1.W ramach rekrutacji mamy prawo żądać od Ciebie udostępnienia nam następujących Twoich danych osobowych:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • wskazane przez Ciebie dane kontaktowe (telefon itp.)

2.2. Jeżeli jest to niezbędne do wykonywania potencjalnie przez Ciebie pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, to mamy także prawo żądać dodatkowo udostępnienia przez Ciebie takich Twoich danych osobowych jak:

 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2.3. Informujemy, że w ramach procesu rekrutacji, co do zasady nie żądamy udostępnienia przez Ciebie żadnych innych danych osobowych, a jeśli je nam udostępniacie, to dokonujecie tego z własnej inicjatywy i za dobrowolną zgodą. W sytuacji, gdy dobrowolnie udostępniasz nam swoje dane wrażliwe w ramach procesu rekrutacji następuje to z Twojej inicjatywy.

2.4. W pewnych sytuacjach możemy żądać w ramach procesu rekrutacji udostępnienia przez Ciebie także określonych danych dotyczących Twojego zdrowia, co ma miejsce jedynie gdy z mocy szczególnego przepisu ustawy odpowiednia kondycja zdrowotna, psychofizyczna itp. jest ustawowym wymogiem objęcia stanowiska.

2.5. Inne dane osobowe niż wskazane wyżej będą przetwarzane gdy będzie to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Podstawą prawną przetwarzania jest:

 • w odniesieniu do danych wskazanych w punktach 2.1, 2.2. i 2.5. – realizacja obowiązku prawnego jaki na nas ciąży [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 221 1, § 2 i § 4 kodeksu pracy],
 • w odniesieniu do danych wskazanych w punkcie 2.4. - wykonywanie szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy [art. 9 ust. 2 lit. b] RODO oraz art. 221 4 kodeksu pracy],
 • w odniesieniu do danych wskazanych w punkcie 2.3 - dobrowolna zgoda wyrażona przez Ciebie poprzez udostępnienie nam tych danych osobowych w przesłanym do nas Twoim zgłoszeniu w ramach procesu rekrutacji [art. 6 ust. 1 lit. a] RODO oraz art. 221a 1 Kodeksu pracy oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO oraz art. 221b § 1 Kodeksu pracy).

 Jeśli nie zostaniesz zatrudniony jako pracownik przez rekrutującą Ciebie spółkę Avon, Twoje dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba że w wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych dla celów przyszłych rekrutacji, wówczas będziemy je przetwarzać w tych celach, ale nie dłużej niż 1 rok.

 3. Odbiorcy danych

Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty, takie jak inne spółki z grupy Avon, dostawca platformy eRecruiter, spółka HRK S.A., dostawcy usług IT, kurierzy i operatorzy pocztowi, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez administratora usług.

 4. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarzy (EOG)

 Twoje dane mogą również zostać przekazane podmiotom świadczącym nam usługi, w tym podmiotom przetwarzającym wybranym przez nas, które mają siedzibę poza EOG. Przekazywanie danych do krajów, które według Komisji Europejskiej nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych, opiera się na standardowych klauzulach o ochronie danych osobowych, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską.

 5. Dobrowolność podania danych

Podanie danych o których mowa w punktach 2.1. i 2.2. jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania;
 • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych;
 • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

*Lista podmiotów z Grupy Avon, którym mogą być udostępniane dane kandydatów w ramach bazy rekrutacyjnej:

Avon Global Business Services Sp. z o.o.

Avon Operations Polska Sp. z o.o.

Avon Distribution Polska Sp. z o.o.

Avon Cosmetics Albania sh.p.k
Avon Cosmetics DOOEL – Skopje
AVON COSMETICS SCG D.O.O BEOGRAD 
AVON COSMETICS MONTENEGRO DOO
Avon Cosmetics GmbH
AVON COSMETICS ROMANIA SRL
ICS AVON COSMETICS (MOLDOVA) SRL
Avon Cosmetics Hungary Kft
Avon d.o.o., Ljubljana
AVON KOZMETIKA D.O.O.
AVON Cosmetics BiH doo

Digital Compliance Product Owner

AVON

 • Warszawa, mazowieckie

 • ważna jeszcze 11 dni
  do: 03 lis 2021
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna
Digital Compliance Product Owner
Position
Warszawa
Location
At Avon for over 135 years we create environment where beauty and business meet together. It is not only a very special place to work but first of all, it is a great platform to exchange professional experience with experts from various business areas and markets. Inspiring work, which has an impact on lives of millions of women around the world – it is our promise that we make to our Associates.

In the daily work, the Digital Compliance Product Owner drives compliance activities for digital solutions, with primary focus on cookie compliance and data processing consents. This includes designing and delivering digital journeys to support compliance requirements of new sites/platform launches, conducting internal customer research to understand unmet needs and pain points in area of digital solutions compliance. During compliance assurance initiatives Compliance Product Owner is responsible for cross-functionally collaboration with legal/compliance department, platform owners and multiple IT teams.

In addition to that role is responsible for various ongoing services, that will ensure continuous compliance across existing platforms related to compliance requirements. For Cookie compliance it would primarily be:

 • scan platforms for first and third party tracking technologies including cookies, tags, pixcels, web beacons, and more, deliver compliance assurance action plan;
 • support cookie categorization (“Strictly necessary”, “Tracking” etc) across sites/apps;
 • support business decisions for 3rd party cookies implementation/decommissioning;
 • maintain a centralized audit trail to demonstrate compliance and dashboarding to monitor opt-in rates;
 • craft, maintain, and pull together audit documentation.

We’d love you to have:

 • degree in business, economics, legal or computer science or equivalent experience
 • minimum 2 years of experience in dealing with digital compliance, cookies, processes, audits, etc.
 • experience in operating customer privacy solutions, preferable – OneTrust suite
 • basic understanding of software development life cycle principles to be able to understand the schedules, dependencies and work with technical teams and delivery managers
 • familiar with digital technologies, HTML, Web, JS, CSS. Able to diagnose and user front end browser tools for checks and tests
 • joining curiosity and scrutinity in compliance area with some technical expertise in digital technologies
 • experience working with remote teams across the globe
 • great collaboration skills, Team player
 • excellent communication skills through both in-person and remote
 • proactive, positive, self-starter, self-motivated and organized
 • excellent time management skills
 • fluent English

Our promise to you:

 • employment contract with a very competitive salary
 • additional benefits: MultiSport card, Medicover, life insurance, cosmetic discounts, day off for birthday, day off for medical prevention
 • first class onboarding and opportunity to learn from best on the market
 • work in a team with real influence on what and how is made
 • agile methodology in everyday action
 • home office and flexible working hours
 • first class atmosphere and support from your Team and Buddies
 • regular feedback from your Manager and stakeholders so you can grow
At Avon for over 135 years we create environment where beauty and business meet together. It is not only a very special place to work but first of all, it is a great platform to exchange professional experience with experts from various business areas and markets. Inspiring work, which has an impact on lives of millions of women around the world – it is our promise that we make to our Associates.
Digital Compliance Product Owner

In the daily work, the Digital Compliance Product Owner drives compliance activities for digital solutions, with primary focus on cookie compliance and data processing consents. This includes designing and delivering digital journeys to support compliance requirements of new sites/platform launches, conducting internal customer research to understand unmet needs and pain points in area of digital solutions compliance. During compliance assurance initiatives Compliance Product Owner is responsible for cross-functionally collaboration with legal/compliance department, platform owners and multiple IT teams.

In addition to that role is responsible for various ongoing services, that will ensure continuous compliance across existing platforms related to compliance requirements. For Cookie compliance it would primarily be:

 • scan platforms for first and third party tracking technologies including cookies, tags, pixcels, web beacons, and more, deliver compliance assurance action plan;
 • support cookie categorization (“Strictly necessary”, “Tracking” etc) across sites/apps;
 • support business decisions for 3rd party cookies implementation/decommissioning;
 • maintain a centralized audit trail to demonstrate compliance and dashboarding to monitor opt-in rates;
 • craft, maintain, and pull together audit documentation.

We’d love you to have:

 • degree in business, economics, legal or computer science or equivalent experience
 • minimum 2 years of experience in dealing with digital compliance, cookies, processes, audits, etc.
 • experience in operating customer privacy solutions, preferable – OneTrust suite
 • basic understanding of software development life cycle principles to be able to understand the schedules, dependencies and work with technical teams and delivery managers
 • familiar with digital technologies, HTML, Web, JS, CSS. Able to diagnose and user front end browser tools for checks and tests
 • joining curiosity and scrutinity in compliance area with some technical expertise in digital technologies
 • experience working with remote teams across the globe
 • great collaboration skills, Team player
 • excellent communication skills through both in-person and remote
 • proactive, positive, self-starter, self-motivated and organized
 • excellent time management skills
 • fluent English

Our promise to you:

 • employment contract with a very competitive salary
 • additional benefits: MultiSport card, Medicover, life insurance, cosmetic discounts, day off for birthday, day off for medical prevention
 • first class onboarding and opportunity to learn from best on the market
 • work in a team with real influence on what and how is made
 • agile methodology in everyday action
 • home office and flexible working hours
 • first class atmosphere and support from your Team and Buddies
 • regular feedback from your Manager and stakeholders so you can grow

Ogłoszenie archiwalne