Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO) pragniemy poinformować Cię, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Orbico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu: 32 325 61 00, adresem e-mail [email protected], lub [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
  i rozstrzygnięcia obecnego procesu rekrutacji, a także, jeżeli wyraziłeś na to zgodę, na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Orbico sp. z o.o. a także inne podmioty z Grupy Orbico w Polsce. Podstawę przetwarzania stanowi:
 • podjęcie działań na Twoje żądanie przed ewentualnym zawarciem umowy, czyli objęcia Cię procesem rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych - w zakresie danych, które nie wynikają z Kodeksu pracy, a które przekazujesz w swojej aplikacji o pracę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z obowiązujących przepisów prawa w zakresie żądania podania określonych danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy);
 • prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie danych zbieranych w formularzu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w przypadku konieczności przeprowadzenia badań wstępnych i uwzględnienia orzeczenia w tym zakresie przed zawarciem umowy o pracę - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty z Grupy Orbico w Polsce, jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług: hostingowych, informatycznych, rekrutacyjnych, publikacji ogłoszeń o pracę oraz systemów do zarządzania rekrutacjami – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 2. Twoje dane przetwarzane będą przez czas:Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  1. trwania procesu rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu,
  2. 24 miesięcy, licząc od końca roku, w którym zostały przekazane dokumenty aplikacyjne, jednak tylko jeśli wyraziłeś dodatkową zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach przyszłych rekrutacji.
 3. Ponadto przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych jest wymagane w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy – również odnośnie danych, których podanie jest niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 6. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 7. Na podstawie Twoich danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie odbywać się profilowanie.
Orbico Sp. z o.o.

Digital IT Project Manager

Orbico Sp. z o.o.O firmie

Orbico Sp. z o.o.

Taurus

Warszawa

Orbico Group operating in more than 35 companies in 20 European countries, is the leading distributor for a large number of globally known brands ranging from beauty care products through food and nonfood products, technical and electrical appliances to pharmaceuticals, toys, textile, cigarettes as well as motor oil products. Such extensive and diversified range of brands and products portfolio demands high flexibility, openness to constant change, flexible organization and investing in people development and in brands.

 

 

Following the new challenges and future development of the company we are looking
for the Orbico Group:

Digital IT Project Manager

Miejsce pracy: Warszawa

Key Responsibilities:

 • Cooperation with external Software House: Design of the future platform (Logical description, hardware, legacy system changes, integration description), Development (Control of scope of development, control of time line for development, control of change requests)
 • Core IT/local IT: Cooperate with Core and Local IT in defining changes in Legacy systems (ERP and/or SFA) needed to fulfill business requirements; Align timeline of that changes with platform development
 • Integration: Cooperate with Core IT in defining integration layer needed for the platform; Align timeline with platform development
 • Cooperation with Product Owners on Business Requirements
 • Project planning and reporting (budget, timeline, resources, vendor management) and execution of the agenda (together with local business and Core IT and local IT)
 • Rollout of the platform across relevant markets over next 3-4 years

Qualifications:

 • Previous successful experience in managing big development projects as a client or on the side of Big Software house
 • Experience in Agile Programming project management
 • Experience from a digital project and tools
 • Highly knowledgeable and experienced in digital technology/IT/ecommerce technology
 • Ideally a person who combines experience in ecommerce & B2B with experience in brick and mortar retailing or distribution
 • Ability to think strategically,
 • Proven digital project management experience
 • Excellent command of English

 

Location:

Long term Digital IT Project Manager position will be based within local. But as the project will continue it would require to spend some time in each of deployed country to work closely with local team. Final conditions will be agreed with the chosen candidate.Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Opiekę medyczną,
 • Kartę Multisport,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • System premiowy,
 • Samochód służbowy, telefon,
 • Szkolenia dopasowane do Twoich potrzeb,
 • Coroczną konferencję firmową.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

bottom

Orbico Group operating in more than 35 companies in 20 European countries, is the leading distributor for a large number of globally known brands ranging from beauty care products through food and nonfood products, technical and electrical appliances to pharmaceuticals, toys, textile, cigarettes as well as motor oil products. Such extensive and diversified range of brands and products portfolio demands high flexibility, openness to constant change, flexible organization and investing in people development and in brands.

 

 

Following the new challenges and future development of the company we are looking
for the Orbico Group:

Digital IT Project Manager

Key Responsibilities:

 • Cooperation with external Software House: Design of the future platform (Logical description, hardware, legacy system changes, integration description), Development (Control of scope of development, control of time line for development, control of change requests)
 • Core IT/local IT: Cooperate with Core and Local IT in defining changes in Legacy systems (ERP and/or SFA) needed to fulfill business requirements; Align timeline of that changes with platform development
 • Integration: Cooperate with Core IT in defining integration layer needed for the platform; Align timeline with platform development
 • Cooperation with Product Owners on Business Requirements
 • Project planning and reporting (budget, timeline, resources, vendor management) and execution of the agenda (together with local business and Core IT and local IT)
 • Rollout of the platform across relevant markets over next 3-4 years

Qualifications:

 • Previous successful experience in managing big development projects as a client or on the side of Big Software house
 • Experience in Agile Programming project management
 • Experience from a digital project and tools
 • Highly knowledgeable and experienced in digital technology/IT/ecommerce technology
 • Ideally a person who combines experience in ecommerce & B2B with experience in brick and mortar retailing or distribution
 • Ability to think strategically,
 • Proven digital project management experience
 • Excellent command of English

 

Location:

Long term Digital IT Project Manager position will be based within local. But as the project will continue it would require to spend some time in each of deployed country to work closely with local team. Final conditions will be agreed with the chosen candidate.Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Opiekę medyczną,
 • Kartę Multisport,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • System premiowy,
 • Samochód służbowy, telefon,
 • Szkolenia dopasowane do Twoich potrzeb,
 • Coroczną konferencję firmową.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne