Oferta pracy

Polityka ochrony danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest First Data Polska S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, (w pełni opłacony), NIP: 526-02-10-429, wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych pod numerem IP8/2013

dane kontaktowe: [email protected]

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesów rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy Administratora odpowiedzialni za realizację procesu rekrutacji oraz procesorzy, w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu.

4. Wszelkie transfery Państwa danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastosowaniem, w przypadku transferów do państw spoza obszaru UE, Liechtensteinu, Norwegii i Islandii, na podstawie klauzul modelowych, a w przypadku transferów pomiędzy spółkami z grupy First Data, do której należy Administrator, na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych First Data (Binding Corporation Rules - BCR).

5. Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

6. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

b) wycofania zgody w dowolnym momencie,

c) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

d) żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

g) żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa - w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),

h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie mogą Państwo wziąć udziału w procesie rekrutacji.
FIRST DATA POLSKA S.A.

Digital Marketing Specialist

FIRST DATA POLSKA S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

FIRST DATA POLSKA S.A.

al. Jerozolimskie 100

Warszawa

Digital Marketing Specialist
Miejsce pracy: Warszawa

Projekt

Celem projektu jest wsparcie zespołu marketingu w migracji strony internetowej na nowy system CMS Adobe Experience Manager (AEM 6.5) oraz w optymalizacji prowadzonych kampanii lead generation. Zakres projektu obejmuje przebudowę aktualnej architektury informacji, zarządzanie treścią, weryfikację i implementację skryptów analitycznych oraz realizację działań związanych z optymalizacją współczynnika konwersji.

Do Twoich zadań będzie należało:

 • Współpraca z partnerami biznesowymi (agencje marketingowe). Przygotowywanie briefów dla copywriterów oraz weryfikacja otrzymywanych treści
 • Komunikacja z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie produktami, sprzedaż, marketing i PR w zakresie przygotowywanych materiałów
 • Migracja istniejących treści oraz wprowadzanie zmian na stronie. Praca z Adobe Experience Manager (AEM) (zapewnimy podstawowe szkolenie)
 • Aktywna współpraca z zespołem EMEA Marketing. Wspieranie działań lead generation oraz przygotowywanie rekomendacji wspomagających i usprawniające procesy marketingowe
 • Opracowanie oraz egzekucja testów A/b, pomagających w realizacji celów biznesowych
 • Przygotowywanie cyklicznych raportów

Wymagania:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w realizacji kampanii lead generation
 • Znajomość narzędzi Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Hotjar, GSC
 • Wiedza z zakresu optymalizacji stron on-site i link building (SEO)
 • Sprawne posługiwania się pakietem MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Mile widziana znajomość HTML,XHMTL, CSS

Z nami zyskasz:

 • Możliwość dołączenia do dobrze ugruntowanego zespołu profesjonalistów i firmy, która jest liderem w branży płatniczej
 • Pracę na nowych technologiach
 • Pracę w dynamicznym, międzynarodowym i wielokulturowym środowisku
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Zatrudnienie na umowę o pracę na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadku trwania projektu
 • Elastyczne rozpoczynanie pracy między 8:00-9:00; pracę w trybie zdalnym
 • Atrakcyjny pakiet benefitów
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę First Data Polska S.A. zawartych w aplikacji na potrzeby powyższego procesu rekrutacji”
 
I hereby authorize First Data Polska S.A. to process my personal data included in my job application for the needs of the recruitment process in accordance with the GDPR."
Digital Marketing Specialist

Projekt

Celem projektu jest wsparcie zespołu marketingu w migracji strony internetowej na nowy system CMS Adobe Experience Manager (AEM 6.5) oraz w optymalizacji prowadzonych kampanii lead generation. Zakres projektu obejmuje przebudowę aktualnej architektury informacji, zarządzanie treścią, weryfikację i implementację skryptów analitycznych oraz realizację działań związanych z optymalizacją współczynnika konwersji.

Do Twoich zadań będzie należało:

 • Współpraca z partnerami biznesowymi (agencje marketingowe). Przygotowywanie briefów dla copywriterów oraz weryfikacja otrzymywanych treści
 • Komunikacja z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie produktami, sprzedaż, marketing i PR w zakresie przygotowywanych materiałów
 • Migracja istniejących treści oraz wprowadzanie zmian na stronie. Praca z Adobe Experience Manager (AEM) (zapewnimy podstawowe szkolenie)
 • Aktywna współpraca z zespołem EMEA Marketing. Wspieranie działań lead generation oraz przygotowywanie rekomendacji wspomagających i usprawniające procesy marketingowe
 • Opracowanie oraz egzekucja testów A/b, pomagających w realizacji celów biznesowych
 • Przygotowywanie cyklicznych raportów

Wymagania:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w realizacji kampanii lead generation
 • Znajomość narzędzi Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Hotjar, GSC
 • Wiedza z zakresu optymalizacji stron on-site i link building (SEO)
 • Sprawne posługiwania się pakietem MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Mile widziana znajomość HTML,XHMTL, CSS

Z nami zyskasz:

 • Możliwość dołączenia do dobrze ugruntowanego zespołu profesjonalistów i firmy, która jest liderem w branży płatniczej
 • Pracę na nowych technologiach
 • Pracę w dynamicznym, międzynarodowym i wielokulturowym środowisku
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Zatrudnienie na umowę o pracę na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadku trwania projektu
 • Elastyczne rozpoczynanie pracy między 8:00-9:00; pracę w trybie zdalnym
 • Atrakcyjny pakiet benefitów
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę First Data Polska S.A. zawartych w aplikacji na potrzeby powyższego procesu rekrutacji”
 
I hereby authorize First Data Polska S.A. to process my personal data included in my job application for the needs of the recruitment process in accordance with the GDPR."

Ogłoszenie archiwalne