Oferta pracy

Digital Project Manager

Roche Diagnostics O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Digital Project Manager
office in Warsaw

Your day to day responsibilities are:

As a Digital Project Manager, you are a technically qualified person (expert) who strives to achieve.
Marketing and Business goals through web presence and digital platforms by supporting stakeholders in Marketing and Business Development projects.
Digital refers to a multi-faceted environment consisting of websites, web-application and editorial tools and social media platforms. You will be responsible for supporting and partnering with the Management Center Poland and East Europe Marketing Team in creating and executing on the digital strategy by delivering a full suite of objectives across the Roche web presence.

As a qualified expert, you:

 • Create, publish and manage content for websites and social media.
 • Channels and tools management: CMS (Content Management Solutions), gSites, Social Media channels, mailing, newsletter, Social Media Ads platform.
 • Dashboards set-up, data export and reports.
 • Triage request for content publishing with the right stakeholders.
 • Ensure editorial outlook is up to date.
 • Upload content to different platforms and ensure draft posts are scheduled ahead of time.
 • Collect and store content with appropriate labelling, according to Roche branding guideliens and rules.
 • Users access management to different channel, tools and systems.
 • Community management on Social Media.
 • Add users to billing management for paid campaigns.
 • Email inbox monitoring for Roche internal content creators and external content creators.
 • Content monitoring on social media for questions, adverse events and product complaints reporting.
 • Report on content performance per quarter and campaign.
 • Set-up monitoring and measuring dashboards to report on content performance.
 • Build the customer database according to GDPR rules and local rules in the countries
 • Monitor customer queries received via inbox and/or social media channels.
 • Monitor digital content and channels used by Roche Business Partners (Distributors) in the region.
 • Support Roche Business Partners in creation of their own digital strategy.

The role requires:

 • Fluency in English (C1).
 • Ability to manage and cooperate with an international team.
 • Communication and presentation skills.
 • Very good knowledge of digital marketing tools.
 • Documented of being able to work effectively as a team in a dynamic, multi-tasking environment.
 • Documented of building and maintaining strong partnerships.

We offer:

 • Employment based for an indefinite period contract,
 • Attractive social package,
 • Work in an international environment,
 • Possibility of professional development.

If…

You are a person who wants to influence your development and you are looking for a company that will provide you with the opportunity to achieve your own goals regardless of your position or location, if you are looking for a job that does not define the limits of self-fulfillment, but will be its beginning ... the next step is yours.

Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowieckiej 8. 00-728 Warszawa, danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) w związku z procesem rekrutacji pracowników”.

Kandydat powinien wskazać dodatkowo, iż:

„Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”, jeżeli chce, aby jego aplikacja była brana pod uwagę także w kolejnych naborach pracowników.

Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Lub

„Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”,

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Boborwieckiej 8, 00-728 Warszawa (dalej Spółka).

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych:

 • rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na złożeniu aplikacji w związku z ogłoszeniem klikając przycisk Aplikuj/Aplikuj. Przetwarzanie danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 • przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.

Odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy administratora danych,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, audytorzy zewnętrzni, - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Panu/Pani prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana. 
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy