Ta oferta pracy jest nieaktualna od 40 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Digital Project Manager

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 14.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  top


  We are one of the biggest payment technology providers, present on the Polish market for over 25 years. We provide innovative and secure solutions for comprehensive payment handling in the omnichannel  world. Our clients are banks, financial institutions and entrepreneurs.

   

  First Data, world leader in electronic payments, with presence in 36 countries, processing 74 billion transactions a year.

   

  More about us: www.firstdata.plwww.polcard.pl


  Digital Project Manager
  Place of work: Warszawa

  Accountable for delivering medium to large projects on time, within budget and within scope. 
  This individual will lead and coordinate cross-functional, cross-company, cross-country teams that are responsible for all aspects of a project, from initiation to closure.The Project Manager exemplifies strong initiative and management skills.

  Responsibilities:

  • Insures project methodologies, project delivery processes, and implementation management processes are followed.  This includes managing and driving:
  • Project Schedule
   • Risk and Issue Management
   • Scope Change Management
  • Manages the project budget.  This includes understanding and validating estimates, cost variance tracking, and managing project resources effectively.
  • Provides clear and concise project communication; both written and verbal.
  • Facilitates/manages project communications and stakeholder, client and project team expectations.

  Candidate requirements:

  • Minimum 4 years of experience on similar position.
  • Excellent verbal, written and presentation skills (Polish, English).
  • Proven success in delivering projects within budget and specified timeframes, while ensuring customer satisfaction.
  • Proven problem solving skills from problem assessment to solution selection.
  • Ability to identify alternatives and make contingency plans.
  • Capacity to embrace change and quickly adapt to new situations, changes in direction, and altering priorities.
  • Proven ability to thrive in a fast paced, dynamic environment.
  • Ability to handle multiple projects and assignments.
  • Willingness to travel.
  • Experience in Agile methodology and software delivery management would be an advantage.

  What we offer:

  • Contract of employment
  • A solid, competitive salaries
  • Work in multilingual, multinational and multicultural environment on international projects
  • Opportunity to join well established team of professionals and the company that is a leader
   in the industry
  • Very independent role, highly exposed to the local, regional and global accounting and finance organizations
  • Work in dynamic and friendly environment
  • Medical care, life insurance and sport benefits
  • Co-funding language-courses
  • Training to raise the qualifications
  If you are interested , don’t hesitate and apply now!
   
   
  aplikuj
  Polityka ochrony danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest First Data Polska S.A., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, (w pełni opłacony), NIP: 526-02-10-429, wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych pod numerem IP8/2013

  dane kontaktowe: [email protected]

  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesów rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy Administratora odpowiedzialni za realizację procesu rekrutacji oraz procesorzy, w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu.

  4. Wszelkie transfery Państwa danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastosowaniem, w przypadku transferów do państw spoza obszaru UE, Liechtensteinu, Norwegii i Islandii, na podstawie klauzul modelowych, a w przypadku transferów pomiędzy spółkami z grupy First Data, do której należy Administrator, na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych First Data (Binding Corporation Rules - BCR).

  5. Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

  6. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:

  a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

  b) wycofania zgody w dowolnym momencie,

  c) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

  d) żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,

  e) żądania ograniczenia przetwarzania danych,

  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  g) żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa - w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),

  h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

  7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie mogą Państwo wziąć udziału w procesie rekrutacji.