Oferta pracy

Distribution Centre Controller

H&M LogisticsO firmie

H&M Logistics

Logistyczna 8

Chlebnia (pow. grodziski)

As one of the largest fashion companies in the world, H&M offers unlimited career opportunities. We believe in the potential of our employees, which is why we support everyone who wants to take on new challenges.
At H&M, we offer a dynamic, ever-changing work environment.
You can be sure that you won't be bored with us.
Distribution Centre Controller

We offer:

 • Stable employment contract,
 • 25% discount on purchases at H&M stores for you and your family member,
 • Extensive development opportunities at H&M Group,
 • Co-financed sport cards, lunches, life insurance and private medical care.

Your responsibilities:

Role of Distribution Center Controller involves a lot of responsibilities – but also offers a lot. Your tasks will include:

Drive profitable and sustainable growth 

 • Ensure efficiency of Distribution Centre by setting goals and implementing ways to reach them together with the management team.
 • Be an ambassador of cost-conscious mindset by constant evaluation of efficiency and effectiveness.
 • Drive the goal and budget process across Distribution Centre and secure accurate financial forecasts.
 • Take the lead in following up Distribution Centre results along with drawing conclusions and initiating remedy actions.

Support decision making 

 • Collaborate cross-functionally to ensure optimum decision-making process.
 • Support decisions with analysis and guidance by considering financial and non-financial perspectives.
 • Analyze, evaluate and follow up improvement activities for their contribution to the overall Distribution Centre performance.
 • Develop controlling competencies among dotted-line reporting controllers. 

Secure correct administration

 • Guarantee reliable management reporting in terms of KPIs and costs (also consolidated).
 • Lead and develop high-quality controlling setup within Distribution Centre.
 • Oversee all controlling and financial aspects of Distribution Centre operations/legal entity and establish best practices.

Our expectations:

Experience, education and technical skills

 • Master degree (logistics, finance or related)
 • At least 2 years of experience in logistic a similar controlling function
 • Advanced knowledge of Excel and reporting tools
 • Knowledge of accounting would be an asset
 • Strong (business) analytical skills
 • Ability to detect and  solve problems quickly and independently.
 • Good written and verbal command of English.

Interpersonal skills

 • Leadership qualities with strong and clear communication skills including ability to influence others.
 • Ownership by setting challenging goals for the business, others and yourself.
 • Willingness to share knowledge and develop others.
 • The ability to build teams in a sustainable way.
 • Ease of adaptation to new environments and embracement of different cultures.
 • Promoting a feedback culture and a way of thinking focused on efficiency and cost awareness.
Sounds interesting? Apply!

Klauzula i obowiązek informacyjny przy rekrutacji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez H&M Hennes & Mauritz
logistics 1 Sp. z o. o. ul. Chmielna 25 00-021 Warszawa
, moich danych osobowych innych niż wymagane prawem a wskazane w CV na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez H&M Hennes & Mauritz
logistics 1 Sp. z o. o. ul. Chmielna 25 00-021 Warszawa moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 

- klauzula obowiązku informacyjnego:

Administratorem Twoich danych osobowych jest H&M Hennes & Mauritz
logistics 1 Sp. z o. o. ul. Chmielna 25 00-021 Warszawa
(zwany dalej H&M).

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Podstawą przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 pkt lit. b), art. 6 ust. 1 pkt lit. c) w zw. z art. 22¹ Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie danych szerszych niż wymagane prawem a zawarte w Twoim CV. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. 

Komu będziemy udostępniać twoje dane osobowe?

H&M będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H&M. Ponadto H&M będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

H&M będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: E-mail:

Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski

Tel: 22 211 18 60, E-mail: [email protected] 

H&M Hennes & Mauritz logistics 1 Sp. z o. o. ul. Chmielna 25 00-021 Warszawa.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy