Ta oferta pracy jest nieaktualna od 18 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

District Manager

 • małopolskie
 • Kierownik
 • 2019-01-30

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zakład Farmaceutyczny AMARA to pionier polskiego rynku farmaceutycznego z ugruntowaną, stabilną pozycją. Firma została założona w 1994 roku i od tego czasu nieustannie dynamicznie się rozwija, oferując produkty najwyższej jakości.

  Obecnie prowadzona jest rekrutacja na stanowiska:

  District Manager
  1. Region Polska Północno-Zachodnia (województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie,warmińsko-mazurskie,wielkopolskie, zachodniopomorskie)
  2. Region Polska Południowa (województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie)
  • Zarządzanie zespołem Przedstawicieli Farmaceutycznych i Przedstawicieli Medycznych na powierzonym terenie
  • Realizacja planów sprzedażowych i dystrybucyjnych
  • Wyznaczanie celów sprzedażowych dla zespołu oraz stałe monitorowanie ich realizacji
  • Motywacja i rozwój kompetencji w zespole
  • Bieżąca analiza rynku i działań konkurencji
  • Przygotowywanie raportów z prowadzonych działań
  • Wykształcenie wyższe
  • Dobra znajomość pakietu Office (Excel, Power Point)
  • Umiejętność przygotowania i prowadzenia prezentacji w sposób atrakcyjny dla odbiorców
  • Umiejętność rozpoznawania potrzeb klientów i monitorowania poziomu satysfakcji klienta
  • Zdolność efektywnego zarządzanie zasobami
  • Umiejętność analizy efektywności podejmowanych działań i inwestycji
  • Umiejętność planowania pracy i wyznaczania priorytetów
  • Umiejętność dzielenia się wiedzą i motywowania do rozwoju
  • Zdolność racjonalnego przekonywania do podjętych decyzji
  • Umiejętność podejmowanie decyzji na podstawie analizy informacji
  • Elastyczność w sposobie działania
  • Otwartość na zmiany
  • Zdolność poszukiwania rozwiązań i usprawnień
  • Nastawienie na cel
  • Umiejętność  budowania relacji ze współpracownikami
  • Wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
  • Umiejętność pracy w zespole
  • 5 lat doświadczenia w branży farmaceutycznej (OTC), mile widziane doświadczenie w FMCG
  • Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem sprzedażowym na poziomie regionu Polski
  • Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Przyjazną atmosferę
  • Dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej
  • Atrakcyjny system premiowy


  Aplikacje
  prosimy kierować, klikając w przycisk Aplikuj

  Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami.

  Klauzule zgód dla kandydatów na pracowników
   
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Farmaceutyczny Amara sp. z o.o., ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków, będącą Administratorem Danych,
   w celu przechowywania i wykorzystania na potrzeby przyszłych rekrutacjach, zgodnie
   z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jestem świadomy/ma, iż podanie moich danych jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu oraz usunięcia. Moje dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy.
    
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji w Zakładzie Farmaceutycznym Amara sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
  Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników: 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Farmaceutyczny  Amara sp. z o.o., ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków
  2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: [email protected], adres siedziby wskazany w ust. 1).
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani aplikację na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym
   w zgodzie celu.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy ADO w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 6 miesięcy  w celu przyszłych rekrutacji;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
   w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub
   w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.