Ta oferta pracy jest nieaktualna od 14 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Documentation Control Specialist

 • Katowice, śląskie
 • Specjalista
 • 03.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Documentation Control Specialist
  Miejsce pracy: Katowice

  Rockwell Automation, the world's largest company dedicated to industrial automation and information. The company helps customers  through leading technologies and a comprehensive portfolio of products, software and services. We are among 100 the most ethical companies globally.

  Position Summary

  Documentation Control Specialist is responsible for technical documentation releases to product data management (PDM) and manufacturing systems. Responsible to maintain revision control of all related information and work closely with engineering, marketing, quality, and operations to author timely, correct, and cost effective engineering change requests. Position reports into product development and supports the product development team in terms of purchase orders, prototype material inventory, and fixed asset tracking.


  Essential Functions:

  • Understand the relationships of the product documentation libraries and manufacturing systems to assure the correctness and completeness of engineering changes.
  • Assist engineering in the creation and maintenance of documentation in the PDM system.
  • Directly responsible for vaulting data in the PDM system and assuring the correctness of this data and associated product structure.
  • Process purchase orders for the engineering teams.
  • Develops effective working relationships across Rockwell Automation.
  • Significant team contributor in the area of Product Development.
  • Assist in solving customer problems, operating in concert with the assigned engineer.
  • Ensures thorough familiarity with policies and procedures relating to standards of business conduct, and trains and motivates subordinates in the importance of full compliance with the letter and spirit of such policies and procedures.

  Qualifications

  • Ability to author engineering change notices (ECN) from drawing mark-ups and input from engineering
  • Ability to communicate with the necessary technical resources to ensure design change is understood and correctly implemented
  • Demonstrated organizational, communication, and documentation skills in order to clearly convey status updates, issues, etc.
  • Good command in English (min. B2 level)
  • Proficiency with MS Office, specifically Word and Excel

  Nice to have:

  • Degree in Electrical or Mechanical Technology, or the equivalent
  • Experience in Development or Product Engineering groups
  • Basic familiarity with CAD engineering environments
  • Experience with ECN and PDM systems
  • Familiarity with SAP
  • Familiar with test procedures and specific equipment

  Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).

   

  Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C

   

  Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

  A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:

  • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

  Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] .

  Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 

   

  Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

  Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.

  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.