Doktorant - Stypendysta w projekcie OPUS-NZ

Uniwersytet WarszawskiO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 6 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Finansowanie na 2-letnie studia doktoranckie (2020-2022). Nazwa jednostki: Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii UW

Tytuł projektu:
Metabolizm niekanonicznych transkryptów z kapem 5' RNA NAD+ u roślin Arabidopsis thaliana

Kierownik projektu i opiekun naukowy: prof. dr hab. Joanna Kufel (https://kufel.igib.uw.edu.pl/). Nabór na:
Doktorant - Stypendysta w projekcie OPUS-NZ

Opis projektu:

Projekt dotyczy zbadania funkcji komórkowych niekanonicznej struktury kapu 5’ RNA zawierającej dinukleotyd nikotynamidoadeniowy (NAD+) u Arabidopsis thaliana. Standardowy kap m7G mRNA i niekodujących RNA (ncRNA) odgrywa istotną rolę w dojrzewaniu, eksporcie z jądra komórkowego, translacji i degradacji tych cząsteczek. Zmodyfikowane struktury kapu (TMG, m6Am, NAD+) mogą wpływać na stabilność RNA, jego lokalizację w komórce lub oddziaływanie z innymi cząsteczkami. W komórkach ssaczych obecność kapu NAD+ zaburza translację i sprzyja degradacji RNA, przy czym inne potencjalne funkcje tej struktury nie są znane. U roślin istnienie kapu NAD+ zostało niedawno potwierdzone, ale jego metabolizm i funkcje nie są do tej pory zbadane. Nasze dotychczasowe badania pokazały, że podobnie jak w komórkach ludzkich, roślinny enzym DXO1 posiada silną aktywność odcinania kapu NAD+ z cząsteczek RNA. Głównym celem projektu jest określenie znaczenia kapu NAD+ w metabolizmie mRNA i ncRNA, czyli ich stabilności, translacji i oddziaływania z czynnikami białkowymi. W ramach innych zadań projektu zidentyfikowane zostaną transkrypty z kapem NAD+, które są substratami enzymu DXO1, odpowiedzialnego za degradację tych cząsteczek. Pozwoli to na wytypowanie metabolicznych ścieżek, w których RNA zawierające kap NAD+ pełnia specyficzne funkcje, także regulatorowe. Wstępne dane wskazują na udział tych cząsteczek w odpowiedzi na stres, prawdopodobnie przez wpływ na prawidłowe funkcjonowanie chloroplastów. Zbadamy więc zmiany profila transkryptomu NAD+ w różnych warunkach stresowych (stres oksydacyjny, hormonalny, cieplny, suszy). Przeprowadzimy także genetyczny screen mutantów odwracających morfologiczne fenotypy linii dxo1 (defekty rozwojowe, zmiany pigmentacji) i scharakteryzujemy uzyskane mutanty w ścieżkach związanych z odpowiedzią na stres oraz przekazywania sygnałów pomiędzy chloroplastami a jądrem (retrograde chloroplast-to-nucleus signaling). Skupimy się także na ustaleniu roli DXO1 oraz innych enzymów związanych z metabolizmem kapu NAD+  czyli pirofosfohydrolaz z rodzin NUDIX i HIT/FHIT, w regulacji tych szlaków komórkowych. Badania te umożliwią określenie znaczenia metabolizmu kapu NAD+ na ważne procesy fizjologiczne u roślin, w tym stres biotyczny i abiotyczny, fotorespirację, biogenezę rybosomów, translację i funkcjonowanie chloroplastów.

Wymagania:

 • Ukończenie studiów magisterskich na kierunku biologia, biotechnologia lub pokrewnym
 • Dobra znajomość biologii molekularnej oraz doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w szczególności metody pracy z RNA, biochemii kwasów nukleinowych i białek.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
 • Umiejętność samodzielnego planowania eksperymentów i analizowania ich wyników.

Wymagane dokumenty (format pdf):

 • kopia dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów magisterskich
 • CV naukowe zawierające informacje na temat dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata (w tym publikacji naukowych), wyróżnień wynikających z prowadzonych badań (stypendia, nagrody), doświadczenia zawodowego zdobytego w kraju lub zagranicą, udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowych, udziału w projektach badawczych, działalności popularyzatorskiej i organizacyjnej.
 • list motywacyjny z opisem kompetencji do realizacji projektu i/lub zainteresowań naukowych
 • list referencyjny od pracownika naukowego
 • skan lub oryginał podpisanej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej o stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie OPUS 15 „Metabolizm niekanonicznych transkryptów z kapem 5' RNA NAD+ u roślin Arabidopsis thaliana” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
Termin składania ofert: do 31 lipca 2020 r.

 
Zgłoszenia proszę przesyłać  za pomocą przycisku Aplikuj.

 
Dodatkowe informacje: O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową do 5 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy