Oferta pracy

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Badań Kosmicznych PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18A, 00-716, dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

W przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CBK PAN moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych w okresie dwóch lat od dnia mojego zgłoszenia do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 

Doktorant

CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 13 dni
  do: 14 paź 2020
 • Specjalista

CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN

Centrum Badań Kosmicznych PAN jest jedynym instytutem w Polsce, którego działalność  związana jest z prowadzeniem badań przestrzeni okołoziemskiej, ciał Układu Słonecznego
i Ziemi, przy wykorzystaniu technologii kosmicznych i satelitarnych.

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu NCN pt. Z IBEX-em do IMAP-a: badanie oddziaływania wiatru słonecznego z ośrodkiem międzygwiazdowym na podstawie obserwacji atomów neutralnych i modelowania CBK PAN ogłasza konkurs do Zespołu Fizyki Układ Słonecznego i Astrofizyki  http://pfusia.cbk.waw.pl/ na stanowisko:

Doktorant

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie badań naukowych w ramach tematyki projektu w uzgodnieniu
  z kierownikiem projektu dra hab. M. Bzowskim i pod jego kierunkiem
 • Rozwijanie oprogramowania służącego badaniom
 • Systematyczne publikowanie otrzymywanych wyników w recenzowanych czasopismach

Wymagania:

 • Magisterium z astronomii, fizyki lub pokrewnych; (rozpatrywać będziemy także kandydatury aplikantów, którzy przewidują uzyskanie stopnia magistra przed terminem rozstrzygnięcia konkursu- wówczas warunkiem zatrudnienia będzie przedstawienie dyplomu magisterskiego)
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (w zakresie niezbędnym
  do samodzielnego poruszania się w środowisku naukowym)
 • Umiejętność wnikliwego i krytycznego studiowania literatury fachowej
 • Zdolność do rozwijania i stosowania nowych koncepcji
 • Twórcze podejście do rozwiązywania nowych problemów,
 • Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy: 

 • Stypendium na okres ok. 3 lat
 • Pracę w kilkuosobowym zespole w CBK PAN, osadzonym we współpracy z Zespołami Naukowymi misji IBEX i IMAP (http://ibex.swri.edu/, https://imap.princeton.edu/)
 • Okazję do zaangażowania się w jedną ze sztandarowych misji kosmicznych NASA

Wymagane dokumenty :

 • Cv
 • Kopia dyplomu poświadczającego posiadanie stopnia magistra
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie przez CBK PAN danych osobowych Kandydata na potrzeby związane z rozstrzygnięciem niniejszego konkursu
 • Dodatkowe dokumenty, które mogłyby wzmocnić aplikację

Zgłoszenia prosimy kierować poprzez przycisk Aplikuj nr ref. WR.110.19.2020

Termin nadsyłania zgłoszeń 10 grudnia 2020 r.


Centrum Badań Kosmicznych PAN jest jedynym instytutem w Polsce, którego działalność  związana jest z prowadzeniem badań przestrzeni okołoziemskiej, ciał Układu Słonecznego
i Ziemi, przy wykorzystaniu technologii kosmicznych i satelitarnych.

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu NCN pt. Z IBEX-em do IMAP-a: badanie oddziaływania wiatru słonecznego z ośrodkiem międzygwiazdowym na podstawie obserwacji atomów neutralnych i modelowania CBK PAN ogłasza konkurs do Zespołu Fizyki Układ Słonecznego i Astrofizyki  http://pfusia.cbk.waw.pl/ na stanowisko:

Doktorant

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie badań naukowych w ramach tematyki projektu w uzgodnieniu
  z kierownikiem projektu dra hab. M. Bzowskim i pod jego kierunkiem
 • Rozwijanie oprogramowania służącego badaniom
 • Systematyczne publikowanie otrzymywanych wyników w recenzowanych czasopismach

Wymagania:

 • Magisterium z astronomii, fizyki lub pokrewnych; (rozpatrywać będziemy także kandydatury aplikantów, którzy przewidują uzyskanie stopnia magistra przed terminem rozstrzygnięcia konkursu- wówczas warunkiem zatrudnienia będzie przedstawienie dyplomu magisterskiego)
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (w zakresie niezbędnym
  do samodzielnego poruszania się w środowisku naukowym)
 • Umiejętność wnikliwego i krytycznego studiowania literatury fachowej
 • Zdolność do rozwijania i stosowania nowych koncepcji
 • Twórcze podejście do rozwiązywania nowych problemów,
 • Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy: 

 • Stypendium na okres ok. 3 lat
 • Pracę w kilkuosobowym zespole w CBK PAN, osadzonym we współpracy z Zespołami Naukowymi misji IBEX i IMAP (http://ibex.swri.edu/, https://imap.princeton.edu/)
 • Okazję do zaangażowania się w jedną ze sztandarowych misji kosmicznych NASA

Wymagane dokumenty :

 • Cv
 • Kopia dyplomu poświadczającego posiadanie stopnia magistra
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie przez CBK PAN danych osobowych Kandydata na potrzeby związane z rozstrzygnięciem niniejszego konkursu
 • Dodatkowe dokumenty, które mogłyby wzmocnić aplikację

Zgłoszenia prosimy kierować poprzez przycisk Aplikuj nr ref. WR.110.19.2020

Termin nadsyłania zgłoszeń 10 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie archiwalne