Oferta pracy

VE/11/2020/region

Ponadto prosimy nie podawać w aplikacji danych szczególnej kategorii (danych dotyczących pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) Dane takie są zbędne dla procesu rekrutacji i będą usuwane.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Votum Energy SA, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, nr KRS nr 0000838332, z którym można się skontaktować na podany wyżej adres biura, w siedzibie lub na adres a e-mail: [email protected]
 2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem lub emailem: [email protected] lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Votum Energy SA,
  ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.
 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO) przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniej zgody, dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku, od końca roku, w którym dane zostały zebrane.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obowiązkowe. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkować niemożliwością przedstawienia oferty współpracy.
 5. Twoje dane będą udostępnione: podmiotom współpracującym z administratorem
  w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną; podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT; podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają;
 6. Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych: dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych
  i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO), (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).
 7. W celu skorzystania z uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem (np. składając wniosek na skrzynkę mailową: [email protected]) i wskazanie prawa, z którego chcesz skorzystać.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Doradca ds. fotowoltaiki

Votum Energy SAO firmie

 • pomorskie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 20 gru 2020
 • Umowa zlecenie, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Zajmujemy się doradztwem, sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Co nas wyróżnia?
Posiadamy bazy chętnych klientów. Naszym wyzwaniem nie jest znalezienie klienta, a obsłużenie kolejki chętnych.

Jeżeli masz doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej to wiesz, że największym wyzwaniem jest zapełnienie swojego kalendarza spotkaniami.
Z nami nie będziesz miał tego problemu - Twój kalendarz będzie pełny!

Doradca ds. fotowoltaiki
VE/11/2020/region

Działasz skutecznie, a w zamian oczekujesz ponadprzeciętnych dochodów?  
Aplikuj już teraz! Fotowoltaika to pewny biznes w tych niepewnych czasach.
Pracuj na Ziemi, zarabiaj na Słońcu! 

Twoje zadania:

 • aktywne pozyskiwanie klientów indywidualnych oraz biznesowych
 • obsługa potencjalnych klientów zainteresowanych fotowoltaiką z bazy dostarczanej przez Dział Wsparcia Sprzedaży
 • sprzedaż instalacji fotowoltaicznych
 • dobór mikroinstalacji uwzględniających potrzeby klienta
 • przygotowywanie i negocjowanie ofert
 • obsługa posprzedażowa Klientów

Jeśli dołączysz do nas otrzymasz:

 • wynagrodzenie prowizyjne bez górnej granicy
 • umowę o współpracę (B2B lub umowa zlecenie)
 • rozbudowany pakiet szkoleń, które przygotują Cię do pracy
 • pełne wsparcie merytoryczne
 • jasne zasady współpracy i przejrzysta ścieżka kariery
 • udział w konkursach sprzedażowych z atrakcyjnymi nagrodami, m.in. egzotyczne wycieczki
 • wsparcie w dotarciu do Klienta oraz dostęp do bazy potencjalnych klientów
 • czas wdrożenia ograniczony do minimum

Od kandydatów wymagamy:

 • umiejętności efektywnego zarządzania własnym czasem
 • zdolności budowania i utrzymywania relacji z Klientami
 • realizacji celów sprzedażowych
 • prawa jazdy kategorii B
 • mile widziana jest podstawowa wiedza techniczna
 • nie wymagamy doświadczenia na podobnym stanowisku, jednak zamiłowanie i zacięcie do sprzedaży bezpośredniej z pewnością pomoże Ci być najlepszym!

 

Votum Energy to wolność i niezależność!

Decydując się na współpracę z Nami możesz liczyć na:

 • WSPARCIE doświadczonych managerów
 • SZKOLENIA, które przygotują Cię do pracy
 • JASNE ZASADY: przejrzysta ścieżka kariery i elastyczne formy zatrudnienia
Jesteśmy częścią GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV poprzez przycisk APLIKUJ z podanym w temacie nr ref.: VE/11/2020/region 
 
Rekrutację możemy zakończyć przed upływem terminu publikacji ogłoszenia.
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Rekrutację możemy zakończyć przed upływem terminu publikacji ogłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:

 1. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi integralną treść ogłoszenia o pracę
 2. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Votum Energy SA prosimy o umieszczenie następującej zgody:

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Votum Energy SA przez okres 1 roku od końca roku, w którym zakończono rekrutację.

UWAGA!!! W przypadku braku umieszczenia ww. zgód i oświadczeń, przesłane dokumenty zostaną usunięte.

Zajmujemy się doradztwem, sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Co nas wyróżnia?
Posiadamy bazy chętnych klientów. Naszym wyzwaniem nie jest znalezienie klienta, a obsłużenie kolejki chętnych.

Jeżeli masz doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej to wiesz, że największym wyzwaniem jest zapełnienie swojego kalendarza spotkaniami.
Z nami nie będziesz miał tego problemu - Twój kalendarz będzie pełny!

Doradca ds. fotowoltaikiNumer ref.: VE/11/2020/region

Działasz skutecznie, a w zamian oczekujesz ponadprzeciętnych dochodów?  
Aplikuj już teraz! Fotowoltaika to pewny biznes w tych niepewnych czasach.
Pracuj na Ziemi, zarabiaj na Słońcu! 

Twoje zadania:

 • aktywne pozyskiwanie klientów indywidualnych oraz biznesowych
 • obsługa potencjalnych klientów zainteresowanych fotowoltaiką z bazy dostarczanej przez Dział Wsparcia Sprzedaży
 • sprzedaż instalacji fotowoltaicznych
 • dobór mikroinstalacji uwzględniających potrzeby klienta
 • przygotowywanie i negocjowanie ofert
 • obsługa posprzedażowa Klientów

Jeśli dołączysz do nas otrzymasz:

 • wynagrodzenie prowizyjne bez górnej granicy
 • umowę o współpracę (B2B lub umowa zlecenie)
 • rozbudowany pakiet szkoleń, które przygotują Cię do pracy
 • pełne wsparcie merytoryczne
 • jasne zasady współpracy i przejrzysta ścieżka kariery
 • udział w konkursach sprzedażowych z atrakcyjnymi nagrodami, m.in. egzotyczne wycieczki
 • wsparcie w dotarciu do Klienta oraz dostęp do bazy potencjalnych klientów
 • czas wdrożenia ograniczony do minimum

Od kandydatów wymagamy:

 • umiejętności efektywnego zarządzania własnym czasem
 • zdolności budowania i utrzymywania relacji z Klientami
 • realizacji celów sprzedażowych
 • prawa jazdy kategorii B
 • mile widziana jest podstawowa wiedza techniczna
 • nie wymagamy doświadczenia na podobnym stanowisku, jednak zamiłowanie i zacięcie do sprzedaży bezpośredniej z pewnością pomoże Ci być najlepszym!

 

Votum Energy to wolność i niezależność!

Decydując się na współpracę z Nami możesz liczyć na:

 • WSPARCIE doświadczonych managerów
 • SZKOLENIA, które przygotują Cię do pracy
 • JASNE ZASADY: przejrzysta ścieżka kariery i elastyczne formy zatrudnienia
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV poprzez przycisk APLIKUJ z podanym w temacie nr ref.: VE/11/2020/region 
 
Rekrutację możemy zakończyć przed upływem terminu publikacji ogłoszenia.
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Rekrutację możemy zakończyć przed upływem terminu publikacji ogłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:

 1. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi integralną treść ogłoszenia o pracę
 2. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Votum Energy SA prosimy o umieszczenie następującej zgody:

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Votum Energy SA przez okres 1 roku od końca roku, w którym zakończono rekrutację.

UWAGA!!! W przypadku braku umieszczenia ww. zgód i oświadczeń, przesłane dokumenty zostaną usunięte.

Ogłoszenie archiwalne