mBank S.A.

Doradca ds. leasingu transportu ciężkiego - maszyn i urządzeń

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 19 dni
  6 Luty 2020
 • Kontrakt B2B
 • Specjalista
Od nas dostaniesz:
Zatrudnienie w oparciu
o własną działalność gospodarczą
 Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 
Bibliotekę
Legimi
 Dostęp do kursów LinkedIn Learning
Doradca ds. leasingu transportu ciężkiego - maszyn i urządzeń
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: RKO/127/0919

Twoje zadania:

 • akwizycja klientów oraz systematyczna praca nad zwiększaniem swojego portfela
 • nawiązywanie współpracy z dostawcami maszyn i/lub transportu ciężkiego oraz realizacja transakcji pozyskanych od dostawców
 • wysoka aktywność w ofertowaniu klientów i proponowaniu kompleksowej oferty mLeasing
 • budowa i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami oraz dostawcami
 • pozyskiwanie od klientów odpowiednich jakościowo informacji oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia finansowania
 • sprzedaż produktów leasing/pożyczka wraz z produktami ubezpieczeniowymi
 • realizacja wyznaczonych celów i zadań sprzedażowych (wolumenowych i dochodowych)

Masz to COŚ?

 • wykształcenie wyższe lub minimum średnie
 • doświadczenie w sprzedaży produktów leasing/ pożyczka/faktoring/ubezpieczenia lub doświadczenie we współpracy z dostawcami maszyn i urządzeń lub transportu ciężkiego
 • wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw, znajomość technik sprzedaży
 • praktyczną znajomość MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywną znajomość języka angielskiego
 • łatwość w nawiązywania relacji, komunikatywność
 • umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i sprawnego działania
Zobacz, jak dbamy
o pracowników!
Gotowy na nowe wrażenia?

Praca z nami pozwala codziennie zdobywać nową wiedzę!
Doradca ds. leasingu transportu ciężkiego - maszyn i urządzeńNumer ref.: RKO/127/0919

Twoje zadania:

 • akwizycja klientów oraz systematyczna praca nad zwiększaniem swojego portfela
 • nawiązywanie współpracy z dostawcami maszyn i/lub transportu ciężkiego oraz realizacja transakcji pozyskanych od dostawców
 • wysoka aktywność w ofertowaniu klientów i proponowaniu kompleksowej oferty mLeasing
 • budowa i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami oraz dostawcami
 • pozyskiwanie od klientów odpowiednich jakościowo informacji oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia finansowania
 • sprzedaż produktów leasing/pożyczka wraz z produktami ubezpieczeniowymi
 • realizacja wyznaczonych celów i zadań sprzedażowych (wolumenowych i dochodowych)

Masz to COŚ?

 • wykształcenie wyższe lub minimum średnie
 • doświadczenie w sprzedaży produktów leasing/ pożyczka/faktoring/ubezpieczenia lub doświadczenie we współpracy z dostawcami maszyn i urządzeń lub transportu ciężkiego
 • wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw, znajomość technik sprzedaży
 • praktyczną znajomość MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywną znajomość języka angielskiego
 • łatwość w nawiązywania relacji, komunikatywność
 • umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i sprawnego działania

Od na dostaniesz:

 • zatrudnienie w oparciu o własną działalność gospodarczą
 • dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • bibliotekę Legimi
 • dostęp do kursów LinkedIn Learning

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne