Oferta pracy

Doradca ds. Modelowania Ryzyka Kredytowego

Citi Handlowy

Citi Handlowy

Senatorska 16

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Opracowywanie i rozwój modeli, metod pomiaru i analiz ryzyka kredytowego, ryzyka kredytowego kontrahenta, przygotowywanie polityk i dokumentacji w tym zakresie

 • Opracowanie i utrzymanie modeli wykorzystywanych do kalkulacji rezerw zgodnie z MSSF9

 • Rozwijanie metod pomiaru i analizy ryzyka w zakresie planowania kapitałowego, testów warunków skrajnych

 • Opracowanie i i rozwój metodologii pomiaru kapitału ekonomicznego

 • Udział w projektach w zakresie rozwoju, testowania modeli, pomiaru ryzyka, modelowania i optymalizacji

 • Zapewnienie wsparcia analitycznego w szerokim zakresie analiz, przygotowywanie analiz i raportów cyklicznych oraz ad hoc

 • Udział w projektach regulacyjnych, testach warunków skrajnych, planowaniu kapitałowym

 • Budowanie relacji z kluczowymi interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi

 • Współpraca z menedżerami ryzyka, menedżerami biznesowymi, jednostkami Finansów i Technologii

Nasze wymagania

 • Doświadczenie w zakresie budowy modeli i analiz ryzyka kredytowego, planowania kapitałowego, miar rentowności skorygowanych o ryzyko

 • Preferowane min. 5-letnie doświadczenie we wdrażaniu/walidacji/rozwoju modeli

 • Wykształcenie wyższe o profile statystycznym, ekonometrycznym, matematycznym

 • Umiejętności analityczne w zakresie analizy danych, zależności, trendów, prognozowania

 • Dobra znajomość produktów bankowych, procesów ryzyka i kontroli, w tym znajomość wymogów regulacyjnych i ram zarządzania ryzykiem

 • Znajomość zasad kalkulacji odpisów z tytułu utraty wartości wg MSSF 9, doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu modeli rezerw wg MSSF9

 • Umiejętności programowania (np. SAS, SQL, R, Python)

 • Biegła znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel i PowerPoint)

 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację ustną i pisemną

To oferujemy

 • Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich)

 • Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego

 • Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu

 • Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół

 • Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • owoce

Departament Strategii Ryzyka i Kapitału to zespół aktywnie kształtujący i współtworzący procesy zarządzania ryzykiem w Banku Handlowym w Warszawie SA. Nasi pracownicy odpowiadają m.in. za modelowanie ryzyka kredytowego i kontrahenta, planowanie kapitałowe, sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną (KNF, NBP, EBA), zaawansowaną analizę danych, rozwój i utrzymanie systemów i procesów informacji zarządczej.