Ta oferta pracy jest nieaktualna od 7 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Doradca ds. nieruchomości

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 17.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma J.W. Construction Holding S.A.

  zatrudni:
  Doradca ds. nieruchomości
  Miejsce pracy: Poznań

  Opis stanowiska:

  • profesjonalna i rzetelna obsługa Klientów
  • znajomość i kompleksowa prezentacja oferty mieszkań
  • prowadzenie spraw Klientów, poprzedzających zawarcie ostatecznych umów sprzedaży
  • obsługa bazy danych Klientów i aktywne pozyskiwanie nowych Klientów
  • sporządzanie raportów i zestawień
  • uczestnictwo w targach branżowych, obsługa stoisk sprzedażowych
  • aktywna sprzedaż nieruchomości
  • budowanie pozytywnego wizerunku dewelopera
  • skuteczność

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • doświadczenie w pracy w dziale sprzedaży, potwierdzone sukcesami
  • nastawienie na realizacje celów biznesowych
  • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i innych
  • znajomość rynku nieruchomości
  • komunikatywność i wysoka kultura osobista
  • odpowiedzialność i dyspozycyjność
  • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z Klientem
  • operatywność i samodzielność
  • nastawienie na wyniki

  Oferujemy:

  • możliwość realizacji ambitnych wyzwań zawodowych
  • atrakcyjne wynagrodzenie stałe oraz uzależnione od wyników pracy
  • ciekawą i pełną wyzwań pracę w dużej firmie notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.
  • możliwość rozwoju i awansu

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą Aplikuj.

   
  Prosimy o zamieszczenie w CV następujących Klauzul:
   
  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE: wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmioty z Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A., w skład której wchodzi JW. Construction Holding S.A. moich danych osobowych na potrzeby udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu
   
  Ponadto, jeżeli wyrażają Państwo wolę wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prosimy o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli:
   
  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE: wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmioty z Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A., w skład której wchodzi J.W. Construction Holding S.A. moich danych osobowych na potrzeby udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
  Klauzula informacyjna:
  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), uprzejmie informujemy:

  1. Administratorami Państwa danych osobowych są podmioty z Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A., w skład której wchodzi J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w 05-091 Ząbkach, ul. Radzymińska 326.

  Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Grupie Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. jest wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, z których można kontaktować się bezpośrednio:
  • Pod adresem e-mail: [email protected]
  • Pisemnie pod adresem: J.W. Construction Holding S.A. ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na potrzeby kontaktu z osobami udzielającymi referencji, a także ewentualnie na potrzeby udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych - na podstawie i w zakresie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), przeprowadzenia procesu rekrutacji przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – przepisy Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), skierowania kandydata na badania medycyny pracy (art. 9 ust. 2 lit b) RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia danego procesu rekrutacyjnego lub cofnięcia zgody. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku lub cofnięcia zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:
  • Spółki z Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A.
  • Podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa np. sądy i organy państwowe,
  • Firmy świadczące usługi z którymi współpracujemy m.in. informatyczne, marketingowe, reklamowe, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  5. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1. Dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
  2. Zmiany danych (sprostowania, uzupełniania, aktualizacji),
  3. Wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie udzielonej uprzednio zgody,
  4. Ograniczenia przetwarzania w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa,
  5. Żądania usunięcia danych,
  6. Przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi,
  7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  6. Spółka nie będzie w oparciu o Państwa dane podejmowała zautomatyzowanych decyzji w tym  dokonywania profilowania.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.