Citi Handlowy

Doradca ds. Zarządzania Ryzykiem Modeli i Analiz [rekrutacja prowadzona online]

Citi HandlowyO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Citi Handlowy

Senatorska

Warszawa

Jesteśmy bankiem, który łączy doświadczenie i najlepsze tradycje polskiej bankowości z nowoczesnym modelem prowadzenia finansów.

Wyznaczamy standardy światowej bankowości dzięki długofalowej strategii wzmacniając naszą obecność na świecie i nieustannie ulepszając relacje z Klientami. Kładziemy nacisk nie tylko na bankowość, ale też na technologie i analitykę.

Nasze podejście do rozwoju jest proste – stwarzamy możliwości i udostępniamy narzędzia rozwojowe, z których pracownicy mogą korzystać w odpowiednim dla siebie czasie, popierając jednocześnie postawę odpowiedzialności za kształtowanie własnej drogi zawodowej.

W Citi Handlowy nie ma sztywno wyznaczonych ścieżek kariery, którymi trzeba podążać – dzięki mobilności zawodowej można startować w procesach rekrutacyjnych w Citi na całym świecie.
Doradca ds. Zarządzania Ryzykiem Modeli i Analiz [rekrutacja prowadzona online]
Miejsce pracy: Warszawa
19142914

Zakres obowiązków:

 • Wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem modeli w Banku, w tym zapewnienie zgodności wewnętrznych zasad, procedur i procesów zarządzania ryzykiem modeli z przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • Skuteczna współpraca z jednostkami w Banku i konsultacje z jednostkami Citi - zarządzanie ryzykiem modeli, budowanie i walidacja modeli,
 • Aktualizacja Polityk i innych przepisów w ramach odpowiedzialności Departamentu, w tym dostosowanie do wymagań regulacyjnych - przede wszystkim w zakresie zarządzania ryzykiem modeli,  interpretacja i objaśnienie postanowień powyższych przepisów, zapewnienie zgodności dokumentów z przepisami zewnętrznymi,
 • Koordynacja / udział w projektach związanych z zadaniami Departamentu i dotyczących zarządzania ryzykiem, w tym przeglądy, analiza i opiniowanie wpływu nowych regulacji w zakresie nowych przepisów nadzorczych (CRR / CRD, Rekomendacje KNF, wytyczne EBA),
 • Przegląd i weryfikacja modeli, narzędzi i metodologii, zapewnianie poprawności funkcjonowania modeli w Banku,
 • Wsparcie innych jednostek w zakresie budowania narzędzi biznesowych i analitycznych wspierających inne kluczowe procesy Departamentu,
 • Bieżące wsparcie merytoryczne jednostek będących właścicielami modeli w ramach procesu zarządzania ryzykiem modeli w Banku,
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń / prezentacji z zakresu pracy Departamentu,
 • Zapewnienie dobrej współpracy z innymi obszarami Banku.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe matematyczne, statystyczne, ekonomiczne,
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w instytucja finansowych – preferowany obszar zarządzania ryzykiem,
 • Doświadczenie w modelowaniu ryzyka kredytowego, przygotowywania analiz biznesowych przy wykorzystaniu zaawansowanych metod ilościowych,
 • Doświadczenie w budowie podstawowych modeli ryzyka kredytowego,
 • Dobra znajomość metod ilościowych,
 • Zaawansowane umiejętności programistyczne (SAS, VB),
 • Doświadczenie w zarządzaniu bazami danych,
 • Znajomość wymogów regulacyjnych,
 • Biegła znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznym, pełnym wyzwań środowisku oraz w zespole ekspertów otwartych na wymianę wiedzy i doświadczeń,
 • Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny),
 • Stabilne zatrudnienie i systemy premiowy,
 • Możliwość rozwoju w strukturach firmy.

Main tasks:

 • Implementing best practices in model risk management at the Bank, including ensuring compliance of internal policies, procedures and processes for model risk management with external and internal regulations,
 • Effective cooperation with units within the Bank and consultations with Citi units - managing model risk, units building and validating models,
 • Updating of Policies and other regulations within the Department's responsibility, including adaptation to regulatory requirements - primarily in the area of ​​model risk management, obtaining appropriate approvals, interpreting and explaining the provisions of the above regulations, ensuring compliance of documents with external regulations,
 • Coordination / participation in projects related to the Department's tasks and regarding risk management, including in the area of ​​implementation of new supervisory regulations (CRR/CRD, Recommendations and Resolutions of the Polish Financial Supervision Authority, EBA guidelines),
 • Review and verification of models designed by the owners of the Department, tools and methodologies for checking the correct functioning of models in the Bank,
 • Support of other Teams and Offices in the scope of building business and analytical tools supporting other key processes of the Department,
 • Ongoing substantive support for employees who act as model owners in the model risk management process at the Bank,
 • Preparation and conducting trainings / presentations in the field of the Department's work,
 • Ensuring good cooperation with other areas of the Bank.

Expectations:

 • Mathematical, statistical or economic education,
 • Minimum 5 years of professional experience in a financial institution - the preferred area of ​​risk management,
 • Experience in credit risk modeling, preparation of business analyzes using advanced quantitative methods,
 • Experience in building basic credit risk models,
 • Knowledge of the regulatory environment covering the Bank's risk management area (CRR / CRD, KNF recommendations, EBA guidelines),
 • Good knowledge of quantitative methods,
 • Basic programming skills (SAS, VB),
 • Experience in database management,
 • The ability to think analytically and the ability to combine business and technical knowledge,
 • Fluency in MS Office - Word, Excel, Access, Power Point,
 • Fluent English - together with technical vocabulary,
 • Very good communication skills,
 • Resistance to stress,
 • Ability to work under time pressure.
 • Training or certificates confirming the abovementioned knowledge.

As an employer we offer:

 • Occasion to develop in dynamic and challenging, but still very friendly, work environment;
 • Opportunity to work in cooperation with qualified Polish and foreign specialists from various areas of the bank's operations;
 • Stable full-time employment and attractive salary;
 • Rich social package (including medical care, fitness card, life insurance, additional pension insurance).

Stanowisko jest zlokalizowane w strukturze Banku Handlowego S.A. w Warszawie:
 https://www.citi.com/Careers/policies/pdf/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf

  

The role is located at Bank Handlowy S.A. in Warsaw:
https://www.citi.com/Careers/policies/pdf/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji.
Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

www.citihandlowy.pl
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Doradca ds. Zarządzania Ryzykiem Modeli i Analiz [rekrutacja prowadzona online]Numer ref.: 19142914

Zakres obowiązków:

 • Wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem modeli w Banku, w tym zapewnienie zgodności wewnętrznych zasad, procedur i procesów zarządzania ryzykiem modeli z przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • Skuteczna współpraca z jednostkami w Banku i konsultacje z jednostkami Citi - zarządzanie ryzykiem modeli, budowanie i walidacja modeli,
 • Aktualizacja Polityk i innych przepisów w ramach odpowiedzialności Departamentu, w tym dostosowanie do wymagań regulacyjnych - przede wszystkim w zakresie zarządzania ryzykiem modeli,  interpretacja i objaśnienie postanowień powyższych przepisów, zapewnienie zgodności dokumentów z przepisami zewnętrznymi,
 • Koordynacja / udział w projektach związanych z zadaniami Departamentu i dotyczących zarządzania ryzykiem, w tym przeglądy, analiza i opiniowanie wpływu nowych regulacji w zakresie nowych przepisów nadzorczych (CRR / CRD, Rekomendacje KNF, wytyczne EBA),
 • Przegląd i weryfikacja modeli, narzędzi i metodologii, zapewnianie poprawności funkcjonowania modeli w Banku,
 • Wsparcie innych jednostek w zakresie budowania narzędzi biznesowych i analitycznych wspierających inne kluczowe procesy Departamentu,
 • Bieżące wsparcie merytoryczne jednostek będących właścicielami modeli w ramach procesu zarządzania ryzykiem modeli w Banku,
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń / prezentacji z zakresu pracy Departamentu,
 • Zapewnienie dobrej współpracy z innymi obszarami Banku.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe matematyczne, statystyczne, ekonomiczne,
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w instytucja finansowych – preferowany obszar zarządzania ryzykiem,
 • Doświadczenie w modelowaniu ryzyka kredytowego, przygotowywania analiz biznesowych przy wykorzystaniu zaawansowanych metod ilościowych,
 • Doświadczenie w budowie podstawowych modeli ryzyka kredytowego,
 • Dobra znajomość metod ilościowych,
 • Zaawansowane umiejętności programistyczne (SAS, VB),
 • Doświadczenie w zarządzaniu bazami danych,
 • Znajomość wymogów regulacyjnych,
 • Biegła znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznym, pełnym wyzwań środowisku oraz w zespole ekspertów otwartych na wymianę wiedzy i doświadczeń,
 • Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny),
 • Stabilne zatrudnienie i systemy premiowy,
 • Możliwość rozwoju w strukturach firmy.

Main tasks:

 • Implementing best practices in model risk management at the Bank, including ensuring compliance of internal policies, procedures and processes for model risk management with external and internal regulations,
 • Effective cooperation with units within the Bank and consultations with Citi units - managing model risk, units building and validating models,
 • Updating of Policies and other regulations within the Department's responsibility, including adaptation to regulatory requirements - primarily in the area of ​​model risk management, obtaining appropriate approvals, interpreting and explaining the provisions of the above regulations, ensuring compliance of documents with external regulations,
 • Coordination / participation in projects related to the Department's tasks and regarding risk management, including in the area of ​​implementation of new supervisory regulations (CRR/CRD, Recommendations and Resolutions of the Polish Financial Supervision Authority, EBA guidelines),
 • Review and verification of models designed by the owners of the Department, tools and methodologies for checking the correct functioning of models in the Bank,
 • Support of other Teams and Offices in the scope of building business and analytical tools supporting other key processes of the Department,
 • Ongoing substantive support for employees who act as model owners in the model risk management process at the Bank,
 • Preparation and conducting trainings / presentations in the field of the Department's work,
 • Ensuring good cooperation with other areas of the Bank.

Expectations:

 • Mathematical, statistical or economic education,
 • Minimum 5 years of professional experience in a financial institution - the preferred area of ​​risk management,
 • Experience in credit risk modeling, preparation of business analyzes using advanced quantitative methods,
 • Experience in building basic credit risk models,
 • Knowledge of the regulatory environment covering the Bank's risk management area (CRR / CRD, KNF recommendations, EBA guidelines),
 • Good knowledge of quantitative methods,
 • Basic programming skills (SAS, VB),
 • Experience in database management,
 • The ability to think analytically and the ability to combine business and technical knowledge,
 • Fluency in MS Office - Word, Excel, Access, Power Point,
 • Fluent English - together with technical vocabulary,
 • Very good communication skills,
 • Resistance to stress,
 • Ability to work under time pressure.
 • Training or certificates confirming the abovementioned knowledge.

As an employer we offer:

 • Occasion to develop in dynamic and challenging, but still very friendly, work environment;
 • Opportunity to work in cooperation with qualified Polish and foreign specialists from various areas of the bank's operations;
 • Stable full-time employment and attractive salary;
 • Rich social package (including medical care, fitness card, life insurance, additional pension insurance).

Stanowisko jest zlokalizowane w strukturze Banku Handlowego S.A. w Warszawie:
 https://www.citi.com/Careers/policies/pdf/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf

  

The role is located at Bank Handlowy S.A. in Warsaw:
https://www.citi.com/Careers/policies/pdf/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf

Program jest realizowany w miastach:

Bełchatów, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Chełm, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Ełk, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Głogów, Gorzów Wielkopolski, Jelenia Góra, Kalisz, Katowice, Kielce, Konin, Koszalin, Kraków, Kutno, Legnica, Leszno, Lublin, Łomża, Łódź, Mielec, Nowy Sącz, Oborniki Wielkopolskie, Olsztyn, Opole, Ostrów Wielkopolski, Pabianice, Piekary Śląskie, Piła, Piotrków Trybunalski, Płock, Poznań, Puławy, Radom, Ruda Śląska, Rybnik, Rzeszów, Siedlce, Siemianowice Śląskie, Sieradz, Skarżysko Kamienna, Sosnowiec, Stalowa Wola, Stargard Szczeciński, Szczecin, Świdnica, Tarnowo Podgórne, Tarnowskie Góry, Tarnów, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Tychy, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zabrze, Zamość, Zielona Góra, Żory.

Ogłoszenie archiwalne