Ta oferta pracy jest nieaktualna od 161 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Doradca ds. Zarządzania zasobami Ludzkimi

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-08-09

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grupa Kapitałowa Enea to nowoczesny Pracodawca, który odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy blisko 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi Wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja i Bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona na realizację celów, potrafi współpracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na www.enea.pl.

  Zgodnie ze Strategią Grupy Kapitałowej, ENEA Trading Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za handel hurtowy w ramach GK ENEA. Prowadzimy, integrujemy i koordynujemy obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, świadectwami pochodzenia i uprawnieniami do emisji CO2 oraz paliwami strategicznymi na potrzeby GK ENEA, jak i na własny rachunek.

  W związku z rozwojem struktur poszukujemy obecnie do naszego zespołu w Poznaniu Kandydatki/Kandydata na stanowisko:

  Doradca ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Miejsce pracy: Poznań

  Zadania:     

  • Wsparcie Zarządu i kadry menadżerskiej w bieżących sprawach związanych zarządzeniem zasobami ludzkimi
  • Implementacja  i realizacja w Spółce polityki HR zgodnej ze strategią personalną zdefiniowaną przez Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi ENEA S.A.
  • Organizacja i prowadzenie procesu rekrutacji
  • Realizacja procesu adaptacji pracowników
  • Realizacja polityki oceny pracy, zarządzania kluczowymi kompetencjami i niwelowania luk kompetencyjnych
  • Kształtowanie kultury organizacyjnej w tym promowanie wartości Grupy Kapitałowej ENEA oraz zapewnienie efektywnej komunikacji
  • Bieżąca współpraca z podmiotem świadczącym usługi w zakresie kompleksowej administracji kadrowo-płacowej
  • Tworzenie założeń do budżetu HR i monitorowanie jego wykonania

  Nasze oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe magisterskie
  • Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
  • Doświadczenie we wdrażaniu projektów z obszaru HR- warunek konieczny
  • Praktyczna znajomość prawa pracy
  • Wysoka orientacja na cel i współpracę z klientem wewnętrznym
  • Umiejętność radzenie sobie ze stresem oraz umiejętność pracy pod presją czasu
  • Komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole
  • Mile widziana znajomość systemu SAP
  • Prawo jazdy kat. B.

  Oferujemy:

  • Samodzielne stanowisko z możliwością wdrażania własnych pomysłów
  • Uczestnictwo w interesujących projektach HR
  • Pakiet benefitów w postaci prywatnej opieki medycznej, karty Multisport oraz dodatkowego ubezpieczenia

  Kandydaci mogą przesyłać oferty za pomocą przycisku aplikowania w terminie do dnia 31.08.2018r. W tytule wiadomości proszę wpisać: Doradca ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

  Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

  Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób aplikując na ogłoszenie rekrutacyjne do ENEA Trading Sp z o.o. zapoznałaś/zapoznałeś się z Informacją Administratora danych.

  Jeżeli zamieszczasz w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące imię (imiona)
  i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia prosimy o wyrażenie poniższej zgody:

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy) zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo
  w CV następującą zgodę:

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji przez okres 6 miesięcy prowadzonych przez ENEA Trading Sp. z o.o.

  W przypadku dobrowolnej chęci wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby procesów rekrutacji w innych podmiotach Grupy Kapitałowej ENEA prosimy o wyrażenie następującej zgody:

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przekazanych w celu rekrutacji prowadzonych również przez inne niż wskazane w ogłoszeniu podmioty Grupy Kapitałowej ENEA.

  Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.

  Informacja Administratora danych:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Trading Sp z o.o. z siedzibą w Świerże Górne, gmina Kozienice, kod pocztowy 26 – 900 Kozienice 1 (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

  2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

  a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;

  b) w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  c) Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Administratora lub prowadzenia rekrutacji przez podmioty wymienione w pkt. 3 lit. a). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.

  d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe:

  a) podmiotom Grupy Kapitałowej ENEA – pełna lista Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ENEA znajduje się na stronie enea.pl: www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea,

  b) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.

  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia ich uzyskania przez Administratora.

  5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:

  a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

  b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

  c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

  d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

  e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO,

  g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

  Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected]

  6. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

   

   

  aplikuj