Ta oferta pracy jest nieaktualna od 3 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Doradca Handlowo-Techniczny

 • kujawsko-pomorskie
 • Specjalista
 • 22.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  top
  top
  Ogłoszenie o pracę w ramach projektu pn. Komfortowe zautomatyzowane wyjście na dachy płaskie z funkcją doświetlenia pomieszczenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Rekrutacja prowadzona zgodnie z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej.
   
  BAUSAN ALUMINIUM SP. Z O.O.
  poszukuje osoby na stanowisko:
  Doradca Handlowo-Techniczny

  Zakres obowiązków:

  • pozyskiwanie nowych oraz obsługa dotychczasowych klientów
  • realizacja celów sprzedażowych - sprzedaż nowego, innowacyjnego produktu
  • profesjonalne doradztwo, współpraca z pracowniami architektonicznymi, firmami budowlanymi, inwestorami
  • promocja i budowanie silnej pozycji firmy

  Wymagania:

  • wykształcenie minimum średnie, zmysł techniczny
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • znajomość oprogramowania CAD, EXCEL
  • zaangażowanie, systematyczność, dokładność
  • znajomość branży budowlanej – konstrukcje aluminiowo-szklane
  • łatwość nawiązywania kontaktów
  • wysoka kultura osobista
  • prawo jazdy kat.B

  Oferujemy:

  • stabilne warunki zatrudnienia
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  aplikuj

  Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli

  „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej /i przyszłych* rekrutacji prowadzonej przez BAUSAN ALUMINIUM SP. Z O.O. z siedzibą w Toruniu.”

  *Jeśli nie chce Pani/Pan uczestniczyć w ewentualnej przyszłej rekrutacji, proszę ograniczyć zgodę do aktualnej rekrutacji w dokumencie aplikacyjnym.

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO, informuję, iż:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BAUSAN ALUMINIUM SP. Z O.O. z siedzibą w Toruniu ul. Włocławska 131 tel. 56 655 07 65, [email protected]

  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. c RODO, tj. na podstawie Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.),

  3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i/lub przyszłych rekrutacji,

  4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

  5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  6) Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym przez art. 221 ust. 1 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych wymaganych przez Administratora może skutkować niemożliwością uczestniczenia w procesie rekrutacji na dane stanowisko pracy,

  7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu,

  8) Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz firmy świadczące usługi IT i claud oraz inne podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych,

  9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.