Oferta pracy

Doradca Klienta Detalicznego

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O firmie

 • Kraków, małopolskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Doradca Klienta DetalicznegoNumer ref.: 21/2021
 • aktywna sprzedaż produktów będących w ofercie Banku,
 • pozyskiwanie i obsługa Klientów detalicznych,
 • budowanie i rozwijanie relacji z Klientami,
 • sporządzanie dokumentacji,
 • obsługa kasowa Klientów,
 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub finansowe),
 • doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych, w tym produktów hipotecznych,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i budowania długotrwałych relacji z Klientami,
 • nastawienie na osiąganie zamierzonych rezultatów,
 • kurs kasjera walutowo-złotowego,
 • mile widziana znajomość programu defBank,
 • mile widziane czynne prawo jazdy kat. B.
 • prywatną opiekę medyczną,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • pracę w Banku z polskim kapitałem,
 • ciekawą pracę w zgranym zespole,
 • możliwości zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego.

Klauzula informacyjna RODO:

Klikając w przycisk „Wyślij” Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81. Administrator przywiązuję znaczą uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego też wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail [email protected] lub pisemnie pod adresem Administratora. Administrator zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, które wskazałeś, a ich podanie nie wynika z przepisów prawa (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w prawnie uzasadnionym interesie jakim jest ustalenia, dochodzenia lub  obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO), jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. Administrator nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacyjnym. Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych i do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywałoby się na podstawie zgody. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO (tekst dostępny na stronie: https://eur-lex.europa.eu). Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od daty wpłynięcia do Banku aplikacji.

Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć również podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne oraz podmioty świadczące usług rekrutacyjne (w tym portale, za pośrednictwem których pozyskiwane są CV) oraz kadrowe, jak również dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi: pocztowe, kurierskie, prawne i audytowe.

Ogłoszenie archiwalne