Ta oferta pracy jest nieaktualna od 202 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Doradca Klienta - Doradca Klienta Biznesowego

 • Leszno, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 30.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Bank Spółdzielczy we Wschowie jest jednym z liderów wśród Banków Spółdzielczych w Polsce. Jako Bank uniwersalny z wyłącznie polskim kapitałem budujemy wiarygodne i długotrwałe relacje z naszymi klientami. Zatrudniamy ponad 250 osób w 23 oddziałach na terenie województwa lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

  Poszukujemy do pracy w Oddziale Wschowa, Leszno oraz Sława osoby na stanowisko:
  DORADCA KLIENTA / DORADCA KLIENTA BIZNESOWEGO
  Miejsce pracy: Leszno

  Wybranej osobie oferujemy:

  • umowę o pracę oraz unormowane godziny pracy,
  • stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
  • system zarządzania sprzyjający osiąganiu wyznaczonych celów,
  • przyjazną atmosferę w miejscu pracy,
  • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego w dynamicznie rozwijającym się Banku,
  • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Bank.

  Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

  • pozyskiwanie nowych i utrzymanie długotrwałych relacji z klientami Banku,
  • aktywną sprzedaż produktów bankowych oraz realizację określonych planów sprzedażowych,
  • doradztwo w zakresie produktów oszczędnościowych, kredytowych i ubezpieczeniowych,
  • kompleksową obsługę klientów w zakresie realizacji usług bankowych w tym transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
  • budowanie pozytywnego wizerunku Banku.

  Od kandydatów oczekujemy:

  • doświadczenia w sektorze bankowości lub innych instytucjach finansowych,
  • zdolności sprzedażowych i analitycznych,
  • umiejętności identyfikowania potrzeb i oczekiwań klientów,
  • pozytywnego nastawienia do pracy z klientem,
  • łatwości nawiązywania kontaktów i umiejętności pracy w zespole,
  • wysoką kulturę osobistą, zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych,
  • nastawienia na realizację celów,
  • dobrą organizację zasu pracy.
  Zgłoszenia w formie CV oraz listu motywacyjnego, z zaznaczeniem miejsca oraz stanowiska pracy wraz z klauzulą dla kandydatów do pracy prosimy przesyłać do 15.06.2018r. za pomocą przycisku Aplikuj.

  KLAUZULA DLA KANDYDATA DO PRACY

  Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Bank Spółdzielczy we Wschowie z siedzibą we Wschowie informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy we Wschowie z siedzibą we Wschowie, dane kontaktowe Banku: Bank Spółdzielczy we Wschowie; ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa, numer telefonu: 655405165 , email: [email protected]

  2. Z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się pod adresem email: [email protected]

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko DORADCA KLIENTA / DORADCA KLIENTA BIZNESOWEGO na podstawie Pani/Pana zgody – podstawę przetwarzania danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a:
  b. wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawę przetwarzania danych w tych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. f,
  c. wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających wprost z przepisów prawa - podstawą prawną przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c,

  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w szczególności:
  1). organom kontrolnym,
  2). współpracującym z Administratorem firmom prawniczym, windykacyjnym, informatycznym, szkoleniowym,
  3). medycynie pracy,

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji, tj. przez 3 lata od zakończenia procesu rekrutacji,
  2) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,
  3) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim klientów oraz pracowników) i mienia Administratora, przez okres 3 miesięcy, chyba że dane stanowią dowód w postępowaniu lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić
  dowód w postępowaniu, wówczas termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

  6. Jednocześnie informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
  2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
  3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
  6) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
  7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  7. Podanie danych przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Ponadto wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

  8. W ramach prowadzonej rekrutacji Administrator nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.
  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Administratora Danych osobowych , zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz dla celów przyszłych procesów rekrutacji.

  Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych oraz zawartymi w niej pouczeniami i wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:
  □ w związku z procesem rekrutacyjnym na wskazane w ogłoszeniu stanowisko – DORADCA KLIENTA / DORADCA KLIENTA BIZNESOWEGO (zaznaczyć X)
  □ dla celów przyszłych procesów rekrutacji (zaznaczyć X)
  ………………………………………………………….
  Data i podpis
  ul. Daszyńskiego 19,
  67-400 Wschowa
  lub na adres e-mail:
  [email protected]
  KLAUZULA DLA KANDYDATA DO PRACY

  Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Bank Spółdzielczy we Wschowie z siedzibą we Wschowie informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy we Wschowie z siedzibą we Wschowie, dane kontaktowe Banku: Bank Spółdzielczy we Wschowie; ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa, numer telefonu: 655405165 , email: [email protected]

  2. Z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się pod adresem email: [email protected]

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko DORADCA KLIENTA / DORADCA KLIENTA BIZNESOWEGO na podstawie Pani/Pana zgody – podstawę przetwarzania danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a:
  b. wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawę przetwarzania danych w tych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. f,
  c. wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających wprost z przepisów prawa - podstawą prawną przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c,

  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w szczególności:
  1). organom kontrolnym,
  2). współpracującym z Administratorem firmom prawniczym, windykacyjnym, informatycznym, szkoleniowym,
  3). medycynie pracy,

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji, tj. przez 3 lata od zakończenia procesu rekrutacji,
  2) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,
  3) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim klientów oraz pracowników) i mienia Administratora, przez okres 3 miesięcy, chyba że dane stanowią dowód w postępowaniu lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić
  dowód w postępowaniu, wówczas termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

  6. Jednocześnie informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
  2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
  3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
  6) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
  7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  7. Podanie danych przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Ponadto wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

  8. W ramach prowadzonej rekrutacji Administrator nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.
  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Administratora Danych osobowych , zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz dla celów przyszłych procesów rekrutacji.

  Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych oraz zawartymi w niej pouczeniami i wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:
  □ w związku z procesem rekrutacyjnym na wskazane w ogłoszeniu stanowisko – DORADCA KLIENTA / DORADCA KLIENTA BIZNESOWEGO (zaznaczyć X)
  □ dla celów przyszłych procesów rekrutacji (zaznaczyć X)
  ………………………………………………………….
  Data i podpis