mBank S.A.

Doradca klienta ds. małych i średnich przedsiębiorstw

mBank S.A.O firmie

 • Olsztyn, warmińsko-mazurskie

 • Ważna jeszcze 10 dni
  6 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Od nas dostaniesz:
  
Dostęp do kursów LindeIn Learning Bonusy finansowe Szkolenia produktowe
  
Przejrzysty system wynagradzania Umowę
o pracę
 Prywatną opiekę medyczną
Doradca klienta ds. małych i średnich przedsiębiorstw
miejsce pracy: Olsztyn, nr referencyjny: RKM/003/0120

Główne zdania:

 • aktywne pozyskiwanie klientów MŚP 
 • opieka i systematyczna rozbudowa powierzonego portfela klientów 
 • budowanie i dbałość o dobre relacje biznesowe z nowymi i obecnymi klientami
 • ocena potrzeb klientów oraz wybór odpowiedniej strategii współpracy
 • sprzedaż produktów z zakresu bankowości korporacyjnej obecnym i nowo pozyskanym klientom
 • opracowywanie indywidualnych rozwiązań i budowanie wizji rozwoju klienta we współpracy z innymi jednostkami Grupy mBanku

Jesteśmy otwarci na osoby, które posiadają:

 • minimum roczne doświadczenie w sprzedaży usług finansowych, mile widziane w obsłudze klientów z sektora małych i średnich firm
 • wiedzę z zakresu produktów bankowych skierowanych dla klientów firmowych oraz znajomość zagadnień dotyczących sytuacji ekonomicznej w Polsce i zagranicą
 • otwartość na zmiany oraz energię w działaniu
 • umiejętność identyfikacji potrzeb klientów i budowania długofalowych relacji
 • umiejętność realizacji wyznaczonych celów, 
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • praktyczna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
Zobacz, jak dbamy
o pracowników!
Podejmujesz wyzwanie?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi doświadczeniami!
Doradca klienta ds. małych i średnich przedsiębiorstwNumer ref.: RKM/003/0120

Główne zdania:

 • aktywne pozyskiwanie klientów MŚP 
 • opieka i systematyczna rozbudowa powierzonego portfela klientów 
 • budowanie i dbałość o dobre relacje biznesowe z nowymi i obecnymi klientami
 • ocena potrzeb klientów oraz wybór odpowiedniej strategii współpracy
 • sprzedaż produktów z zakresu bankowości korporacyjnej obecnym i nowo pozyskanym klientom
 • opracowywanie indywidualnych rozwiązań i budowanie wizji rozwoju klienta we współpracy z innymi jednostkami Grupy mBanku

Jesteśmy otwarci na osoby, które posiadają:

 • minimum roczne doświadczenie w sprzedaży usług finansowych, mile widziane w obsłudze klientów z sektora małych i średnich firm
 • wiedzę z zakresu produktów bankowych skierowanych dla klientów firmowych oraz znajomość zagadnień dotyczących sytuacji ekonomicznej w Polsce i zagranicą
 • otwartość na zmiany oraz energię w działaniu
 • umiejętność identyfikacji potrzeb klientów i budowania długofalowych relacji
 • umiejętność realizacji wyznaczonych celów, 
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • praktyczna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Oferujemy:

 

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
 • możliwość zdobycia cennego know-how w jednym z najlepszych banków w Polsce
 • pracę w poszanowaniu idei work-life balance
 • możliwości dalszego rozwoju zawodowego
 • atrakcyjny pakiet benefitów pozapłacowych (min. karta sportowa, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie)
 • mobilne narzędzia do rozwoju kompetencji, dostęp do szerokiej gamy ebooków, audiobooków

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne