Ta oferta pracy jest nieaktualna od 27 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Doradca Klienta Dział Budowlany

 • Łódź, łódzkie
 • Specjalista
 • 28.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Bricoman Polska to obecnie sieć 9 sklepów - składów budowlano - remontowych.
  Nasze sklepy tworzymy z myślą o wszystkich, którzy budują, remontują oraz wykańczają swoje domy i mieszkania.
  Obecnie w Polsce zatrudniamy ponad 750 Pracowników w sklepach i centrali.
  Do naszego sklepu w Łodzi (Przybyszewskiego 176/178) poszukujemy osoby na stanowisko:

  DORADCA KLIENTA
   Dział Budowlany
  Miejsce pracy: Łódź

  Pracując u nas
  Możesz liczyć na:

  PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ
  Stabilność
  zatrudnienia
  Możliwość
  rozwoju

  Zadania:

  Oferujemy:

  • umowę o pracę
  • strój roboczy
  • stabilne zatrudnienie, dobrą atmosferę
  • szkolenia, programy rozwojowe
  • możliwość stania się Ekspertem w obszarze, który Cię interesuje
  • opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe
  • dofinansowanie karty Multisport
  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
  Administrator
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Bricoman Polska Sp. z o.o., ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa.
  Inspektor ochrony danych
  Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem:
  • Bricoman Polska Sp. z o.o., ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa
  • e-mail: [email protected]
   Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Bricoman Polska Sp. z o.o będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
  2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
  3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Bricoman Polska Sp. z o.o
  Okres przechowywania danych
  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
  Prawa osób, których dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
  ’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Bricoman Polska Spółka z o.o. przez okres najbliższych 9 miesięcy.
  ’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
   
   
  *- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.