Ta oferta pracy jest nieaktualna od 155 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Doradca Klienta Instytucjonalnego

 • Gniezno, Trzemeszno, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 15.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Bank Piastowski jest lokalnym bankiem o uniwersalnym charakterze działającym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu gnieźnieńskiego. Realizuje swoje funkcje w oparciu o bankowość relacyjną. Oferuje atrakcyjną i przejrzystą ofertę dostosowaną do potrzeb klientów. Jest instytucją nastawioną na rozwój zawodowy i osobisty pracowników stwarzając im szerokie możliwości podnoszenia kompetencji.

  Aktualnie poszukujemy:
  DORADCÓW KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO
  Miejsce pracy: Janikowo (pow. inowrocławski), Gniewkowo (pow. inowrocławski), Trzemeszno (pow. gnieźnieński)

  Główne zadania:

  • aktywne pozyskiwanie nowych Klientów instytucjonalnych,
  • utrzymywanie długofalowych relacji z Klientami,
  • sprzedaż produktów bankowych,
  • obsługa w zakresie kredytowania Klientów instytucjonalnych,
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  • wykształcenie wyższe,
  • doświadczenie kilkuletnie (3-5 lat) w zakresie kluczowych zadań na stanowisku,
  • skuteczność w osiąganiu postawionych celów i realizacji zadań,
  • umiejętność nawiązywania i budowania długofalowych relacji z Klientami,
  • prawo jazdy kat. B.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • pracę w stabilnej firmie,
  • wsparcie dla rozwoju zawodowego i osobistego,
  • możliwość realizacji własnych pomysłów,
  • przyjazną atmosferę w pracy opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą,
  • możliwość zdobywania nowych doświadczeń,
  • świeże owoce.
  Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji i przesłanie swoich dokumentów (zawodowe CV + list motywacyjny).

  Jednocześnie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.
  Warunkiem rozpatrzenia aplikacji będzie umieszczenie w CV następującej klauzuli:

  „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę Piastowskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Janikowie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”
   
  Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
   
  Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie dodatkowo poniższej klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 6 miesięcy od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie procesów rekrutacyjnych."
   
  Klauzula informacyjna:

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

  1. Administrator danych
  Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, z siedzibą w Janikowie, ul. Przemysłowa 4, 88-160 Janikowo wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000135971, NIP 5570005072, REGON 000676460, zwany dalej „Bankiem”.
   
  2. Inspektor Ochrony Danych
  W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie (na adres siedziby Banku).
  Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
   
  3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy.
   
  4. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
  Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Pana dane zostaną usunięte.
   
  5. Informacja o odbiorcach danych osobowych
  Pani/Pana dane są przeznaczone dla Banku w procesie rekrutacji/w procesach przyszłych rekrutacji.
   
  6. Prawa osoby, której dane dotyczą
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia na warunkach wynikających
  z Rozporządzenia.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
   
  7. Obowiązek podania danych osobowych
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.