Komputronik Biznes sp z o.o.

Doradca Klienta Kluczowego

Komputronik Biznes sp z o.o.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 22 dni
  do: 29 sie 2020
 • Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Komputronik Biznes
Doradca Klienta Kluczowego

GŁÓWNE ZADANIA:

 • rozwijanie sprzedaży zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu u naszych obecnych oraz nowych klientów,
 • realizacja celów sprzedażowych poprzez utrzymanie i rozwój relacji handlowych z klientami biznesowymi,
 • przygotowywanie i negocjowanie ofert handlowych,
 • aktywne oferowanie produktów i usług z szerokiej oferty firmy,
 • monitoring rynku celem utrzymywania przewagi konkurencyjnej,
 • raportowanie aktywności i rezultatów pracy.

NASZE OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW:

 • doświadczenie w sprzedaży rozwiązań informatycznych dla biznesu, w tym  rozwiązań serwerowych, storage’owych oraz sieciowych wiodących producentów (hardware, software, integracja),
 • umiejętność prowadzenia prezentacji i rozmów handlowych,
 • bardzo dobre umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne,
 • komunikatywność, która pozwoli na swobodny kontakt z klientem biznesowym,
 • samodzielność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
 • motywacja do podnoszenia własnych kompetencji oraz poszerzania wiedzy w obszarze nowoczesnych technologii,
 • prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywna znajomość j. angielskiego.

OFERUJEMY:

 • stabilną pracę w uznanej na rynku firmie przy interesujących projektach,
 • atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premia za wyniki),
 • profesjonalne wdrożenie na stanowisko pracy i pakiet szkoleń (również produktowych),
 • kulturę organizacyjną wspierającą współpracę zespołową i rozwój zawodowy,
 • możliwość awansu i rozwoju zawodowego w strukturach firmy,
 • ciekawy pakiet benefitów (dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej i karty sportowej, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i inne).
Znajdziesz nas na:
Komputronik Biznes

Prosimy nie załączać danych wrażliwych w dokumentach aplikacyjnych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Komputronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu 60-003, przy ulicy Wołczyńskiej 37. Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Państwa stanowisko stosownie do art. 211 § 1 kodeksu pracy, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO stanowi uzasadniony interes prawny Administratora. W zakresie przetwarzania danych wykraczającym poza uregulowanie art. 211 § 1 kodeksu pracy, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę adekwatnie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzania dokumentami).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail [email protected] 

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji tj. maksymalnie 12 miesięcy od momentu pozyskania.

 

Doradca Klienta Kluczowego

GŁÓWNE ZADANIA:

 • rozwijanie sprzedaży zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu u naszych obecnych oraz nowych klientów,
 • realizacja celów sprzedażowych poprzez utrzymanie i rozwój relacji handlowych z klientami biznesowymi,
 • przygotowywanie i negocjowanie ofert handlowych,
 • aktywne oferowanie produktów i usług z szerokiej oferty firmy,
 • monitoring rynku celem utrzymywania przewagi konkurencyjnej,
 • raportowanie aktywności i rezultatów pracy.

NASZE OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW:

 • doświadczenie w sprzedaży rozwiązań informatycznych dla biznesu, w tym  rozwiązań serwerowych, storage’owych oraz sieciowych wiodących producentów (hardware, software, integracja),
 • umiejętność prowadzenia prezentacji i rozmów handlowych,
 • bardzo dobre umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne,
 • komunikatywność, która pozwoli na swobodny kontakt z klientem biznesowym,
 • samodzielność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
 • motywacja do podnoszenia własnych kompetencji oraz poszerzania wiedzy w obszarze nowoczesnych technologii,
 • prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywna znajomość j. angielskiego.

OFERUJEMY:

 • stabilną pracę w uznanej na rynku firmie przy interesujących projektach,
 • atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premia za wyniki),
 • profesjonalne wdrożenie na stanowisko pracy i pakiet szkoleń (również produktowych),
 • kulturę organizacyjną wspierającą współpracę zespołową i rozwój zawodowy,
 • możliwość awansu i rozwoju zawodowego w strukturach firmy,
 • ciekawy pakiet benefitów (dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej i karty sportowej, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i inne).

Prosimy nie załączać danych wrażliwych w dokumentach aplikacyjnych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Komputronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu 60-003, przy ulicy Wołczyńskiej 37. Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Państwa stanowisko stosownie do art. 211 § 1 kodeksu pracy, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO stanowi uzasadniony interes prawny Administratora. W zakresie przetwarzania danych wykraczającym poza uregulowanie art. 211 § 1 kodeksu pracy, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę adekwatnie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzania dokumentami).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail [email protected] 

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji tj. maksymalnie 12 miesięcy od momentu pozyskania.

 

Ogłoszenie archiwalne