Ta oferta pracy jest nieaktualna od 151 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Doradca Klienta

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 20.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dom Maklerski Noble Securities S.A. działający na polskim rynku kapitałowym od ponad 20 lat. Obecnie poszukuje kandydata na stanowisko:
  Doradca Klienta
  Miejsce pracy: Kraków

  Wymagania:

  • wiedza w zakresie rynków kapitałowych oraz zasad działania rynków regulowanych,
  • doświadczenie w sprzedaży produktów inwestycyjnych,
  • wysoko rozwinięte umiejętności sprzedażowe,
  • wiedza w zakresie instrumentów finansowych,
  • łatwość w budowaniu i podtrzymywaniu długofalowej relacji z Klientem,
  • ukierunkowanie na realizację zadań i osiąganie założonych celów,
  • gotowość do ciągłego podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności,
  • wysokie umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych,
  • wysoka kultura osobista i zdolności komunikacyjne,
  • zaangażowanie, rzetelność i samodzielność w działaniu oraz umiejętność skutecznego organizowania czasu pracy,
  • wiedza w zakresie instrumentów finansowych zainteresowanie rynkami giełdowymi.

  Mile widziane:

  • licencja maklera papierów wartościowych,
  • prywatne doświadczenia inwestycyjne,
  • minimum roczne doświadczenie związane z usługami w zakresie instrumentów finansowych, zdobyte w firmie inwestycyjnej, banku prowadzącym działalność maklerską lub podmiocie będącym agentem firmy inwestycyjnej.

  Zakres obowiązków:

  • pozyskiwanie nowych Klientów,
  • bieżąca obsługa klientów domu maklerskiego (przyjmowanie i realizowanie dyspozycji oraz zleceń klientów),
  • aktywna sprzedaż usług Domu Maklerskiego,
  • umiejętność dopasowania produktów finansowych do profilu klienta,
  • profesjonalna obsługa Klientów w zakresie szeroko pojętych inwestycji,
  • dbanie o zgodną z standardami jakość sprzedaży i obsługi Klienta,
  • podtrzymywanie dobrych relacji z Klientami.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • system premiowy oparty o indywidualne i zespołowe wyniki pracy,
  • przyjazne środowisko w pracy oraz niezbędne narzędzia pracy,
  • pakiet socjalny w tym prywatną opiekę medyczną z możliwością objęcia opieką medyczną członków rodziny oraz kartę Multisport Benefit System,
  • udział w inicjatywach rozwojowych,(wydarzenia promocyjne, spotkania wyjazdowe),
  • wyjazdy integracyjne.
  PRACUJĄC W NOBLE SECURITIES OTRZYMASZ:
  • Stabilne warunki zatrudnienia
  • Opiekę medyczną z możliwością objęcia opieką medyczną członków rodziny
  • Umowę o pracę
  • Karnet Multisport Benefit System
  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Ubezpieczenie na życie
  Aplikacje (CV i list motywacyjny prosimy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj).
   
  Klikając w przycisk „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę / Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  (potencjalni Pracownicy)
   
  W związku z przekazaniem przez Panią/Pana danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („Rozporządzenie RODO”), Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Noble Securities”, „NS”, „Dom Maklerski”) informuje niniejszym:
  1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:
   Administratorem Pani/Pana osobowych jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, nr KRS 0000018651.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
   Inspektor ochrony danych, Noble Securities S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, adres e-mail: [email protected]
  3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
   Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – dla celów procesu rekrutacyjnego.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Noble Securities S.A.:
   NS nie realizuje prawnie uzasadnionych interesów przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.
  5. Informacje o kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:
   Informacje o zamiarze przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
   NS nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   1. osoby upoważnione przez NS,
   2. podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez NS umowy o powierzenie przetwarzania danych i osoby upoważnione przez te podmioty,
   3. podmioty, którym NS udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
   4. współadministratorzy NS i osoby upoważnione przez te podmioty.
  6. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
   Przez okres 3 miesięcy w przypadku zgody jednorazowej lub 1 rok w przypadku zgody stałej.
  7. Informacje o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
   Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Pani/Pan jest zobowiązana/y do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych:
   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest związane z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego – podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia procesu rekrutacyjnego.
   1. prawo żądania od NS dostępu do swoich danych osobowych,
   2. prawo sprostowania swoich danych osobowych,
   3. prawo usunięcia swoich danych osobowych,
   4. prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
   6. prawo przenoszenia swoich danych osobowych,
   7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, o której mowa w pkt 3,
   8. prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
  8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tą osobę, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:
   NS nie podejmuje takich zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.