Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: [email protected].

Dane przetwarzamy:

a) w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w razie wymaganego przepisami prawa przetwarzania danych szczególnej kategorii - art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,

c) w  celu  realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

d) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celach wskazanych w treści tych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

UWAGA: udostępnienie informacji przekraczających minimalny zakres danych regulowany prawem pracy to wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Podobnie, wskazanie osób udzielających referencji to wyraźne działanie oznaczające zgodę na kontakt z nimi.

Informujemy o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie, poprzez kontakt pod adres wskazany powyżej.

W razie chęci udziału w przyszłych rekrutacjach, uprzejmie prosimy o przesłanie dopisku „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym przeze mnie w toku postępowania rekrutacyjnego przez Wydawnictwo C.H.Beck do celów uwzględnienia mojej kandydatury przy przyszłych rekrutacjach, w terminie do roku od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji”,

W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pełną treść klauzuli informacyjnej udostępniamy pod linkiem: https://www.beck.pl/o-nas/kariera.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Wydawnictwo C.H.BECK

Doradca Klienta

Wydawnictwo C.H.BECKO firmie

 • łódzkie

 • Ważna jeszcze 10 dni
  27 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Doradca Klienta

C.H.Beck jest twórcą Systemu Informacji Prawnej Legalis - nowoczesnego rozwiązania informatycznego, wspomagającego proces wykładni i stosowania prawa, co sprawia, że jest wiodącym dostawcą kompleksowej informacji prawnej dla kancelarii prawnych, a także największych firm i urzędów na terenie całego kraju.

Twoje zadania:

 • realizacja wyznaczonych planów sprzedaży publikacji elektronicznych
 • dbanie o najwyższą jakość współpracy z aktualnymi i potencjalnymi Klientami
 • wyjazdy do Klientów i reprezentowanie firmy podczas spotkań biznesowych
 • raportowanie w systemie CRM

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie w sprzedaży B2B minimum rok – warunek konieczny
 • prawo jazdy kat. B – warunek konieczny
 • rozwinięte kompetencje sprzedażowe
 • komunikatywność oraz umiejętność budowania trwałych relacji biznesowych z Klientami
 • skuteczność i wytrwałość w realizacji wyznaczonych celów
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy

Możemy Ci zaoferować:

 • atrakcyjny system wynagrodzeń: stała podstawa + system prowizyjny i premiowy
 • zatrudnienie na zasadzie współpracy
 • elastyczny, zadaniowy czas pracy (praca w terenie)
 • wsparcie asystenta handlowego
 • pracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze w prestiżowym Wydawnictwie
 • niezbędne narzędzia pracy: służbowy samochód, laptop, telefon
 • cykliczne szkolenia sprzedażowoproduktowe
 • dofinansowanie karnetu sportowego

Możemy Ci zaoferować:

atrakcyjny system wynagrodzeń: stała
podstawa + system prowizyjny i premiowy
pracę w zgranym zespole i przyjaznej
atmosferze w prestiżowym Wydawnictwie
zatrudnienie na zasadzie współpracyniezbędne narzędzia pracy:
służbowy samochód, laptop, telefon
elastyczny, zadaniowy czas pracy
(praca w terenie)
cykliczne szkolenia sprzedażowo-
produktowe
wsparcie asystenta handlowegodofinansowanie karnetu sportowego

Lokalizacja: łódzkie

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
jedynie z wybranymi kandydatami.

Więcej informacji o nas znajdziesz
na www.legalis.pl | www.beck.pl

C.H.Beck jest twórcą Systemu Informacji Prawnej Legalis - nowoczesnego rozwiązania informatycznego, wspomagającego proces wykładni i stosowania prawa, co sprawia, że jest wiodącym dostawcą kompleksowej informacji prawnej dla kancelarii prawnych, a także największych firm i urzędów na terenie całego kraju.

Doradca Klienta

Twoje zadania:

 • realizacja wyznaczonych planów sprzedaży publikacji elektronicznych
 • dbanie o najwyższą jakość współpracy z aktualnymi i potencjalnymi Klientami
 • wyjazdy do Klientów i reprezentowanie firmy podczas spotkań biznesowych
 • raportowanie w systemie CRM

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie w sprzedaży B2B minimum rok – warunek konieczny
 • prawo jazdy kat. B – warunek konieczny
 • rozwinięte kompetencje sprzedażowe
 • komunikatywność oraz umiejętność budowania trwałych relacji biznesowych z Klientami
 • skuteczność i wytrwałość w realizacji wyznaczonych celów
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy

Możemy Ci zaoferować:

 • atrakcyjny system wynagrodzeń: stała podstawa + system prowizyjny i premiowy
 • zatrudnienie na zasadzie współpracy
 • elastyczny, zadaniowy czas pracy (praca w terenie)
 • wsparcie asystenta handlowego
 • pracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze w prestiżowym Wydawnictwie
 • niezbędne narzędzia pracy: służbowy samochód, laptop, telefon
 • cykliczne szkolenia sprzedażowoproduktowe
 • dofinansowanie karnetu sportowego

Lokalizacja: łódzkie

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
jedynie z wybranymi kandydatami.

Więcej informacji o nas znajdziesz
na www.legalis.pl | www.beck.pl

Ogłoszenie archiwalne