Ta oferta pracy jest nieaktualna od 28 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Doradca Klienta

 • lubuskie
 • Specjalista
 • 24.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  • ponad 550 sklepów
  • ponad 10 000 pracowników
  • własna
   logistyka
  • szkolenia wdrożeniowe
  • możliwość awansu

  Aktualnie do pracy w naszej firmie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  Doradca Klienta
  Miejsce pracy: woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie


  Praca na tym stanowisku to m.in:

  • Doradztwo i kompleksowe wsparcie franczyzobiorców w prowadzeniu sklepów na podległym obszarze
  • Egzekwowanie przestrzegania przez podległe sklepy zapisów Umowy Franczyzowej oraz standardów Sieci
  • Zapewnienie ciągłego szkolenia personelu z zakresu umiejętności zarządzania oraz obsługi klienta
  • Identyfikowanie obszarów problemowych w sklepach franczyzowych i wsparcie w tworzeniu planów naprawczych
  • Koordynacja akcji marketingowych i otwarć nowych placówek na podległym obszarze

  Jeśli:

  • Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu placówką handlową w branży FMCG
  • Masz wykształcenie minimum średnie
  • Cechują Cię umiejętności analizy i interpretacji danych liczbowych oraz egzekwowania ustaleń
  • Jesteś osobą zdecydowaną i konsekwentną w działaniu
  • Posiadasz prawo jazdy kat. B oraz jesteś osobą dyspozycyjną do wyjazdów służbowych

  To zapraszamy do naszego zespołu!

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę
  • Szkolenie wdrożeniowe
  • Niezbędne narzędzia pracy (samochód, laptop, telefon)
  • Atrakcyjny pakiet socjalny: bony zakupowe na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia, dofinansowanie kart sportowych, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie.
  Informujemy, iż odpowiadamy jedynie na wybrane aplikacje.
   
  Jednocześnie informujemy, że bez poniższego oświadczenia Pani/Pana aplikacja nie będzie rozpatrywana.
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  „Stokrotka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin) w celu wykorzystania ich dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez „Stokrotka” spółka z o.o.”
  Klauzula informacyjna
   
  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO), informujemy Panią/ Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Panią/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Stokrotka Sp. zo.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin.
   
  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień, pod  adresem email: [email protected] lub pisemnie na adres Administratora.

  Dane osobowe uzyskane w związku z procesem rekrutacji będą wykorzystywane w celu oceny Pani/Pana kompetencji potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje.
   
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  - przepis prawa tj. art. 221 § 1 kodeksu pracy – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  -Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wskazane w pkt a) powyżej;
  - nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)– w zakresie danych zebranych podczas postępowania kwalifikacyjnego. Mamy uzasadniony interes w tym, aby dokonać oceny Pani/Pana kompetencje do pracy na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja.
   
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 12 miesięcy od daty pozyskania od Pani/Pana danych osobowych.
  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  
   
  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom:
  - przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, dostarczające narzędzia informatycznych, podwykonawcom dostarczającym na rzecz Administratora usługi prawne, doręczania korespondencji i przesyłek.
  - upoważnionym  do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy 
  i organy państwowe.
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
   
  Pan/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:  
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   
  Z praw tych może Pani/Pan korzystać przesyłając pismo/wniosek na adres email inspektora ochrony danych osobowych:[email protected] 
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.