Doradca Klienta MSP Warszawa

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 05.09.2019
 • Ważna jeszcze 18 dni (do 05.10.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Doradca Klienta MSP Warszawa
  Warszawa

  Działamy w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce. Przedsiębiorstwom, także tym z sektora rolno-spożywczego, dostarczamy rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym oraz szereg produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych i kredytowych.

  Dzięki przynależności do Grupy BNP Paribas istnieje możliwość korzystania z międzynarodowych rozwiązań, a różnorodność oferowanych produktów i usług stwarza pracownikom możliwość budowania ścieżki kariery w różnych obszarach biznesowych Banku.

  Masz jak w banku:

  • aktywną sprzedaż produktów i usług bankowych w obszarze klientów z segmentu MSP;
  • budowanie długotrwałych relacji z klientami Banku;
  • rozwój portfela klientów, m.in. poprzez pozyskiwanie nowych podmiotów;
  • opracowywanie ofert dostosowanych do potrzeb klientów;
  • kompletowanie dokumentacji wymaganej do procesu kredytowego oraz procesowanie aplikacji kredytowych.

  Twój kapitał:

  • wykształcenie wyższe;
  • doświadczenie w pracy w banku związane z bezpośrednią obsługą klientów i sprzedażą produktów bankowych skierowanych do klienta instytucjonalnego;
  • silna motywacja do pracy;
  • znajomość zagadnień analizy finansowej, rachunkowości oraz zabezpieczeń i produktów bankowych będzie dodatkowym atutem;
  • umiejętność inicjowania i podtrzymywania dobrych relacji z klientem;
  • prawo jazdy kat. B.

  Gwarantujemy:

  • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego w wiodącym, uniwersalnym Banku o międzynarodowym zasięgu;
  • możliwość wykorzystania dotychczasowych doświadczeń w procesie transformacji Banku na polskim rynku i budowaniu jego przewagi konkurencyjnej;
  • system motywacyjny oparty na ocenie indywidualnych osiągnięć;
  • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych (dodatkowe dni wolne, opieka medyczna w Lux Med oraz refundacja kosztów leczenia u wybranego przez siebie lekarza, dofinansowanie wypoczynku dla pracowników i ich dzieci, karta Multisport, ubezpieczenie grupowe i inne).
  aplikuj

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) z siedzibąw Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 10/16.  

   

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z: 

  • wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zatrudnienie w Banku lub innej spółce z siedzibą w Polsce albo za granicą, wchodzącej w skład grupy kapitałowej do której należy BNP Paribas Bank Polska S.A (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   

  Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

   

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • spółki z grupy kapitałowej BNP Paribas. Szczegółowy wykaz dotyczący tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku (https://www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupybnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce) oraz w oddziałach Banku,
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Banku w zakresie wykorzystywanej infrastruktury IT, w tym dostarczające elementy infrastruktury IT,
  • firma medyczna współpracująca z Bankiem w zakresie wykonywania wstępnych badań lekarskich.

   

  Bank przekazuje Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem - dla potrzeb związanych z rekrutacją i zatrudnieniem – z infrastruktury IT podmiotów z grupy kapitałowej BNP Paribas zlokalizowanych w takich państwach. Dane osobowe są przekazywane m.in. do USA i innych krajów trzecich, wyłącznie na podstawie Standardowych Klauzul Umownych wydanych przez Komisję Europejską. 

   

  W sytuacji, w której Pani/Pana dane pozyskaliśmy od podmiotu wspierającego Bank w prowadzeniu rekrutacji, dane przetwarzamy w zakresie w jakim ujawnione zostały w CV i dokumentach rekrutacyjnych.

   

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

   

  • 2 lat licząc od otrzymania Pani/Pana CV – dotyczy danych osób, które nie zostały w Banku zatrudnione ale wyraziły zgodę na wykorzystanie ich danych w przyszłych procesach rekrutacji,
  • do zakończenia procesu rekrutacji w związku z którym Pan/Pani aplikował/a do Banku – dotyczy danych osób, które nie zostały w Banku zatrudnione i nie wyraziły zgody na wykorzystanie ich danych w przyszłych procesach rekrutacjach.

   

  Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w dalszych procesach rekrutacyjnych.

   

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) , przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu (art. 21 RODO).

   

  W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Bank przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

   

  Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email:

  [email protected].