Doradca Klienta - Pracownik Sklepu Outdoorowego

 • Sosnowiec, śląskie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę, Umowa zlecenie
 • 2019-08-23
 • Ważna jeszcze 7 dni (do 2019-09-22)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Trespass Poland Retail Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce

  Marka Trespass została stworzona w 1984 roku przez firmę Jacobs and Turner Ltd., z siedzibą w Glasgow. Początkowo skierowana była do osób uprawiających narciarstwo i snowboard, z czasem została przekształcona w markę kojarzoną ze sportowym stylem życia. W chwili obecnej produkty marki Trespass są eksportowane na cały świat.

  Można znaleźć nas na: www.facebook.com/trespasspoland/ oraz na www.trespass.pl

  W chwili obecnej poszukujemy Doradcy Klienta - Pracownika Sklepu Outdoorowego chcącego dołączyć do naszego zespołu do sklepu zlokalizowanego w Designer Outlet Sosnowiec.

  Doradca Klienta - Pracownik Sklepu Outdoorowego

  Miejsce pracy: Sosnowiec

  Do obowiązków należeć będzie:

  • profesjonalne doradztwo i obsługa klienta 
  • dbanie o wygląd i ekspozycję towaru na sklepie
  • obsługa systemu kasowego
  • czynny udział w przyjmowaniu dostaw i przygotowaniu towaru
  • utrzymanie porządku w sklepie
  Od kandydatów oczekujemy:
  • otwartości na kontakt z klientem
  • uprzejmości i pogody ducha
  • entuzjazmu, rzetelności i uczciwości
  • umiejętności pracy w zespole
  • doświadczenie w obsłudze klienta i sprzedaży będzie dodatkowym atutem
  • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
  Oferujemy:
  • wynagrodzenie składające się z atrakcyjnej podstawy oraz premii
  • umowę o pracę i stabilne zatrudnienie (możliwość pracy na zlecenie)
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • atrakcyjne rabaty pracownicze
  • elastyczne godziny pracy
  • świetną atmosferę w młodym i ambitnym zespole

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Trespass Poland Retail Ltd z siedzibą w Glasgow."


  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Trespass Poland Retail Ltd z siedzibą w Glasgow."

   Trespass Poland Retail Ltd SP Z O O Oddzial w Polsce, 01-209 Warszawa, ul. Hrubieszowska 2 jest "administratorem danych" i gromadzi i wykorzystuje pewne informacje o Tobie, a zatem w niniejszym zawiadomieniu odniesienia do "my" lub "nas" oznaczają Spółkę i nasze przedsiębiorstwo.

  Posiadasz prawo dostępu poprawiania i uzyskiwania dostępu do twoich informacji oraz do żądania ich usunięcia.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz ponizej

  Oświadczenie o ochronie prywatności danych

  Niniejsze zawiadomienie wyjaśnia, jakie dane osobowe (informacje) przechowujemy na Twój temat, w jaki sposób je zbieramy oraz w jaki sposób wykorzystamy i możemy udostępniać informacje o Tobie w trakcie procesu składania wniosku. Jesteśmy zobowiązani do poinformowania Cię o tych informacjach zgodnie z przepisami o ochronie danych. Prosimy o przeczytanie niniejszego zawiadomienia (czasami określanego jako "informacja o prywatności") i wszelkich innych podobnych powiadomień, które możemy Tobie udostępniać, kiedy zbieramy lub przetwarzamy twoje dane osobowe.

  Kto może gromadzić informacje

  Trespass Poland Retail Ltd ("Spółka") jest "administratorem danych" i gromadzi i wykorzystuje pewne informacje o Tobie, a zatem w niniejszym zawiadomieniu odniesienia do "my" lub "nas" oznaczają Spółkę i nasze przedsiębiorstwo.

  Zasady ochrony danych

  Będziemy przestrzegać zasad ochrony danych podczas gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, zgodnie z naszą polityką ochrony danych.

  O gromadzonych I przetrzymywanych przez nas informacjach Jakie informacje

  Możemy gromadzić następujące informacje do etapu kwalifikacji kandydatów, w tym eliminacji kandydatów:

  • Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. adres, numer telefonu domowego i komórkowego, adres e-mail);
   • szczegółowe informacje na temat twoich kwalifikacji, doświadczenia, historii zatrudnienia (w tym tytułu zawodowego, wynagrodzenia i czasu pracy) oraz zainteresowań;
   • Twoje pochodzenie rasowe lub etniczne, płeć i orientacja seksualna, przekonania religijne lub podobne;
   • Informacje dotyczące Twojej historii kryminalnej;
   • Szczegóły twoich świadectw

   

  Możemy zebrać następujące informacje na etapie eliminacji kandydatów i przed podjęciem ostatecznej decyzji o rekrutacji:

  • Informacje o przebiegu twojej nauki i / lub pracy zawodowej, w tym o szczegółach dotyczących wszelkich zachowań, skarg lub problemów z wynikami, ocen, czasu i obecności, z referencji uzyskanych o Tobie od poprzednich pracodawców i / lub dostawców usług edukacyjnych
   • Informacje dotyczące twoich kwalifikacji zawodowych
   • Informacje na temat twojej historii karnej, w świadectwach karnych (CRC) i udoskonalonych rejestrach karnych (ECRC)
   • Twoja narodowość i status imigracyjny oraz informacje z powiązanych dokumentów, takich jak paszport, dowód osobisty lub inne informacje identyfikacyjne i imigracyjne
   • Kopię twojego prawa jazdy

  Jak gromadzimy informacje

  Możemy zbierać te informacje od ciebie, z twoich świadectw pracy (szczegóły, które dostarczysz), twoich świadectw szkolnych, byłych pracodawców, organizacji rządowych i pozarządowych

  Dlaczego gromadzimy informacje i jak je wykorzystujemy

  Zwykle zbieramy i wykorzystujemy te informacje do następujących celów (inne cele, które mogą również obowiązywać, wyjaśnione są w naszej Polityce ochrony danych):

  • podejmowanie kroków w celu zawarcia umowy;
   • w celu zachowania zgodności z obowiązkiem prawnym (np. nasz obowiązek sprawdzenia, czy jesteś uprawniony do pracy);
   • w celu wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym;
   • dla naszych uzasadnionych interesów, ale tylko wtedy, gdy nie są one nadrzędne w stosunku do twoich interesów, praw lub wolności.

  Dążymy do tego, aby nasze gromadzenie i przetwarzanie informacji było zawsze proporcjonalne. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach danych, które zbieramy, lub o celach, dla których je zbieramy i przetwarzamy.

  Jak możemy udostępniać informacje

  Możemy również potrzebować udostępnić niektóre z powyższych kategorii danych osobowych innym stronom, takim jak konsultanci HR i profesjonalni doradcy. Zwykle informacje będą zanonimizowane, ale nie zawsze będzie to możliwe. Odbiorca informacji będzie zobowiązany do zachowania poufności. Możemy również zostać poproszeni o udostępnienie niektórych danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z prawem.

  Dalsze informacje na temat tego, jak traktujemy dane osobowe, są określone w naszej Polityce ochrony danych.

  Gdzie mogą być przechowywane informacje

  Informacje mogą być przechowywane w naszych biurach i firmach należących do naszej grupy oraz w agencjach zewnętrznych, usługodawcach, przedstawicielach i agentach, jak opisano powyżej.

  Jak długo przechowujemy twoje informacje

  Przechowujemy przechowywane przez nas dane osobowe podczas procesu rekrutacji przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których są przetwarzane. To, jak długo przechowamy twoje informacje, zależy od tego, czy Twoje rekrutacja zakończy się sukcesem, a ty zostaniesz przez nas zatrudniony, charakter danych informacji i cele, dla których je przetwarzamy.

  Będziemy przechowywać informacje rekrutacyjne (w tym notatki z rozmowy kwalifikacyjnej) nie dłużej niż jest to uzasadnione, biorąc pod uwagę okresy przedawnienia dla potencjalnych roszczeń, takich jak dyskryminacja ze względu na rasę lub dyskryminację ze względu na płeć (rozszerzone w celu uwzględnienia wczesnego postępowania pojednawczego), po czym zostaną one zniszczone. Jeśli istnieją wyraźne biznesowe powody, aby prowadzić rekrutację dłużej niż okres rekrutacji, możemy to zrobić, ale najpierw rozważymy, czy zapisy mogą być spseudonimizowane, oraz czy może być wydłużony okres, w którym będą przechowywane.

  Jeśli Twoje zgłoszenie zakończy się powodzeniem, zachowamy tylko informacje dotyczące rekrutacji, które są niezbędne w związku z twoim zatrudnieniem. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce ochrony danych.

  Twoje prawa do poprawiania i uzyskiwania dostępu do twoich informacji oraz do żądania ich usunięcia

  Skontaktuj się z naszym Zespołem ds. Ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pod następującym adresem e-mail [email protected], jeśli (zgodnie z obowiązującym prawem) chciałbyś poprawić lub poprosić o dostęp do informacji, które posiadamy o Tobie lub jeśli Masz jakieś pytania dotyczące tego powiadomienia. Masz również prawo zwrócić się do naszego zespołu ds. Ochrony danych o niektóre, ale nie wszystkie informacje, które przechowujemy i które przetwarzamy w celu ich usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") w pewnych okolicznościach. Nasz zespół ds. Ochrony danych udzieli ci dalszych informacji na temat prawa do bycia zapomnianym, jeśli o to poprosisz.

  Bezpieczeństwo twoich danych osobowych

  Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie danych osobowych, ich wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu w nieautoryzowany sposób. Ograniczamy dostęp do twoich danych osobowych dla tych, którzy mogą je wykorzystać w innym celu. Osoby przetwarzające twoje dane będą robić to tylko w autoryzowany sposób i będą podlegać obowiązkowi zachowania poufności.


  Mamy również procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych. Powiadomimy Ciebie i wszelkie odpowiednie organy nadzoru o podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa danych, jeżeli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

  Jak złożyć skargę

  Mamy nadzieję, że nasz zespół ds. Ochrony danych może rozwiązać wszelkie zapytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystania przez nas Twoich informacji. Jeśli nie, skontaktuj się z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO pod adresem [email protected] lub telefonicznie: +48 22 53 10 440 w celu uzyskania dalszych informacji na temat przysługujących Państwu praw i sposobu złożenia formalnej skargi.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.