Doradca Klienta w placówce partnerskiej

 • Gdynia, Lębork, Reda, Rumia, Wejherowo, pomorskie
 • Specjalista
 • 24.04.2019
 • Ważna jeszcze 4 dni (do 24.05.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dołącz do naszego zespołu i rozwiń z nami skrzydła!

  Jako Partner Nest Banku aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  Doradca Klienta w placówce partnerskiej
  Miejsce pracy: Reda i Lębork
  Zakres obowiązków:
  • realizacja planów sprzedażowych
  • obsługa klientów w zakresie prowadzenia kont i rachunków bankowych
  • aktywne pozyskiwanie nowych klientów, dbając jednocześnie o wysoki poziom obsługi
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy
  • terminowe raportowanie wyników
  Oczekujemy:
  • doświadczenia w sprzedaży
  • wysokiej orientacji na wynik
  • bardzo dobrych umiejętności organizacji pracy własnej
  • bardzo dobrych umiejętności sprzedażowych, negocjacyjnych
   oraz analitycznych
  • odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu
  • wykształcenia średniego
  • prawa jazdy kat. B          
  Oferujemy:
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • bardzo atrakcyjny system premiowy
  • pakiet profesjonalnych szkoleń
  • możliwość rozwoju zawodowego
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji, klikając w przycisk aplikowania.

  W aplikacji prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
  Klauzula informacyjna Parter Franczyzowy – kandydat do pracy
   
  Poniższy materiał ma charakter jedynie informacyjny. Powstał w oparciu o ogólnodostępne informacje i ma na celu wskazanie obszarów wymagających zwrócenia uwagi przy tworzeniu Klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych. Przedmiotowy materiał nie stanowi porady prawnej, dlatego też Bank nie bierze odpowiedzialności za skutki jej stosowania. Każdy Partner jest zobowiązany opracować klauzulę we własnym zakresie, uwzględniając specyfikę prowadzonej przez siebie działalności. W celu uzyskania porady prawnej Partner powinien zasięgnąć opinii profesjonalnego doradcy prawnego. Prosimy pamiętać, że są Państwo zobowiązani do samodzielnej oceny skutków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
   
  Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że:
   
  (1)    Administratorem danych osobowych jest B&P Finanse Sp. Jawna z siedzibą w 84-230 Rumia, ul. Elbląska 5B/4. Z B&P Finanse Sp. Jawną można skontaktować się osobiście w siedzibie firmy lub poprzez e-mail [email protected], bądź telefonicznie pod numerem 795997198 lub pisemnie na adres siedziby B&P Finanse sp.Jawna ul. Elbląska 5B/4 84-230 Rumia
  (2)    B&P Finanse wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych kierując korespondencję na adres siedziby lub e-mail [email protected]
  (3)   Moje dane osobowe będą przetwarzane przez B&P Finanse Sp. Janwa w celu:
  1. realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy, w którym biorę udział, a którego dotyczy ogłoszenie w ramach realizacji uprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej z art. 221 ustawy Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych do ustawy co stanowi prawnie uzasadniony interes B&P Finanse, a także w oparciu o udzieloną przeze mnie zgodę, gdy zakres podanych przez mnie danych wykracza poza wynikający z wyżej wymienionych przepisów. B&P Finanse Sp.Jawna będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji,
  2. prowadzenia przez B&P Finanse Sp. Jawną   przyszłych procesów rekrutacji w oparciu o udzieloną przeze mnie zgodę do czasu odwołania przeze mnie tej zgody.
  (4)    Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu B&P Finanse Sp. Jawną , m.in. Kancelarii Finansowej S.C z siedzibą w , 84-230 Rumia ul. Elbląska 5B/4 oraz dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z i na jego zlecenie, a przekazanie danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony B&P Finanse Sp. Jawną jako administratora danych.
  (5)   Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych przetwarzanych przez B&P Finanse Sp. Jawną oraz prawo:
  1. żądania od B&P Finanse Sp. Jawnej ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  2. do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od B&P Finanse Sp. Jawnej moich danych osobowych lub ich przesłania do wskazanego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
  3. wniesienia do B&P Finanse Sp. Jawnej sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu B&P Finanse Sp. Jawna
  4. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  (6)   Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych przez B&P Finanse Sp. Jawną   narusza przepisy w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
  (7)   Podanie danych osobowych w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji.
  (8)    Kliknięcie przycisku [APLIKUJ TERAZ] oznacza, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji w zakresie wykraczającym poza zdefiniowany w art. 221 ustawy Kodeks pracy i przepisów wykonawczych do ustawy.

  Fakultatywnie:
   
  [ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez B&P Finanse Sp. Jawną   moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jestem świadoma/-y, że zgoda ta może być przez mnie odwołana w dowolnym momencie bez podania przyczyny, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
   
  [APLIKUJ TERAZ]