Doradca Kluczowy - Kluczowy Doradca Biznesowy

Aktywa Plus Emilia KowalskaO firmie

 • Szczecin, zachodniopomorskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Aktywa Plus Emilia Kowalska

Aktywa Plus Emilia Kowalska wraz z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie. Od 2010 roku misją Ośrodka jest aktywna promocja znaczenia ekonomii społecznej w regionie zachodniopomorskim służącej integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, wzrostowi kapitału społecznego oraz rozwojowi przedsiębiorczości. Ośrodek tworzy grono specjalistów kierujących się wartościami takimi jak: szacunek, współpraca, zaangażowanie.  Do naszego zespołu zapraszamy osoby kierujące się podobnymi wartościami, które czują się dobrze w dynamicznym środowisku pracy, lubią wyzwania i jednocześnie pozostają wrażliwi na specyfikę grup osób defaworyzowanych na rynku pracy. Więcej informacji na nasz temat znajduje się TUTAJ oraz na naszym Fanpage.

W związku z rozwojem działalności Ośrodek poszukuje osób na stanowisko:

Doradca Kluczowy - Kluczowy Doradca Biznesowy

Miejsce pracy: Szczecin

(nr ref. DK/KDB)

OPIS ZADAŃ:

 • projektowanie i prowadzenie procesów doradztwa uwzględniającego tworzenie i rozwój Przedsiębiorstw Społecznych (PS), Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES);
 • projektowanie i prowadzenie procesów doradztwa biznesowego uwzględniającego tworzenie, rozwój oraz opracowywanie planów naprawczych dla PS, PES;
 • projektowanie i prowadzenie procesów wsparcia dla podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ);
 • wsparcie PES działających w sferze pożytku publicznego, podmiotów reintegracyjnych, w szczególności pomoc w przygotowaniu kompleksowej, zindywidualizowanej usługi wsparcia dla tych podmiotów, polegającej na:
 • pomoc w diagnozie potrzeb oraz wskazaniu form działania prowadzących do realizacji oczekiwanych efektów;
 • pomoc w przygotowaniu planu działania dostosowanego do specyficznych potrzeb klienta,
 •  wdrożenie i koordynacja planu działania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe itd.),
 • wsparcie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, instytucjami finansowymi, partnerami, dostawcami oraz interesariuszami;
 • wsparcie PS w procesie budowy i efektywnego zarządzania zespołem;
 • opracowywanie biznesplanów i/lub studium wykonalności dla inwestycji PS oraz montaż finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego;
 • udział w procesie oceny wniosków o dofinansowanie PS;
 • eksploracja makro i mikrootoczenia PS/PES w celu identyfikacji szans i możliwości ich rozwoju;
 • współpraca z menedżerami i zespołami PS w oparciu o narzędzia coachingu i mentoringu;
 • współpraca i wymiana informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PS/PES;
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji działań doradczych oraz dokumentacji związanej z klientami Ośrodka i udzielanym wsparciem.

PROFIL KANDYDATA IDEALNEGO

 • wykształcenie wyższe (kierunki: socjologia, ekonomia lub kierunki pokrewne)
 • minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w doradztwie w zakresie tworzenia PS/PES, doradztwie biznesowym, prowadzeniu działalności gospodarczej lub zarządzaniu podmiotem gospodarczym
 • mobilność – gotowość do częstych wyjazdów służbowych (głównie 1-dniowych)
 • inicjatywa, kreatywność oraz samodzielność w podejmowaniu i realizacji działań
 • bardzo wysokie umiejętności samodzielnego określania celów oraz determinacja i zaangażowanie w ich realizacji
 • umiejętność podejmowania optymalnych decyzji i funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu
 • bardzo dobra znajomość lokalnego środowiska biznesowego
 • prawo jazdy kat. B z praktyką w prowadzeniu pojazdów
 • obsługa pakietu MS Office,
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów: Ustawa o działalności pożytku publicznego, Ustawa o fundacjach, Ustawa o stowarzyszeniach, Ustawa o spółdzielniach socjalnych, Ustawa prawo spółdzielcze, Ustawa o promocji zatrudnienia, Wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych i w działaniach na rzecz lokalnej społeczności/organizacji (w tym wolontariat)

OFERUJEMY

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełny etat);
 • elastyczny czas pracy – praca stacjonarna oraz praca w terenie (w powiatach: goleniowskim, gryfickim, kamieńskim, polickim, M. Szczecin oraz M. Świnoujście);
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i mentoring doświadczonych współpracowników.

Prosimy o nadsyłanie swojego CV (na załączonym wzorze) oraz listu motywacyjnego do dnia 13.01.2020 r. klikając w przycisk Aplikuj wpisując w temacie nr ref. „DK/KDB”.

WZÓR CV


Aktywa Plus Emilia Kowalska wraz z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie. Od 2010 roku misją Ośrodka jest aktywna promocja znaczenia ekonomii społecznej w regionie zachodniopomorskim służącej integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, wzrostowi kapitału społecznego oraz rozwojowi przedsiębiorczości. Ośrodek tworzy grono specjalistów kierujących się wartościami takimi jak: szacunek, współpraca, zaangażowanie.  Do naszego zespołu zapraszamy osoby kierujące się podobnymi wartościami, które czują się dobrze w dynamicznym środowisku pracy, lubią wyzwania i jednocześnie pozostają wrażliwi na specyfikę grup osób defaworyzowanych na rynku pracy. Więcej informacji na nasz temat znajduje się TUTAJ oraz na naszym Fanpage.

W związku z rozwojem działalności Ośrodek poszukuje osób na stanowisko:

Doradca Kluczowy - Kluczowy Doradca Biznesowy

(nr ref. DK/KDB)

OPIS ZADAŃ:

 • projektowanie i prowadzenie procesów doradztwa uwzględniającego tworzenie i rozwój Przedsiębiorstw Społecznych (PS), Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES);
 • projektowanie i prowadzenie procesów doradztwa biznesowego uwzględniającego tworzenie, rozwój oraz opracowywanie planów naprawczych dla PS, PES;
 • projektowanie i prowadzenie procesów wsparcia dla podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ);
 • wsparcie PES działających w sferze pożytku publicznego, podmiotów reintegracyjnych, w szczególności pomoc w przygotowaniu kompleksowej, zindywidualizowanej usługi wsparcia dla tych podmiotów, polegającej na:
 • pomoc w diagnozie potrzeb oraz wskazaniu form działania prowadzących do realizacji oczekiwanych efektów;
 • pomoc w przygotowaniu planu działania dostosowanego do specyficznych potrzeb klienta,
 •  wdrożenie i koordynacja planu działania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe itd.),
 • wsparcie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, instytucjami finansowymi, partnerami, dostawcami oraz interesariuszami;
 • wsparcie PS w procesie budowy i efektywnego zarządzania zespołem;
 • opracowywanie biznesplanów i/lub studium wykonalności dla inwestycji PS oraz montaż finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego;
 • udział w procesie oceny wniosków o dofinansowanie PS;
 • eksploracja makro i mikrootoczenia PS/PES w celu identyfikacji szans i możliwości ich rozwoju;
 • współpraca z menedżerami i zespołami PS w oparciu o narzędzia coachingu i mentoringu;
 • współpraca i wymiana informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PS/PES;
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji działań doradczych oraz dokumentacji związanej z klientami Ośrodka i udzielanym wsparciem.

PROFIL KANDYDATA IDEALNEGO

 • wykształcenie wyższe (kierunki: socjologia, ekonomia lub kierunki pokrewne)
 • minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w doradztwie w zakresie tworzenia PS/PES, doradztwie biznesowym, prowadzeniu działalności gospodarczej lub zarządzaniu podmiotem gospodarczym
 • mobilność – gotowość do częstych wyjazdów służbowych (głównie 1-dniowych)
 • inicjatywa, kreatywność oraz samodzielność w podejmowaniu i realizacji działań
 • bardzo wysokie umiejętności samodzielnego określania celów oraz determinacja i zaangażowanie w ich realizacji
 • umiejętność podejmowania optymalnych decyzji i funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu
 • bardzo dobra znajomość lokalnego środowiska biznesowego
 • prawo jazdy kat. B z praktyką w prowadzeniu pojazdów
 • obsługa pakietu MS Office,
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów: Ustawa o działalności pożytku publicznego, Ustawa o fundacjach, Ustawa o stowarzyszeniach, Ustawa o spółdzielniach socjalnych, Ustawa prawo spółdzielcze, Ustawa o promocji zatrudnienia, Wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych i w działaniach na rzecz lokalnej społeczności/organizacji (w tym wolontariat)

OFERUJEMY

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełny etat);
 • elastyczny czas pracy – praca stacjonarna oraz praca w terenie (w powiatach: goleniowskim, gryfickim, kamieńskim, polickim, M. Szczecin oraz M. Świnoujście);
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i mentoring doświadczonych współpracowników.

Prosimy o nadsyłanie swojego CV (na załączonym wzorze) oraz listu motywacyjnego do dnia 13.01.2020 r. klikając w przycisk Aplikuj wpisując w temacie nr ref. „DK/KDB”.

WZÓR CV

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy