Doradca Podatkowy

 • Warszawa, mazowieckie
 • Okęcie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-06-25
 • Ważna jeszcze 4 dni (do 2019-07-25)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Kancelaria Prawna Skarbiec
  poszukuje kandydatów na stanowisko:
  Doradca Podatkowy
  Miejsce pracy: Warszawa

  Kancelaria Prawna Skarbiec - lider w doradztwie strategicznym dla przedsiębiorstw. Oferujemy kompleksową obsługę prawną, podatkową i księgową. Tylko na przestrzeni ostatnich trzech lat świadczyliśmy usługi na rzecz ponad tysiąca firm, reprezentując je w sprawach o łącznej wartości ponad sześciu miliardów złotych. Od lat jesteśmy wyróżniani w prestiżowych zestawieniach firm prawniczych w Polsce i na świecie.

   

  W związku ze zmianami w Zespole Międzynarodowego Planowania Podatkowego poszukujemy Doradców podatkowych ze znajomością prawa podatkowego międzynarodowego, którzy cenią pracę w zespole, są dobrze zorganizowani w planowaniu swoich zadań oraz wykazują wysokie zaangażowanie we współpracy z Klientem.

   

  Osoba zatrudniona na proponowanym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

  • doradztwo pod kątem formalno-prawnym w planowaniu restrukturyzacji podmiotów przy zastosowaniu struktur międzynarodowych;
  • analizę sytuacji prawnej i podatkowej podmiotów;
  • analizę i opracowywanie opinii podatkowych dotyczących transakcji transgranicznych;
  • współpracę z zagranicznymi kancelariami prawnymi, podatkowymi oraz dostawcami usług korporacyjnych.

  Wymagania stawiane kandydatom:

  • uprawnienia Doradcy Podatkowego;
  • znajomość przepisów CFC i CRS;
  • doświadczenie w ocenie implikacji podatkowych dla spółek zagranicznych doradztwie odnośnie zakładania i działania spółek zagranicznych;
  • umiejętność koordynowania współpracy z zagranicznymi podmiotami świadczącymi usługi outsourcingowe;
  • biegła znajomość języka angielskiego;
  • umiejętność pracy pod presją czasu i prowadzenie wielu projektów jednocześnie.

  Oferujemy:

  • ciekawą pracę w wiodącej rynku kancelarii prawnej w Polsce;
  • samodzielność oraz możliwość rozwoju zawodowego;
  • publikacja artykułów w największych mediach internetowych w Polsce;
  • udział w konferencjach i szkoleniach branżowych;
  • dostęp do specjalistów ze wszystkich dziedzin prawa w ramach struktury Kancelarii;
  • pakiet dodatkowych świadczeń (opieka medyczna LuxMed – bezpłatna opieka stomatologiczna lub karta Multisport).
  bottombottom
  bottom

  Kandydatów spełniających kryteria podane w ogłoszeniu prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych
  składających się z CV i listu motywacyjnego klikając w APLIKUJ.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
  INFORMACJE DLA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:
  1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Kancelaria Prawna „Skarbiec” R. Nogacki Sp. K. z siedzibą w 02-181 Warszawie, ul. Maciejki 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem: 0000383984, NIP: 113-283-30-45 (dalej „Spółka”),
  2) inspektorem ochrony danych w Spółce jest Pan Tomasz Dukat, adres e-mail: [email protected], adres: ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa,
  3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celach w celach związanych z rekrutacją (podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest w tym zakresie Pana/Pani zgoda),
  4) Pana/Pani dane osobowe może być przekazywane do następujących odbiorców danych osobowych:
  1) Kancelaria Prawna Skarbiec Plus Robert Nogacki sp. k.,
  2) Robert Nogacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Nogacki Kancelaria Prawna Skarbiec,
  3) Portal Skarbiec.biz S.A.,
  4) Skarbiec Corporate Services spółka z o.o.,
  5) Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec spółka z o.o, którzy będą mogli przetwarzać te dane w celach rekrutacji.
  Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmiot przetwarzający to jest eRecruitment Solutions sp. z o.o., PROXIMO Office, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
  5) administrator nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane począwszy od dnia otrzymania Pana/Pani CV lub podobnego dokumentu przez czas niezbędny do zakończenia okresu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo także w przyszłych rekrutacjach – przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia otrzymania Pana/Pani CV lub podobnego dokumentu,
  7) ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora:
  a) dostępu do swoich danych osobowych, to jest przede wszystkim do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pana/Pani dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:          
  - cele przetwarzania;
  - kategorie odnośnych danych osobowych;        
  - informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  - w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  - informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;          
  - informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  - jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  - informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
  b) sprostowania Pana/Pani danych osobowych to jest do sprostowania danych nieprawidłowych lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  c) usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  8) ma Pan/Pani prawo do otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które dostarczył Pan/Pani administratorowi, oraz ma Pan/Pani prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora (Spółki),
  9) ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych ze szczególną pana/Pani sytuacją.
  10) w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody – ma Pan/Pani do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia w tym zakresie na adres Spółki podany wyżej lub oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail [email protected]) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  11) ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  12) podanie Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność uczestnictwa w rekrutacji w całości lub części,
  13) w odniesieniu do Pana/Pani danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji.