Oferta pracy

Doradca Techniczno-Handlowy ds. produktów sieci Rethmeier

Schomburg Polska Sp. z o.o.O firmie

 • warmińsko-mazurskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

SCHOMBURG -POLSKA Sp. z o. o. wiodący producent chemii budowlanej
poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

Doradca Techniczno-Handlowy ds. produktów sieci Rethmeier

Miejsce pracy: miejsce pracy: woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

OBOWIĄZKI:

 • Budowanie długofalowych relacji z obecnymi klientami firmy.
 • Pozyskiwanie nowych klientów.
 • Raportowanie przełożonemu sytuacji w regionie.
 • Sporządzanie i optymalizacja receptur mieszanek betonowych.
 • Współdziałanie przy tworzeniu nowych produktów.
 • Przygotowanie oraz prowadzenie szkoleń dla klientów.
 • Przeprowadzanie testów i badań wyrobów.
 • Doradztwo technologiczne przy doborze towarów.
 • Wdrażanie nowych receptur i rozwiązań technologicznych.
 • Aktywny udział w opracowaniu strategii wprowadzenia na rynek nowych towarów i usług oraz wsparcie jej realizacji.

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATKI/KANDYDATA:

 • Wykształcenie wyższe i doświadczenie w branży domieszek do betonu,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Kreatywne oraz logiczne myślenie.
 • Sumienność i zaangażowanie.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Aktywne prawo jazdy kat. B.
 • Dyspozycyjność

OFERUJEMY:

 • Pracę w dynamicznym zespole w znanym, międzynarodowej firmie o przyjaznej kulturze organizacyjnej.
 • Atrakcyjny i motywujący system wynagradzania, w tym szeroki pakiet dodatków socjalnych.
 • Zatrudnienie w oparciu umowy o pracę.
 • Niezbędne narzędzia pracy, między innymi: telefon komórkowy, notebook, samochód służbowy, również do wykorzystania prywatnego.
 • Pakiet benefitów (ubezpieczenie, karta sportowa).
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Załączając swoje CV prosimy o dopisanie klauzuli zgody:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych - Schomburg-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 
………………………………………
(czytelny podpis)    
 
 
Jeżeli kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w udostępnionych dokumentach aplikacyjnych w celach realizacji przyszłych procesów rekrutacji, dodatkowo należy dopisać:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych - Schomburg-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
 
………………………………………
(czytelny podpis)    
 
 
Ponadto informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych jest Schomburg-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Sklęczkowska 18A, 99-300 Kutno, KRS 0000141184, NIP 7750001450, tel. 024 254-73-42, e-mail: [email protected]
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji oraz w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia zgody również w celu realizacji przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy i na podstawie udzielonej zgody.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie administratora danych osobowych a dostęp do nich będzie miał Prezes Zarządu Spółki, biuro księgowe i specjalista do spraw administracyjnych,
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 12 miesięcy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 5. Po zakończeniu procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji po upływie terminu wskazanego w punkcie 4, dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe zostaną zniszczone.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 9. Udostępnione przez Pana/Panią dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Udostępnione przez Pana/Panią dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy