Ta oferta pracy jest nieaktualna od 18 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Doradca Techniczno-Handlowy

 • Gdańsk, pomorskie
 • Asystent
 • 2019-01-04

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Miejsce pracy: Gdańsk

  Doradca Techniczno-Handlowy

  Twoje zadania:

  Nawiązanie kontaktu z klientem w celu:

  • Prezentacji aktualnych rozwiązań w obszarze zabezpieczeń technicznych mienia i obiektu
  • Przygotowania ofert handlowych
  • Dostarczenia klientowi gotowych, alternatywnych rozwiązań odpowiadających jego potrzebom
  • Podejmowania działań handlowych związanych z aktywną sprzedażą produktów i usługprowadzenie czynności związanych z obsługą posprzedażową
  • uczestnictwo w warsztatach mających na celu podniesienie Twoich kompetencji zawodowych

  Oczekiwania:

  • Poszukujemy osób nastawionych na długofalową współpracę
  • Brak twojego doświadczenia nie jest przeszkodą do podjęcia współpracy – pozwól, że to my ocenimy Twoje kompetencje i zadbamy o rozwój zawodowy

  Oferujemy:

  • Jasną ścieżkę kariery i możliwość awansu (Asystent → Handlowiec → Manager zespołu)
  • Elastyczną formę zatrudnienia (własna działalność lub zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę)
  • Szkolenia wprowadzające do pracy (produktowe, sprzedażowe)
  • Pełne wsparcie na każdym etapie współpracy (osobisty trener)
  • Zadaniowe rozliczanie czasu pracy
  • Narzędzia pracy (telefon oraz samochód dla osób realizujących indywidualne plany sprzedażowe)
  • Wsparcie Twojej sprzedaży istniejącymi bazami danych
  • Zapewnimy Tobie określoną kwotę wynagrodzenia (3500 zł netto) oraz udostępnimy pakiet prowizyjny bez ograniczeń kwotowych

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  aplikuj

  W przypadku przesyłania CV na wyżej wymienione stanowisko prosimy o umieszczenie w CV  poniższej zgody.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Simple Work Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 212A  w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Doradca Techniczno – Handlowy
  W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Simple Work Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 212A w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Simple Work Group Sp. z o. o.
  Klauzula Informacyjna:
  1) administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Simple Work Group Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 212A
  2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: Simple Work Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 212A 
  3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Simple Work Group Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
  5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.
  6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, przenoszenia danych . Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Simple Work Group Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy. 
  9) dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
  10) dane osobowe nie podlegają profilowaniu, jak również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  bottom