Ta oferta pracy jest nieaktualna od 12 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Doradca Techniczno - Handlowy

 • podlaskie
 • Specjalista
 • 06.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy aktualnie poszukujemy do pracy kandydata na stanowisko:

  Doradca Techniczno - Handlowy
  Miejsce pracy: mazowieckie, podlaskie

  Zakres obowiązków:

  • utrzymywanie relacji handlowych z aktywnymi klientami, proaktywne poszukiwanie nowych klientów;
  • realizacja założonych planów sprzedażowych spółki na regionie;
  • aktywna sprzedaż produktów firmy poprzez sieć dystrybutorów, hurtowni;
  • analiza rynku pod kątem produktowym, kanałów dystrybucji oraz prowadzonych w regionie inwestycji;
  • współpraca z firmami handlowymi, wykonawczymi i biurami projektowymi;
  • monitorowanie rynku pod kątem działań konkurencji.

  Oczekiwania:

  • mile widziana znajomość lokalnego rynku branży instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych;
  • doświadczenie we współpracy z hurtowniami instalacyjnymi oraz rynkiem inwestycji;
  • wykształcenie średnie/wyższe;
  • łatwość nawiązywania kontaktów;
  • gotowość do wyjazdów poza miejsce zamieszkania;
  • prawo jazdy kat. B;
  • znajomość pakietu Office (Excel, Word, Power Point);
  • wysokie umiejętności organizacyjne i interpersonalne;
  • wysoka kultura osobista;
  • dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego.

  Oferta:

  • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
  • możliwość rozwoju zawodowego w firmie o zasięgu międzynarodowym;
  • atrakcyjny program szkoleń w Polsce jak i w naszej Akademii we Włoszech;
  • dodatkowo: szkolenia sprzedażowe, karta Multisport, kursy językowe.


  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym
  klikając w przycisk:

  Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

  FORMULARZ INFORMACYJNY
  -DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH-

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do:

  Valsir Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie przy ul. Przemysłowej 7a (32-050 Skawina)
  KRS: 00000543601, NIP: 6792525708, kapitał zakładowy: 6.000.000,00 zł

  Przyjmujecie Państwo do wiadomości i akceptujecie poniżej wskazane zapisy:
  • administratorem (ADO) udostępnianych danych osobowych jest Valsir Polska sp. z o.o. (dalej: Valsir);
  • zakres udostępnionych przez Państwa danych osobowych (według wymogów ogłoszenia) wynika z przepisów prawa, pozostałe dane osobowe, których podania nie wymagamy i których podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji (np. Państwa wizerunek) przetwarzamy na podstawie Państwa decyzji, którą podejmujecie wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i umieszczając w nim te dodatkowe informacje.
  • wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, żądania, wnioski i roszczenia należy zgłaszać: osobiście (pod wskazanym powyżej adresem) lub za pośrednictwem przesyłki listownej lub maila: [email protected];
  • udostępnione przez Państwa dane osobowe:
   • przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6792 (tzw. RODO), a także przepisami prawa regulującymi proces rekrutacji na stanowisko opisane w ofercie;
   • przetwarzane są w celu:
   • przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie stanowisko, w tym przedstawienia ewentualnej oferty współpracy z Valsir – do czasu zakończenia procesu rekrutacji, tj. przez okres 24 miesiące;
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu procesu rekrutacji – przez okres do upływu czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń;
   • są niezbędne celem właściwego przeprowadzenia procesu rekrutacji;
   • ich podanie jest dobrowolne, jednak brak ich udostępnienia skutkuje brakiem możliwości aplikowania na oferowane stanowisko;
  • odbiorcami udostępnionych danych osobowych będzie wyłącznie Valsir oraz podmioty współpracujące z nami w procesie rekrutacji pracowników i współpracowników (np. dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting);
  • w zakresie udostępnionych danych osobowych mają Państwo prawo do (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa):
   • żądania od ADO dostępu do nich;
   • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   • przenoszenia danych;
  Jeżeli życzą sobie Państwo, abyśmy zachowali Państwa dokumenty aplikacyjne w naszej bazie, prosimy o umieszczenie dodatkowo w nich następującego zapisu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Valsir Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
  1. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS;
  2. z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

  Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia ewentualnego procesu rekrutacji, w tym przedstawienia ewentualnej oferty współpracy z Valsir jednak nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Jednocześnie informujemy, że:
  • w sytuacji naruszenia przez Valsir przepisów dotyczących ochrony danych osobowych mają Państwo prawo m.in. wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa lub wniesiona za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (http://www.giodo.gov.pl/493/).
  • nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy