Ta oferta pracy jest nieaktualna od 138 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Doradca zawodowy w Biurze Karier UAM

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 09.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Doradca zawodowy w Biurze Karier UAM
  Miejsce pracy: Poznań

  Biuro Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza powstało w lipcu 1997 roku, jako jedno z pierwszych w Polsce. Przez lata działalności Biuro Karier wypracowało własne metody pracy, adaptując ofertę do bieżących potrzeb studentów, pracodawców oraz absolwentów. Nasi pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach oraz organizując i prowadząc różnorodne formy szkoleniowe dla studentów.

  wymiar czasu pracy: pełny etat
  data rozpoczęcia pracy: luty 2019

  Zakres obowiązków:

  • prowadzenie szkoleń i prezentacji, przeprowadzanie indywidualnych spotkań doradczych ze studentami i absolwentami, tworzenie opracowań, organizacja dużych wydarzeń, moderowanie strony internetowej, aktualizacja informacji na portalach społecznościowych, analiza rynku pracy, realizacja projektów;
  • bardzo dobra obsługa komputera, znajomość mediów społecznościach, wyszukiwanie informacji, mile widziane umiejętności graficzne i analityczne;

  Oferujemy:

  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, rozwoju umiejętności, realizacji ciekawych projektów, udziału w interesujących przedsięwzięciach i formach współpracy międzyinstytucjonalnej,
  • ciekawe szkolenia, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, wizyty studyjne;
  • rozwój kompetencji, m. in. kurs językowy wybranego języka,
  • kartę sportową OK System, legitymację kolejową z ulgą 50%, program wyjazdowy Erasmus;
  • stabilną pracę w bardzo zgranym zespole i przyjaznej atmosferze;

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe (doradztwo zawodowe, psychologia pracy),
  • znajomość języka angielskiego (B2),
  • znajomość lokalnego rynku pracy,
  • bardzo dobra organizacja pracy,
  • dyspozycyjność,
  • wysokie zaangażowanie,
  • umiejętności pracy pod presją czasu i samodzielnego rozwiązywania problemów,
  • skrupulatność,
  • odpowiedzialność i samodzielność.
  • Umiejętność tworzenia programów szkoleniowych.
  • Mile widziana praktyka/ doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych, zainteresowanie social media lub grafiką.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 30 stycznia 2019 klikając

  Kontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami!

  Dokumenty aplikacyjne:

  1. CV z zamieszczoną i podpisaną klauzulą zgody

  Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

  1. list motywacyjny

  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
  2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
  3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
  4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
  9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  10. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
  bottom
  Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
  Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
  Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.