Dyrektor Biura Audytu Kredytowego, Rynkowego i Płynności

Bank PekaoO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 6 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Dyrektor
Dyrektor Biura Audytu Kredytowego, Rynkowego i Płynności
Numer ref.: Cen/2020/203

W naszym zespole będziesz odpowiadać za:

Zapewnienie realizacji zadań będących w kompetencji Biura, tj. w obszarze ryzyka kredytowego, rynkowego i płynności, w tym zwłaszcza:

 • zapewnienie kompletności i aktualności Przestrzeni Audytu w/w obszarów,
 • okresowe przeprowadzanie analizy ryzyka w/w obszarów, zgodnie z przyjętą metodyką analizy i oceny ryzyka,
 • definiowanie do akceptacji przełożonych założenia do strategicznego i rocznego Planu Audytu w/w obszaru oraz monitorowanie terminowej realizacji zaplanowanych badań audytowych,
 • zapewnienie przeprowadzenia audytów nieplanowanych oraz sprawdzających w przypadku audytów z oceną niezadowalającą lub słabą,
 • ocenianie adekwatności oraz skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w/w obszarów,
 • opracowywanie, weryfikowanie, aktualizowanie i przedstawianie do akceptacji przełożonych szczegółowych metodyk badań w obszarach odpowiedzialności Biura, jak również uczestniczenie w definiowaniu i aktualizacji metodologii audytu,
 • przeprowadzanie audytów w jednostkach organizacyjnych Centrali/Spółkach zależnych w obszarze swojej odpowiedzialności, zgodnie z rocznym Planem Audytu uwzględniając proces realizacji strategii Banku w tym zakresie oraz – w uzasadnionych przypadkach – zadania nieplanowane, w tym postępowania wyjaśniające,
 • nadzorowanie dokumentacji z przeprowadzonych audytów oraz archiwizowanie materiałów roboczych,
 • monitorowanie i weryfikację realizacji zaleceń poaudytowych.

Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:

 • Posiadasz wykształcenie wyższe magisterskie, ze specjalnością w jednej z następujących dziedzin: bankowość / finanse / ekonomia / rachunkowość / ekonometria / statystyka / matematyka / fizyka etc,
 • Posiadasz certyfikację, w szczególności jedną z następujących: FRM / PRM/ CFA / ACCA,
 • Masz co najmniej 8-letnie doświadczenie w obszarze audytu wewnętrznego w banku o profilu uniwersalnym, w tym przynajmniej 5-letnie na stanowisku kierowniczym,
 • Znasz i posiadasz praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych w następujących obszarach:
  • Obszar kredytowy – bankowość korporacyjna i inwestycyjna, finansowanie projektów, finansowanie specjalistyczne, nieruchomości komercyjne, małe i średnie przedsiębiorstwa, klienci detaliczni;
  • Rynki finansowe;
  • Bankowość transakcyjna;
  • Zarządzanie środkami pieniężnymi;
  • Restrukturyzacja i windykacja;
  • Zarządzanie ryzykiem kredytowym, w tym ilościowe metody pomiaru ryzyka kredytowego, modelowanie parametrów ryzyka kredytowego;
  • Zarządzanie ryzykiem rynkowym i ryzykiem finansowania;
  • Adekwatność kapitałowa;
  • Klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych;
  • Leasing i faktoring.
 • Znasz rekomendacje KNF, w szczególności: A, B, C, G, I, J, P, R, S, T, W oraz MSSF9,
 • Twoje mocne strony to niezależność, umiejętność jasnego przedstawiania swoich argumentów, a także umiejętności koordynacyjne i organizacyjne,
 • Posiadasz wysoko rozwiniętą umiejętność strukturyzowania złożonych, przekrojowych problemów oraz poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Z naszej strony możesz liczyć na: 

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania
 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
 • Kartę Multisport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach
 • System szkoleń i programów rozwojowych
 • Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Przyjazną atmosferę w pracy

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy