Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego

Polskie Linie Lotnicze LOTO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Dyrektor
Dyrektor Biura Audytu WewnętrznegoNumer ref.: DA/09/20
 • Opracowywanie rocznych planów audytowych we współpracy z Zarządem i Komitetem Audytu Rady Nadzorczej;
 • Zarządzanie zespołem audytorów wewnętrznych w celu realizacji planów audytowych;
 • Prowadzenie audytów i kontroli we wszystkich obszarach funkcjonowania Grupy Kapitałowej PLL LOT S.A;
 • Współpraca z audytorami zewnętrznymi i radami nadzorczymi spółek Grupy  Kapitałowej;
 • Raportowanie Zarządowi i równolegle Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej PLL LOT wynikach audytów, kontroli i cyklicznych przeglądów z realizacji rekomendacji audytu wewnętrznego wraz z wnioskami;
 • Identyfikowanie zagrożeń i ocena ryzyka realizacji celów strategicznych organizacji oraz rekomendowanie działań zapobiegawczych i naprawczych. Analiza procedur identyfikacji i zarządzania ryzykami w PLL LOT S.A. oraz Grupie Kapitałowej;
 • Przedkładanie Zarządowi i równolegle Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej PLL LOT niezależnej i obiektywnej oceny w zakresie gospodarności, legalności, celowości a  także przejrzystości i jawności funkcjonowania jednostek organizacyjnych, poprawności   procedur i procesów oraz adekwatności i skuteczności systemów kontroli;
 • Informowanie i współpraca z kierującymi poszczególnymi obszarami w celu utrzymania niezbędnego poziomu wiedzy na temat występujących ryzyk biznesowych, ich identyfikacji i przeciwdziałaniu;
 • Nadzór nad procesem tworzenia i realizacji budżetu biura.
 • Wykształcenie wyższe z zakresu: Finanse, Rachunkowość, Ekonomia;
 • Posiadanie minimum jednego z certyfikatów: CIA, CFE, Biegły Rewident, ACCA, CPA;
 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym w obszarze audytu wewnętrznego;
 • Bardzo dobra znajomość zasad i procedur audytu wewnętrznego w firmie;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Silne dążenie do rezultatów oraz konsekwencja w działaniu;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Myślenie strategiczne – zdolność prognozowania i antycypowania potrzeb organizacji;
 • Wysokie zdolności interpersonalne;
 • Wysokie zdolności managerskie;
 • Umiejętność budowania i motywowania zespołów;
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność ustalania priorytetów;
 • Odporność na stres i umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Znajomość branży lotniczej będzie dodatkowym atutem.
 • Unikalną na polskim rynku możliwość pracy w bardzo ciekawej branży;
 • Ambitne zadania i możliwość istotnego wpływania na rozwój firmy;
 • Udział w ciekawych międzynarodowych projektach w dużej i złożonej organizacji;
 • Pakiet świadczeń socjalnych, w tym bilety lotnicze w ramach siatki połączeń PLL LOT.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do  Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056844, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę, jak również przez wszystkie spółki należące do grupy kapitałowej LOT, zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PLL LOT S.A., jak również przez wszystkie spółki należące do grupy kapitałowej LOT, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Niezależnie od powyższego informuję, iż PLL LOT zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami spełniającymi kryteria określone w ogłoszeniu.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy