Ta oferta pracy jest nieaktualna od 69 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dyrektor Biura Bankowości Korporacyjnej

 • Białystok, podlaskie
 • Dyrektor/Prezes
 • 2019-02-11

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Dyrektor Biura Bankowości Korporacyjnej
  Białystok

  Masz jak w Banku:

  • zarządzanie siecią sprzedaży bankowości korporacyjnej w nadzorowanym Biurze Bankowości Korporacyjnej;
  • organizowanie wykonania zadań Biura Bankowości Korporacyjnej w sposób zapewniający pełną, terminową i efektywną ich realizację;
  • realizacja rezultatów zgodnie z założonymi planami nadzorowanego Biura Bankowości Korporacyjnej;
  • nadzór nad przestrzeganiem standardów obsługi klientów bankowości korporacyjnej;
  • aktywne wspieranie podległych pracowników w realizacji nałożonych zadań z jednoczesną dbałością o zabezpieczenie interesów Banku poprzez minimalizowanie ryzyka kredytowego przy jednoczesnej maksymalizacji zyskowności z poszczególnych transakcji/ współpracy z klientem;
  • przestrzeganie ustalonego poziomu ryzyka kredytowego poprzez realizację przyjętej przez Bank polityki kredytowej i nadzór nad utrzymaniem prawidłowej jakości portfela kredytowego;
  • akceptowanie dokumentów procesu kredytowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi Banku oraz podejmowanie decyzji kredytowych zgodnie z posiadanymi kompetencjami;
  • monitorowanie pracy podległych pracowników;
  • budowanie pozytywnego wizerunku Banku poprzez reprezentowanie Banku i utrwalanie właściwych relacji z klientami Banku, samorządami i organizacjami zrzeszającymi biznes działającymi na obszarze nadzorowanego biura biznesowego.

  Twój Kapitał:

  • wykształcenie wyższe;
  • min. 3 lata doświadczenia w pracy w Banku lub innej instytucji finansowej związanej z obsługą klientów korporacyjnych, sprzedażą lub obsługą kredytową;
  • doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedażowym;
  • wiedza z zakresu bankowości korporacyjnej, znajomość produktów i procesów bankowych;
  • znajomość analizy finansowej i rachunkowości;
  • predyspozycje menedżerskie;
  • pro-aktywna postawa biznesowa;
  • orientacja na jakość i profesjonalizm w pracy;
  • umiejętność pracy pod presją czasu;
  • umiejętność budowania relacji, dojrzałość emocjonalna;
  • zorientowanie na rezultat;
  • wysoka motywacja do pracy;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  • prawo jazdy kat. B.

  Gwarantujemy:

  • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego w wiodącym, uniwersalnym Banku o ugruntowanej pozycji na polskim rynku;
  • otwartą, opartą na współpracy kulturę organizacyjną;
  • programy szkoleniowe oraz dofinansowanie nauki języków obcych;
  • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych (dodatkowe dni wolne, opieka medyczna w Lux Med oraz refundacja kosztów leczenia u wybranego przez lekarza, dofinansowanie wypoczynku dla pracowników i ich dzieci, karta Multisport, ubezpieczenie grupowe i inne).

   

  aplikuj

  Klauzula obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)
  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 10/16.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z:
   wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zatrudnienie w Banku lub innej spółce z siedzibą w Polsce albo za granicą, wchodzącej w skład grupy kapitałowej do której należy Bank BGŻ BNP Paribas S.A (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
   przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f.
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   spółki z grupy kapitałowej BNP Paribas. Szczegółowy wykaz dotyczący tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku (https://www.bgzbnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce) oraz w oddziałach Banku,
   podmioty świadczące usługi na rzecz Banku w zakresie wykorzystywanej infrastruktury IT, w tym dostarczające elementy infrastruktury IT,
   firma medyczna współpracująca z Bankiem w zakresie wykonywania wstępnych badań lekarskich.
  Bank przekazuje Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem z infrastruktury IT. Dane osobowe są przekazywane m.in. do USA i innych krajów trzecich, wyłącznie na podstawie Standardowych Klauzul Umownych wydanych przez Komisję Europejską.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
   2 lat licząc od daty ostatniej zmiany w profilu kandydata – dotyczy danych osób, które nie zostały w Banku zatrudnione ale wyraziły zgodę na wykorzystanie ich danych w przyszłych rekrutacjach,
   do zakończenia rekrutacji w związku z którą kandydat aplikował do Banku – dotyczy danych osób, które nie zostały w Banku zatrudnione i nie wyraziły zgody na wykorzystanie ich danych w przyszłych rekrutacjach,
   przez okres 5 lat od daty ostatniej zmiany w profilu kandydata, dotyczy danych osób zatrudnionych w Banku po pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacji
  Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w dalszych procesach rekrutacyjnych.
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) , przenoszenia danych (art. 20 RODO).
  W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Bank przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: [email protected]