Oferta pracy

Dyrektor Biura Komunikacji i Promocji

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Polna 40

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • koordynowanie i nadzór nad działaniami prowadzonymi przez Biuro Komunikacji i Promocji;

 • tworzenie i realizacja strategii komunikacyjnej i promocyjnej dla programów i innych działań Agencji;

 • koordynowanie działań komunikacyjnych i promocyjnych Agencji;

 • przygotowywanie materiałów prasowych i komunikatów do mediów, utrzymywanie stałego kontaktu z krajowymi i zagranicznymi mediami branżowymi;

 • koordynowanie przygotowań i obsługi konferencji, seminariów, webinariów i innych wydarzeń o charakterze promocyjnym lub informacyjnym;

 • nadzór nad prowadzeniem stron internetowych i mediów społecznościowych Agencji;

 • koordynowanie działań związanych z promocją polskiego szkolnictwa wyższego i nauki polskiej za granicą;

 • budowanie pozytywnego wizerunku Agencji i utrzymywanie relacji z interesariuszami i partnerami Agencji;

 • dostarczanie interesariuszom Agencji wiedzy eksperckiej z zakresu promocji nauki i szkolnictwa wyższego;

 • nadzór i realizacja budżetu oraz zamówień publicznych Biura Komunikacji i Promocji oraz działań związanych z promocją szkolnictwa wyższego za granicą.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe;

 • znajomość j. angielskiego na poziomie minimum C1 oraz znajomość innego języka obcego (znajomość przynajmniej jednego z języków obcych na poziomie C1 lub wyższym potwierdzona musi być certyfikatem);

 • minimum 5 lat doświadczenia w pracy związanej z promocją w administracji publicznej lub szkolnictwie wyższym w tym minimum 2 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem;

 • umiejętność łączenia dynamicznych, kreatywnych działań charakteryzujących promocję oraz pracy opartej na procedurach i dokumentach będącej nieodłącznym elementem administracji publicznej;

 • doświadczenie w pracy z budżetem oraz praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych;

 • wiedza ogólna dotycząca działalności instytucji nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce;

 • doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku;

 • umiejętność obsługi programów MS Office.

To oferujemy

 • zatrudnienie na postawie umowy o pracę;

 • pracę w gronie wykwalifikowanych specjalistów oraz możliwość współpracy z ekspertami zewnętrznymi;

 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w wyjazdach studyjnych, szkoleniach, konferencjach;

 • kartę sportową, pakiety prywatnej opieki medycznej;

 • miejsce pracy w dobrze skomunikowanej lokalizacji.

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • brak dress code’u

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci