Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Dyrektor Biura Organizacyjnego

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej O firmie

 • Polna 40, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 10 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • dyrektor

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Polna 40

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Zarządzanie podległym zespołem (m.in.: planowanie zadań, określanie celów do realizacji, wspieranie pracowników w realizacji zadań, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracowników, identyfikowanie potrzeb szkoleniowych).

 • Koordynacja i nadzór nad realizacją procesów będących w kompetencji nadzorowanego Biura, w szczególności nadzór nad:

 • obsługą organizacyjno-administracyjną organów Agencji, w tym obsługą sekretarską Dyrekcji;

 • obsługą organizacyjno-administracyjną ekspertów Agencji oraz koordynowanie współpracy z nimi;

 • obsługą procesów kadrowych i płacowych;

 • procesami rekrutacji i selekcji pracowników, oceny okresowej, tworzenia i wdrażania skutecznych systemów motywacyjnych, polityki szkoleniowej Agencji;

 • procesami kontroli zarządczej w Agencji;

 • przygotowaniem projektu rocznego planu działania Agencji oraz projektu rocznego sprawozdania z działalności Agencji;

 • planowaniem i raportowaniem realizacji wskaźników w budżecie zadaniowym;

 • opracowaniem i wdrażaniem procedur w Agencji;

 • prowadzeniem kancelarii i Archiwum Zakładowego Agencji;

 • rozpatrywaniem skarg i wniosków składanych do Agencji oraz udostępnianiem informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

 • opracowaniem planu ewaluacji Agencji oraz wpływu realizowanych programów i innych zadań Agencji na rozwój nauki i gospodarki;

 • przygotowywaniem analiz danych i statystyk dotyczących realizacji i finansowania programów prowadzonych przez Agencję, rozwijaniem i wdrażaniem systemu ewaluacji programów stypendialnych Agencji oraz tworzeniem we współpracy z Radą Agencji i Dyrektorami Biur długofalowych kierunków działania Agencji;

 • monitorowaniem wskaźników efektywności działania Agencji, jakości i spójności oferty programowej Agencji oraz danych dotyczących cudzoziemców gromadzonych w systemie POLON i analizą tych danych;

 • przygotowaniem opracowań o systemie nauki i szkolnictwa wyższego dla pracowników Agencji;

Nasze wymagania

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;

 • minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej, w tym minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami;

 • znajomość funkcjonowania systemów finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w tym zasad nadzoru nad jednostkami podległymi MEiN;

 • znajomość zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym (POL-on);

 • znajomość stosowania zasad kontroli zarządczej w organizacji;

 • doświadczenie we wdrażaniu i użytkowaniu EZD;

 • doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej, akademickiej i naukowej;

 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce;

 • umiejętność obsługi programów MS Office, w tym programu Excel na poziomie zaawansowanym;

 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne komunikowanie się.

Mile widziane

 • umiejętność pracy samodzielnej pod presją czasu,

 • znajomość innych języków obcych.

To oferujemy

 • ciekawą pracę w młodej, dynamicznie rozwijającej się organizacji;

 • kontakt z przedstawicielami środowiska akademickiego;

 • możliwość pogłębiania wiedzy (szkolenia, kursy językowe);

 • prywatną opiekę medyczną.

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • brak dress code’u

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 25 kwietnia 2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzul: w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

https://nawa.gov.pl/images/PO-WER/Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

obie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.