Ta oferta pracy jest nieaktualna od 130 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dyrektor Biura

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Dyrektor/Prezes
 • 11.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  logo2
  Wielkopolska Organizacja Turystyczna to stowarzyszenie z piętnastoletnim doświadczeniem. Zrzesza przedstawicieli samorządów, w tym województwa wielkopolskiego, uczelni wyższych, branży turystycznej i stowarzyszeń działających w turystyce i kulturze. Do stowarzyszenia należy obecnie blisko stu członków z terenu Wielkopolski. Głównym celem jego działalności jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie, a także działanie na rzecz zwiększenia liczby turystów przyjeżdżających do Wielkopolski oraz wzrostu dochodów z turystyki.
   
  więcej informacji na temat działalności Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej na stronie: www.wot.org.pl

  Wielkopolska Organizacja Turystyczna

  ogłasza KONKURS na stanowisko:

   

  Dyrektor Biura
  Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

   

  Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełen etat

  Miejsce pracy: Poznań

  Obowiązki:

  • inicjowanie i wdrażanie strategii marketingowych w sektorze turystycznym dla regionu,
  • współtworzenie i realizacja strategii rozwoju stowarzyszenia oraz planów krótko i długoterminowych,
  • reprezentowanie stowarzyszenia oraz budowa długofalowych relacji z członkami i kluczowymi partnerami,
  • zapewnienie wysokiego standardu pracy biura,
  • kreowanie polityki personalnej (m.in. motywowanie pracowników, wyznaczanie celów i zadań, dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych podległych osób, rozliczanie i ocena pracowników),
  • permanentna optymalizacja kosztów prowadzonej działalności,
  • stała analiza rynku i działań konkurencji, a także efektywności podejmowanych działań,
  • zarządzanie współpracą z podmiotami zewnętrznymi,
  • ścisła współpraca z Zarządem Stowarzyszenia,
  • kształtowanie strategii oraz egzekucja komunikacji i polityki Public Relations stowarzyszenia,
  • zarządzanie polityką ochrony danych osobowych,
  • dbałość o warunki i bezpieczeństwo pracy w stowarzyszeniu zgodnie z przepisami BHP.

  Wymagania i oczekiwania:

  • minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku managerskim,
  • wykształcenie wyższe,
  • z zakresu umiejętności marketingowych:
   • praktyczna znajomość zasad tworzenia i wdrażania strategii marketingowej,
   • praktyczna wiedza z zakresu nowoczesnych narzędzi marketingowych i organizacji eventów,
   • wysoki poziom kreatywności i skuteczności we wdrażaniu swoich koncepcji,

  • z zakresu umiejętności zarządczych:
   • silna motywacja, samodzielność, umiejętność organizacji i planowania własnego czasu pracy, jak i pracy podległego zespołu,
   • umiejętność skutecznego i samodzielnego działania pod presją czasu, w środowisku o dużej dynamice zmian,
   • rozwinięte umiejętności interpersonalne, umiejętności słuchania i prezentacji,
   • umiejętności pracy w oparciu o założony budżet,
   • silna orientacja na wynik i dążenie do wyznaczonych celów,

   

  • z zakresu umiejętności o charakterze turystycznym:
   • wiedza na temat walorów turystycznych regionu Wielkopolski,
   • wiedza na temat priorytetów i strategii działań turystycznych w regionie,
   • wiedza na temat strategii marketingowej Polski w sektorze turystyki,

   

  • doświadczenie w realizacji projektów z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych,
  • gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
  • znajomość innych języków obcych mile widziana,
  • prawo jazdy kategorii B.

  Wymagane dokumenty:

  1. życiorys,
  2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  3. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
  Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji i przesłanie CV
  za pomocą przycisku Aplikuj. 
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną poproszone w terminie 21 dni o przygotowanie koncepcji rozwoju Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w oparciu o zaproponowane przez siebie priorytety działania w okresie krótko i długoterminowym, z uwzględnieniem wytycznych strategii rozwoju turystyki dla województwa wielkopolskiego.
   
  Rozpatrzone zostaną jedynie oferty, w których kandydat wyraził pisemnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów rekrutacji. Danymi kandydatów dysponuje Zarząd Stowarzyszenia. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane kandydatów, których oferty nie zostały przyjęte zostaną trwale usunięte.
  Administratorem danych osobowych jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 17. Przesłanie oferty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Możemy przetwarzać dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. Dane kandydatów nie będą przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących na zlecenie WOT usługi doradztwa prawnego, informatyczne, hostingowe oraz dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
   
  Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego oraz zakończenia postępowań związanych z ewentualnymi roszczeniami. Po tym okresie zostaną usunięte z naszej bazy danych.
   
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. W sytuacji kiedy zakres przesyłanych danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy kandydat ma prawo do: dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres [email protected] Kandydat ma również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą
  w Poznaniu, przy ul. Piekary 17.
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko Asystent Działu Promocji na podstawie art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia i ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończeniu procesu rekrutacji na stanowisko Asystent Działu Promocji w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
  4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji na stanowisko Asystent Działu Promocji. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewzięcie Pana/Pani kandydatury pod uwagę w procesie rekrutacji;