Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

nr naboru N/23/36

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Dyrektor Centrum Mikroelektroniki Krzemowej

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI

aleja Lotników 32/46

Mokotów

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Nadzór nad działalnością badawczo-rozwojową Centrum Mikroelektroniki Krzemowej.

 • Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Centrum, zgodnej ze strategią Instytutu.

 • Kierowanie całokształtem prac prowadzonych przez podległe komórki organizacyjne oraz nadzór nad terminową ich realizacją.

 • Zarządzanie podległym zespołem, dbanie o rozwój kompetencji pracowników oraz skuteczne ich motywowanie.

 • Inicjowanie i inspirowanie podległych zespołów do pozyskiwania projektów B+R ze środków budżetowych krajowych i europejskich, zwłaszcza projektów współfinansowanych przez przemysł, jak również usług badawczych oraz produkcji doświadczalnej.

 • Współpraca z innymi ośrodkami badawczymi oraz partnerami biznesowymi.

 • Optymalizacja i podnoszenie efektywności procesów i procedur Centrum.

 • Współpraca z Działem Infrastruktury w zakresie utrzymania w dobrym stanie infrastruktury badawczej Centrum oraz pozyskiwanie środków na inwestycje.

 • Odpowiedzialność za budżet Centrum.

 • Kierowanie projektami B+R.

 • Inicjowanie i inspirowanie podległych zespołów do podejmowania nowych tematyk B+R i rozwoju naukowego

Nasze wymagania

 • Stopień doktora w dziedzinie elektroniki, fizyki ciała stałego, fizyki półprzewodników lub pokrewne.

 • 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów badawczych.

 • Udokumentowana wiedza w zakresie technologii półprzewodnikowych w okresie ostatnich 5 lat (publikacje, patenty, wdrożenia, projekty), w tym w szczególności: technologii krzemowej, przyrządów MEMS, mikromontażu mikroelektronicznego.

 • Doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi (minimum 2 lata), zespołem minimum 20 osobowym.

 • Doświadczenie w zarządzaniu dużą infrastrukturą badawczą – linią technologiczną do wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych, a także laboratoriami o wysokiej czystości typu Cleanroom (minimum dwa lata)

 • Przynajmniej miesięczny staż w laboratoriach technologicznych w innym ośrodku zagranicznym niż główne miejsce pracy w ciągu ostatnich 10 lat

 • Dobra organizacja pracy, terminowość, odpowiedzialność.

 • Doświadczenie w zakresie pozyskiwania, realizacji i kierowania projektami B+R, których finansowanie zostało przyznane w ramach konkursów, dodatkowym atutem będzie kierowanie przynajmniej jednym projektem międzynarodowym.

 • Umiejętność pracy w międzynarodowym zespole.

 • Biegła znajomość języka angielskiego.

 • Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na zakup infrastruktury badawczej

 • Doświadczenie we współpracy z innymi placówkami badawczymi (krajowymi i zagranicznymi).

To oferujemy

 • Możliwość pracy w innowacyjnym środowisku naukowym

 • Realny wpływ na kierunki badań i rozwoju w Instytucie

 • Współpracę z doświadczonymi badaczami w Polsce i za granicą

 • Budżet przeznaczony na prowadzenie Centrum

 • Umowę o pracę na pełen etat

 • Atrakcyjną ofertę na pakiet medyczny, pakiet zajęć sportowych oraz ubezpieczenie na życie

 • Wsparcie w relokacji

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

Przewiń do profilu firmy