Dyrektor Centrum Transferu Technologii

Szkoła Główna Służby PożarniczejO firmie

 • Słowackiego 52/54
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 8 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Dyrektor

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Słowackiego 52/54

Warszawa

jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności.

Termin składania ofert: 17.04.2020 r.

Dyrektor Centrum Transferu Technologii

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA:

 • Określanie kierunków i planów działań podejmowanych przez CTT.
 • Zapewnianie realizacji zadań CTT oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją.
 • Zarządzanie własnością intelektualną SGSP, w tym organizacja procesów tworzenia zasobu własności intelektualnej.
 • Ustalanie obowiązków funkcjonariuszy i pracowników CTT oraz nadzór nad nimi.
 • Inicjowanie i koordynowanie współpracy CTT z innymi jednostkami organizacyjnymi SGSP oraz z interesariuszami.
 • Analizowanie i sprawozdawanie informacji o działalności CTT, w tym o właściwych wynikach finansowych.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem CTT w strukturach SGSP.
 • Reprezentowanie CTT w przed organami i innymi podmiotami SGSP, w tym występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących CTT.
 • Reprezentowanie CTT na zewnątrz.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane o profilu technicznym, ekonomicznym lub prawniczym.
 • Doświadczenie zawodowe: 5 lat udokumentowanego stażu pracy, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie transferu wyników badań do przemysłu, do sektora B+R oraz komercjalizacji.
 • Znajomość mechanizmów komercjalizacji wyników badań naukowych.
 • Doświadczenie we współpracy z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami i podmiotami wspierającymi innowacje i komercjalizację wyników badań.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.
 • Doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 • Znajomość aktualnych ustaw o innowacyjności oraz Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, a także rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Umiejętność analizy potencjału komercjalizacyjnego innowacyjnych rozwiązań.
 • Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.
 • Dokładność i sumienność w działaniu.
 • Komunikatywność.

 DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

 • Udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.
 • Znajomość zasad funkcjonowania uczelni wyższej i Państwowej Straży Pożarnej.
 • Znajomość zasad ochrony praw własności intelektualnej.

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy u pracę.
 • Praca w regularnych godzinach.
 • Możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Curriculum vitae, zawierające dane w zakresie określonym w kwestionariuszu osobowym.
 • List motywacyjny z informacją na temat oczekiwanej wysokości wynagrodzenia brutto.
 • Opis wizji funkcjonowania Centrum Transferu Technologii Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w niniejszym ogłoszeniu o konkursie;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie przez osobę ubiegającą
  się o zatrudnienie w dokumentach złożonych na potrzeby procesu rekrutacyjnego 
  (tj. danych innych niż określone w art. 221   1 oraz § 4 Kodeksu pracy).

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się pod linkiem:

https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/sluzba-i-praca-w-sgsp/oferty-pracynabor-do-sl/13434,ogloszenie-dyrektor-Centrum-Transferu-Technologii-w-SGSP-termin-skladania-ofert-.html

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiste dostarczenie do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy