Oferta pracy

Dyrektor Departamentu HR

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Stabłowicka 147

Fabryczna

Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • Tworzenie i realizacja polityki personalnej, zapewniającej efektywną realizację zadań w zespole HR, wspierającej pracę managerów we wszystkich kwestiach związanych z obszarem personalnym.

 • Definiowanie i wdrażanie strategii HR dla Instytutu odpowiadającej na potrzeby nowoczesnej organizacji badawczo-rozwojowej umożliwiającej przyciągnięcie i długoletnie zatrudnienie wysokiej klasy naukowców.

 • Zapewnienie zgodności działań w obszarze personalnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz normami wewnętrznymi Instytutu.

 • Wdrażanie strategii i polityki wynagrodzeń.

 • Zapewnienie efektywnej obsługi kadrowo-płacowej w organizacji.

 • Wspieranie i nadzorowanie procesów HR, tj.: rekrutacja, „onboarding”, szkolenia i rozwój, zarządzanie talentami, planowanie zatrudnienia.

 • Tworzenie i nadzór nad realizacją planu szkoleń (wewnętrznych i zewnętrznych).

 • Inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu HR.

 • Opracowywanie i realizacja budżetu wynagrodzeń oraz budżetu HR.

 • Nadzór nad przygotowywaniem wszelkich analiz, raportów, sprawozdawczości na potrzeby Dyrektora Instytutu oraz Centrum Łukasiewicz.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo, psychologia, pokrewne).

 • Minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu obszarem HR.

 • Doświadczenie w obszarze procedur rekrutacyjnych i budżetów kadrowych oraz realizacji planów rozwoju talentów.

 • Wiedza i doświadczenie we wszystkich obszarach HR, m.in.: rozwój pracowników, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, zarządzanie przez cele, zarządzanie talentami, rozwój przywództwa, zarządzanie procesem uczenia się, zarządzanie zmianą, prawo pracy i zabezpieczenia społeczne.

 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów multidyscyplinarnych i procesie zarządzania zmianą (umiejętność kierowania zmianą).

 • Umiejętność budowania relacji z managerami i zewnętrznymi interesariuszami.

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku Głównego Specjalisty.

 • Aktywny udział w pozyskiwaniu talentów i realizowaniu projektów HR.

 • Rozwój umiejętności i zdobycie cennych doświadczeń zawodowych w organizacji nastawionej na realizację innowacyjnych projektów badawczych.

 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.

 • Dofinansowanie do karty sportowej.

 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.

 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

 • Możliwość nauki języka w ramach wewnętrznego projektu „Laboratorium Języka Angielskiego”.

 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku

Etapy rekrutacji
1

1. Wysłanie zgłoszeń.

2

2. Rozmowa z wybranymi kandydatami.

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest Instytutem Badawczym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Koncentruje się na rozwoju nowych technologii, poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. Dysponując wysokiej klasy specjalistami i najnowocześniejszą infrastrukturą zapewniamy możliwość prowadzenia najbardziej zaawansowanych badań naukowych. Nasz Instytut składa się z trzech centrów badawczych – Centrum Nauk o Życiu & Biotechnologii, Centrum Inżynierii Materiałowej oraz Centrum Diagnostyki Populacyjnej, mających dostęp do specjalistycznych laboratoriów - połączenie pozwalające w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu.

Przewiń do profilu firmy