Ta oferta pracy jest nieaktualna od 221 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Departamentu Kadr i Płac

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 2018-07-13

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Kierownik Departamentu Kadr i Płac
  Miejsce pracy: Warszawa
  Numer ref: DKIP/07/2018

  Główne zadania: 

  • Realizacja polityki personalnej w obszarze HR zgodnie ze strategią firmy,
  • Aktywny udział w modyfikacji oraz odpowiedzialności za skuteczną realizację procedur i standardów obsługi kadrowo-płacowej zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi,
  • Optymalizacja procesów obsługi kadrowej w organizacji, rekomendacja najlepszych rozwiązań,
  • Doradztwo oraz wsparcie kadry zarządzającej w zakresie HR,
  • Koordynacja pracy podległego zespołu,
  • Reprezentowanie spółki przed Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Pracy, ZUS, GUS, PFRON i innymi organami administracji państwowej,
  • Nadzór nad procesami rekrutacyjnymi,
  • Nadzór nad administracją kadrowo- płacową,
  • Prowadzenie analiz wybranych wskaźników HR, rekomendowanie działań naprawczych i rozwojowych.
   

  Wymagania: 

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Psychologia, Socjologia lub inne z obszaru HR),
  • Min. 5 letnie doświadczenie w pracy w obszarze kadr i płac w dużej organizacji,
  • Doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowym zespołem,
  • Praktyczna znajomość stosowania przepisów Prawa Pracy, ZUS,
  • Umiejętność zarządzania procesami kadrowo- płacowymi w organizacji,
  • Nastawienie na realizację celów, dobieranie odpowiednich narzędzi i zasobów do ich realizacji,
  • Elastyczność i umiejętność dostosowania sie do zmian,
  • Umiejętność ustalania piorytetów, wysoka skuteczność w działaniu,
  • Umiejętność analizy problemu, syntetyzacji informacji oraz rekomendowania prawidłowych rozwiązań,
  • Komunikatywność i wysoka świadomość biznesowa,
  • Znajomość systemu Enova będzie dodatkowym atutem.

  Oferujemy: 

  • Atrakcyjne wynagrodzenie,
  • Możliwość wykorzystania dotychczasowego doświadczenia oraz zdobycie nowej praktyki,
  • Pracę w firmie otwartej na zmiany,
  • Niezbędne narzędzia pracy.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (dalej „TUZ”) moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym, jak również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez TUZ.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa (dalej „TUZ”).

  Z TUZ można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected], lub pisemnie (adres siedziby administratora). W TUZ wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: [email protected], lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
  1. Przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,
  2. Przeprowadzania przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. Przepis prawa – w zakresie w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy,
  2. Zgoda – w zakresie jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy. 

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub usunięcia danych przez administratora.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane powierzone do przetwarzania podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji pracowników – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu TUZ, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Wyrażenie sprzeciwu nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wyrażeniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od TUZ Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.