Oferta pracy

Dyrektor Departamentu Sprzedaży Produktów Finansowania Handlu i Faktoringu, mFaktoring

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 13 dni temu
 • Praca zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Dyrektor
Dyrektor Departamentu Sprzedaży Produktów Finansowania Handlu i Faktoringu, mFaktoringNumer ref.: SPE/52/0421

Obszar Finansowania Handlu w grupie mBank to unikalne na rynku połączenie dwóch obszarów: Finansowania Handlu i Faktoringu.

Jako Zespół budujemy ofertę i sprzedajemy produkty dopasowane do potrzeb Klientów, zajmujemy się strukturyzowaniem transakcji z zakresu Trade Finance i Faktoringu.

Naszą mocną stroną jest obsługa transakcji dokumentowych, gwarancji  oraz rozwiązań dyskontowych.

Do naszych struktur otwieramy rekrutację dotyczącą roli Dyrektora Departamentu Sprzedaży Produktów Finansowania Handlu i Faktoringu.

 

Zadania i wyzwania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • Zarządzanie Zespołem Sprzedaży Produktów Finasowania Handlu i Faktoringu (około 30-osób, zespół rozproszony po największych miastach w Polsce)
 • Tworzenie i konsekwentne wdrażanie długofalowej strategii departamentu
 • Opracowywania planów sprzedaży oraz nadzór nad ich wykonaniem
 • Ocena i rozwój możliwości sprzedażowych produktów
 • Pozyskiwanie i utrzymywanie relacji biznesowych z klientami
 • Ścisła współpraca z innymi jednostkami obszaru jak również siecią sprzedaży mBanku celem realizacji wspólnych planów sprzedażowych

Masz kompetencje i talenty:

 • Posiadasz doświadczenia i umiejętności (minimum 5-letnie) przywódcze: wspierasz, inspirujesz, motywujesz, dzielisz się wiedzą, rozwijasz innych
 • Masz pomysł jak zarządzać rozproszoną strukturą organizacyjną
 • Masz bogate doświadczenie pracy z klientem i sprzedaży produktów z zakresu trade finance i faktoringu (minimum 5-letnie)
 • Masz umiejętności analityczne z zakresu zarzadzania sprzedażą oraz oceną ryzyka
 • Wychodzisz z inicjatywną, myślisz strategicznie i długofalowo
 • Potrafisz pracować w zmianie
 • Kierujesz się zasadami fair play i win – win, jesteś partnerem podczas spotkań i negocjacji z klientami

 

Nasza propozycja:

 • Umowa o pracę, z pakietem benefitów grupy mBanku
 • Zatrudnienie w ambitnym zespole fantastycznych ludzi, konsekwentnie odnoszącym sukcesy i konkurencyjność w segmencie bankowości korporacyjnej
 • Strategiczne stanowisko, z realnym wpływem na tworzenie strategii rozwoju Obszaru Finansowania Handlu i Faktoringu
 • Zaangażowanie w tworzenie unikatowej kultury organizacyjnej grupy mBanku
 • Niezbędne narzędzia do pracy

 

Na Twoją aplikację czekamy do 30.04.

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne