Enea Centrum Sp. z o. o.

Dyrektor Departamentu Teleinformatyki

Enea Centrum Sp. z o. o.O firmie

Enea Centrum Sp. z o. o.

Górecka 1

Poznań

Grupa Enea to nowoczesny Pracodawca, wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządzamy pełnym łańcuchem wartości: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiadamy za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów. Zatrudniamy ponad 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi wartościami są: uczciwość, odpowiedzialność, kompetencja i bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą nastawioną na realizację celów, potrafisz pracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzisz do swoich obowiązków, złóż swoją aplikację, bo właśnie takich osób szukamy.

Więcej o nas na www.enea.pl

Enea Centrum Sp. z o. o. Departament Teleinformatyki poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Dyrektor Departamentu Teleinformatyki
Miejsce pracy – Poznań

Wymagania:

 • Wyższe, preferowane: informatyka, elektronika, uczelnie techniczne;
 • Minimum 6 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w obszarze IT;
 • Mile widziane doświadczenie pracy w organizacji o charakterze centrum usług wspólnych;
 • Praktyczna znajomość metodologii zarządzania projektami;
 • Doświadczenie pracy w zarządzaniu środowiskiem teleinformatycznym w rozproszonej strukturze;
 • Mile widziana praktyczna znajomość zagadnień związanych z systemami informatycznymi dla energetyki;
 • Znajomość przepisów regulujących obszar zamówień;
 • Znajomość nowych technologii i ich praktyczne wykorzystanie;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację.

Dodatkowo doświadczenie w zakresie:

 • Negocjacji z dostawcami;
 • Efektywnej organizacji pracy zespołu;
 • Umiejętności delegowania zadań i monitorowania ich wykonania;
 • Umiejętności motywowania pracowników.

Do najważniejszych zadań należeć będzie:

 1. Realizacja strategii i polityki w zakresie teleinformatyki oraz dostępności systemów informatycznych w Grupie Enea;
 2. Odpowiedzialność za całokształt działalności Departamentu,
  a w szczególności za nadzór nad:
  • systemami i urządzeniami teleinformatycznymi,
  • bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych,
  • budową systemów informatycznych oraz ich zarządzaniem i utrzymywaniem,
  • organizacją wsparcia technicznego użytkowników systemów teleinformatycznych,
  • utrzymaniem i rozwojem serwisu internetowego GK ENEA,
  • optymalizację kosztów prowadzenia działalności Departamentu.
 3. Współpraca z klientami Spółki i nadzór nad realizacją projektów informatycznych na ich rzecz;
 4. Zarządzanie podległym zespołem.
Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2020r.
Kandydaci mogą przesyłać oferty w terminie do 28 stycznia 2020 r. przy użyciu przycisku Aplikuj wpisując w tytule „Dyrektor Departamentu Teleinformatyki”.

Przewidywany termin zatrudnienia: luty/marzec 2020 r.

 
Kandydaci mogą przesyłać oferty w terminie do 27 stycznia 2020 r. w tytule wpisując: "3 - Dyrektor Departamentu Teleinformatyki”.
 

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jeżeli załączając swoją aplikację CV:

1. zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2. w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. stan zdrowia, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja Administratora danych:

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.

[Inspektor Ochrony Danych] Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

[Cel i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym (dalej: dokumenty aplikacyjne) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;

b) podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) dobrowolna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub  art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;

d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

[Odbiorcy danych osobowych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.

[Czas przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, po czym zostaną zniszczone.

[Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:

a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO;

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;

c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO;

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO;

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected] .

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

aplikuj

Grupa Enea to nowoczesny Pracodawca, wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządzamy pełnym łańcuchem wartości: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiadamy za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów. Zatrudniamy ponad 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi wartościami są: uczciwość, odpowiedzialność, kompetencja i bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą nastawioną na realizację celów, potrafisz pracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzisz do swoich obowiązków, złóż swoją aplikację, bo właśnie takich osób szukamy.

Więcej o nas na www.enea.pl

Enea Centrum Sp. z o. o. Departament Teleinformatyki poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Dyrektor Departamentu Teleinformatyki
Miejsce pracy – Poznań

Wymagania:

 • Wyższe, preferowane: informatyka, elektronika, uczelnie techniczne;
 • Minimum 6 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w obszarze IT;
 • Mile widziane doświadczenie pracy w organizacji o charakterze centrum usług wspólnych;
 • Praktyczna znajomość metodologii zarządzania projektami;
 • Doświadczenie pracy w zarządzaniu środowiskiem teleinformatycznym w rozproszonej strukturze;
 • Mile widziana praktyczna znajomość zagadnień związanych z systemami informatycznymi dla energetyki;
 • Znajomość przepisów regulujących obszar zamówień;
 • Znajomość nowych technologii i ich praktyczne wykorzystanie;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację.

Dodatkowo doświadczenie w zakresie:

 • Negocjacji z dostawcami;
 • Efektywnej organizacji pracy zespołu;
 • Umiejętności delegowania zadań i monitorowania ich wykonania;
 • Umiejętności motywowania pracowników.

Do najważniejszych zadań należeć będzie:

 1. Realizacja strategii i polityki w zakresie teleinformatyki oraz dostępności systemów informatycznych w Grupie Enea;
 2. Odpowiedzialność za całokształt działalności Departamentu,
  a w szczególności za nadzór nad:
  • systemami i urządzeniami teleinformatycznymi,
  • bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych,
  • budową systemów informatycznych oraz ich zarządzaniem i utrzymywaniem,
  • organizacją wsparcia technicznego użytkowników systemów teleinformatycznych,
  • utrzymaniem i rozwojem serwisu internetowego GK ENEA,
  • optymalizację kosztów prowadzenia działalności Departamentu.
 3. Współpraca z klientami Spółki i nadzór nad realizacją projektów informatycznych na ich rzecz;
 4. Zarządzanie podległym zespołem.
Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2020r.
Kandydaci mogą przesyłać oferty w terminie do 28 stycznia 2020 r. przy użyciu przycisku Aplikuj wpisując w tytule „Dyrektor Departamentu Teleinformatyki”.

Przewidywany termin zatrudnienia: luty/marzec 2020 r.

 
Kandydaci mogą przesyłać oferty w terminie do 27 stycznia 2020 r. w tytule wpisując: "3 - Dyrektor Departamentu Teleinformatyki”.
 

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jeżeli załączając swoją aplikację CV:

1. zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2. w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. stan zdrowia, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja Administratora danych:

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.

[Inspektor Ochrony Danych] Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

[Cel i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym (dalej: dokumenty aplikacyjne) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;

b) podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) dobrowolna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub  art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;

d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

[Odbiorcy danych osobowych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.

[Czas przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, po czym zostaną zniszczone.

[Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:

a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO;

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;

c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO;

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO;

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected] .

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy