Ta oferta pracy jest nieaktualna od 324 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dyrektor ds. Customer Experience

 • Warszawa, mazowieckie
 • Dyrektor/Prezes
 • 05.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dyrektor ds. Customer Experience
  Miejsce pracy:  Warszawa

  W związku z rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko Dyrektora ds. Customer Experience. Nadrzędnym misją Działu jest budowanie marketingowych relacji z Klientami poprzez gromadzenie i odpowiednie wykorzystanie wiedzy o Kliencie, wdrożenie odpowiednich narzędzi CRM oraz efektywna komunikacja kluczowych kategorii produktowych.

  Opis stanowiska:

  • Zarządzanie trzema podległymi obszarami biznesowymi: CRM, Badania Marketingowe oraz Komunikacja Produktowa;
  • W zakresie CRM odpowiedzialność za przygotowanie i wdrożenie strategii CRM we współpracy z kluczowymi partnerami biznesowymi wewnątrz organizacji i we współpracy z centralą firmy w Londynie;
  • Odpowiedzialność biznesowa za wdrożenie systemów CRM (operacyjny, analityczny i komunikacyjny);
  • Odpowiedzialność za komunikację asortymentową kluczowych kategorii produktowych ze szczególnym uwzględnieniem marek własnych;
  • Zapewnienie spójności komunikacji produktowej we wszystkich kanałach (Sklepy, ATL, Digital, BTL) poprzez współpracę z Działem Handlowym, Działem Operacji i pozostałymi Zespołami w ramach Działu Marketingu;
  • Odpowiedzialność za obszar badań marketingowych (badania ilościowe oraz jakościowe, ścieżki klientów, raporty i analizy rynkowe) a w szczególności budowa wiedzy o Rynku Klientach i jej rozpowszechnienia wewnątrz organizacji;
  • Planowanie i zarządzanie przydzielonym budżetem marketingowym;
  • Zarządzanie i rozwój podległego zespołu;
  • Ścisła współpraca z Centralą firmy w Londynie (Kingfisher PLC).

  Wymagania:

  • Doświadczenie z zakresu komunikacji produktowej i marketingu relacji min. 5 lat;
  • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych (badania ilościowe, jakościowe, raporty rynkowe i analizy);
  • Doświadczenie na stanowisku menedżerskim, min. 5 lat
  • Doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu budżetami marketingowymi;
  • Doświadczenie w realizowaniu złożonych projektów;
  • Mile widziane doświadczenie w branży Retail;
  • Bardzo dobre umiejętności interpersonalne;
  • Nastawienie na realizację celów, kompetencje analityczne;
  • Wykształcenie wyższe;
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

   

   

  logos
  top

  Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-255), przy ul. Krakowiaków 78, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.castorama.pl, we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, aby kierować oferty pracy do kandydatów

  o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje. 

   

  Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

   

  Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia   przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora,  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

   

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów  jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.