Oferta pracy
Administratorem danych pozyskiwanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest TEC3 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ściegiennego 3. Dane w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, a pozostałe dane wskazane na dokumentach aplikacyjnych – na podstawie dobrowolnej zgody kandydata. Zgodę można wycofać poprzez kontakt pod adresem [email protected] Brak podania tych dodatkowych danych nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału z procesie rekrutacji. Dostęp do danych mogą posiadać podmioty świadczące wsparcie organizacyjne czy techniczne podczas rekrutacji – na podstawie umów z Administratorem. Osoba składająca aplikację posiada prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Każdy posiada także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu rozstrzygnięcia rekrutacji. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem [email protected] Jeśli Kandydat chciałby, aby pozostawić jego aplikację w bazie na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy o zaznaczenie tego faktu na CV.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Dyrektor ds. Dewelopmentu

Tauron Zielona Energia

 • Katowice

  Katowice, śląskie
 • ważna jeszcze 20 dni
  do: 12 lis 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • dyrektor

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją własnego dewelopmentu projektów OZE - fotowoltaiki

 • Uczestnictwo w przygotowywaniu planów działania deweloperskiego, zgodnego z celami TPE

 • Realizacja procesów dot. dewelopmentu projektów OZE w Spółce, w tym w szczególności w zakresie:

 • Identyfikacji i przeprowadzania audytów lokalizacji - analizy stanu prawnego działki i uwarunkowań terenu,

 • Opracowania projektu koncepcyjnego i określenia kluczowych pozwoleń,

 • Przygotowanie wymaganej dokumentacji i uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych,

 • Wykonania projektu budowlanego oraz pozyskania pozwolenia na budowę.

 • Pozyskiwanie gruntów na potrzeby realizacji nowych projektów PV ,w tym ich wyszukiwanie, weryfikacja pod kątem przydatności, negocjacja warunków dzierżawy

 • Koordynowanie przygotowania nowych projektów PV do realizacji

 • Koordynowanie procesów dewelopmentu zgodnie z regulacjami wewnątrzkorporacyjnymi w tym zakresie, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, wniosków, opinii, oświadczeń itp.

 • Przygotowywanie raportów i informacji dot. projektów OZE w Spółce

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe

 • 3 letnie doświadczenie w obszarze energetycznym

 • Znajomość pakietu MS Office

 • Znajomość zagadnień energetycznych

 • Doświadczenie w zakresie procesów OZE, w tym energii fotowoltaicznej

Mile widziane

 • Wykształcenie wyższe techniczne

 • 5 letnie doświadczenie w obszarze odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki

 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 • Certyfikaty potwierdzające znajomość zagadnień i regulacji energetycznych, w tym OZE

 • Doświadczenie w zakresie kompleksowego prowadzenia inwestycji fotowoltaicznych

 • Doświadczenie w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjno-środowiskowych w zakresie projektów fotowoltaicznych

To oferujemy

 • Profesjonalne wdrożenie do pracy na danym stanowisku,

 • Interesującą pracę w zespole specjalistów z dużym doświadczeniem,

 • Stabilne warunki pracy i pakiet świadczeń socjalnych

 • Możliwość rozwoju zawodowego

Tauron Zielona Energia

Grupa TAURON to druga co do wielkości zintegrowana grupa energetyczna w Polsce kontrolująca pełen łańcuch wartości, począwszy od wydobycia węgla aż po sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych. Obejmuje swoim działaniem 18 % powierzchni kraju na terenie pięciu województw. Grupa TAURON to jeden z największych podmiotów gospodarczych w kraju oraz największy sprzedawca i dystrybutor energii elektrycznej.

W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia, Kopalnia Wapienia „Czatkowice” oraz TAURON Ciepło. TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w Grupie TAURON notowaną od 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach WIG20 – indeksu największych spółek giełdowych.

Przewiń do profilu firmy